Commissie onderzoekt salarisverschillen Europese onderzoekers

14 februari 2020

De Commissie start een onderzoek naar de salarisverschillen van onderzoekers in de verschillende lidstaten. Op die manier hoopt het beter te kunnen inzetten op een gebalanceerde circulatie van onderzoekers binnen de EU, verklaarde Eurocommissaris Mariya Gabriel tijdens een speech in Zagreb.

Onderzoek richt zich op salarisverschillen en brain drain

De Commissie gaat een “gedetailleerde analyse” verrichten naar de salarisverschillen tussen onderzoekers in de verschillende EU-landen. Zo hoopt eurocommissaris Gabriel meer inzicht te krijgen in factoren die een rol spelen in de salarisverschillen tussen Europese onderzoekers. Ook wil de Commissie informatie verzamelen over de mobiliteit van onderzoekers in alle lidstaten en de oorzaken van de brain drain. Volgens Gabriel, die haar uitspraken deed tijdens een bijeenkomst in Zagreb, is de Commissie klaar om een actievere rol te spelen in het stimuleren van het vrije verkeer van onderzoekers en kennis in Europa. Daarnaast werd ook de rol van de individuele lidstaten in het bieden van een aantrekkelijke werkomgeving voor onderzoekers onderstreept. Nog voor de zomer hoopt Gabriel met een plan te komen voor de Europese onderzoeksruimte, dat onder meer aandacht besteedt aan een gebalanceerde circulatie van kennis. De resultaten van het onderzoek naar salarisverschillen worden naar verwachting eind 2021 gepresenteerd. 

Context

Brain circulation staat onder het Kroatisch voorzitterschap van de Europese Raad momenteel hoog op de agenda. Tijdens de laatste informele onderzoeksraad spraken de verschillende ministers over EU-instrumenten die de brain drain kunnen terugdringen. Zo zouden onder meer de Marie Skłodowska-Curie Acties en de European Research Council kunnen bijdragen aan een gebalanceerde circulatie van onderzoekers in Europa. 

Meer informatie: 

Speech Commissie: Speech of Commissioner Gabriel at the Informal Meeting of Ministers responsible for Competitiveness (Research) in Zagreb
Artikel Neth-ER: CESAER wil betere randvoorwaarden om brain circulation te stimuleren
Artikel Neth-ER: Onderzoeksministers benadrukken belang ‘brain circulation’
Artikel Neth-ER: Prioriteiten Kroatisch voorzitterschap gepubliceerd

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Geef uw feedback over de ERA

Tot en met 3 augustus kunt u uw mening delen over de Europese Onderzoeksruimte. De Commissie werkt momenteel aan een nieuw voorstel voor de toekomst van de ERA, die voor de komende jaren de koers...

Lees meer

Meer internationale samenwerking in ERA en Horizon Europe

De EU en haar lidstaten moet slimmer omgaan met internationale samenwerking in onderzoek en innovatie. Een nieuwe impuls onder de ERA kan internationale samenwerking soepeler laten verlopen, aldus...

Lees meer

Kroatisch voorzitterschap wil verscherpt toezicht op salarisongelijkheid onderzoekers

Het Kroatisch voorzitterschap roept op tot verscherpt toezicht op onderzoekerssalarissen in de Europese Unie. Het tegengaan van brain drain en stimuleren van brain circulation was één van de grote...

Lees meer

Op de agenda: juli

Het mag dan bijna zomer zijn, de Europese instellingen hebben nog een flink aantal dossiers op de agenda staan voor de maand juli. De Commissie publiceert de nieuwe Skills Agenda en haar voorstel...

Lees meer