Commissie onderstreept belang van digitalisering tegen CO2-uitstoot

12 februari 2020

Digitalisering is nodig als hulpmiddel om de CO2-doelstellingen die zijn gesteld binnen de Europese Green Deal te behalen. Dit blijkt uit een gelekt beleidsdocument van de Europese Commissie.

Digitalisering als middel tegen CO2-uitstoot

Digitale oplossingen kunnen bijdragen aan de ambitie van de EU om voor 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit blijkt uit een gelekt beleidsdocument van de Commissie. Digitalisering is nodig als instrument om de CO2-doelstellingen die zijn gesteld binnen de Europese Green Deal te behalen. De Commissie doelt hierbij op alle sectoren van de economie, waaronder de transport sector, energiesystemen en klimaatneutrale smart communities. Zo zou elke burger tegen 2025 bijvoorbeeld toegang moeten hebben tot adequaat digitaal onderwijs en training. 

Manieren om bij te dragen

De Commissie benadrukt dat de inzet van data een van de manieren is waarop technologie en digitalisering kunnen bijdragen aan het verminderen van CO2-uitstoot. Daarnaast kan digitalisering de uitvoer van milieubeleid verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van afval en recycling. De Commissie zet ook in op digitalisering van het bedrijfsleven en in het bijzonder op het mkb.

Context

Het gelekte beleidsdocument van de Commissie is gepubliceerd door EURACTIV. Het plan van de Commissie om digitalisering in te zetten om CO2 te verminderen valt onder het Europe Fit for the Digital Age plan, dat verwacht wordt op 19 februari. In de Commissie von der Leyen is er veel aandacht voor een groen, digitaal en competitief Europa. Binnen de Europese Green Deal speelt digitalisering – in het bijzonder toegang tot data en het versterken van de innovatiekracht - een belangrijke rol.

Meer informatie 

Publicatie Commissie: The European Green Deal
Publicatie EURACTIV: LEAK: Digital services face EU competition crackdown
Publicatie EURACTIV: Europe plans to harness ‘power of data’ in support of Green Deal
Artikel Neth-ER: Wat betekent de Green Deal voor het kennisveld?
Artikel Neth-ER: Wat doet de Commissie in de 2020?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Nederland scoort gemiddeld op European Skills Index

The European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) heeft een update van de European Skills Index (ESI) gepubliceerd. Deze index maakt aan de hand van drie pijlers...

Lees meer

Druk op Nederlands hoger onderwijs blijft hoog

Het aantal studenten in Nederland blijft ook weer in 2019 toenemen, maar de rijksbijdrage kon deze opnieuw niet bijhouden. Dit blijkt uit de Public Funding Observatory 2019 van de European...

Lees meer

Mobiliteitsscorebord 2019 gepubliceerd - Hoe scoort Nederland?

Over het algemeen scoort Nederland gemiddeld tot goed op het mobiliteitsscorebord voor hoger onderwijs van Eurydice. Zo zijn vooral de erkenning van leeruitkomsten en de mogelijkheid om...

Lees meer

ESU: Universiteiten verantwoordelijk voor duurzaamheid

Hogeronderwijsinstellingen dragen een grote verantwoordelijkheid voor een duurzame samenleving. De European Students Union betoogt dat duurzaamheid meer aandacht moet krijgen in het onderwijs van...

Lees meer