Commissie lanceert pilot actions slimme specialisatie

2 oktober 2017

De Europese Commissie lanceert twee pilot actions om regio’s innovatiever te maken en om innovatieve partnerschappen aan te gaan. Deze acties heeft zij aangekondigd in haar Mededeling over slimme specialisatie. 

Pilot action voor innovatieve partnerschappen

Met twee pilot actions wil de Europese Commissie regio’s innovatiever maken en regio’s stimuleren om innovatieve partnerschappen aan te gaan. Het laatste proefproject moet het mogelijk maken voor regio’s om partnerschappen te vormen in prioritaire sectoren zoals big data, bioeconomy en advanced manufacturing. Met dit initiatief wil de Commissie ervoor zorgen dat regio’s hun krachten bundelen en succesvolle interregionale projecten opzetten die Europese toegevoegde waarde hebben. Er zal een bedrag van één miljoen euro voor dit project worden vrijgemaakt vanuit het European Regional Development Fund, dat verdeeld zal worden over vijf tot tien partnerschappen.

De pilot action is gebaseerd op bestaande slimme specialisatieplatformen. Binnen deze platformen kunnen projecten worden ontwikkeld en onderzoeksinfrastructuren, zoals testfaciliteiten of datacentra, worden gedeeld. Hierdoor is het mogelijk voor kleine innovatieprojecten om deel te nemen aan grote investeringsinitiatieven, waarbij lidstaten en regio’s worden ondersteund door de Knowledge and Innovation Communities (KICs) van het European Institute of Innovation and Technology’s (EIT).

Pilot action voor innovatievermogen in industriële transitieregio’s

De tweede pilot action van de Commissie is gericht op industriële overgangsregio’s en meer ontwikkelde regio’s die negatieve gevolgen hebben ondervonden van globalisering. Dit project zal de regio’s helpen bij het ontwikkelen van regionale economische transformatiestrategieën en bij het opbouwen van clusterbeleid waardoor lokale bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra beter met elkaar verbonden worden. Gebruikmakend van de beschikbare financiering kunnen regio’s zich beter voorbereiden op maatschappelijke en industriële veranderingen, zoals digitalisering en energietransitie. Er is één miljoen euro ter beschikking gesteld uit het European Regional Development Fund over vijf tot tien regio’s. 

Tijdlijn

De calls voor de twee projecten zijn nu open. Voor het project van innovatieve partnerschappen kunnen regio’s zich gezamenlijk aanmelden, mits zij afkomstig zijn uit ten minste vier verschillende EU-lidstaten. Voor het proefproject voor innovatiecapaciteit melden regio’s zich individueel aan. Begin december 2017 zullen de geselecteerde regio’s bekend worden gemaakt. Vervolgens zullen in maart 2018 thematische interregionale partnerschappen worden ondergebracht in de slimme specialisatieplatformen. Ten slotte zullen begin 2019 de resultaten van de pilot actions worden gebruikt om te reflecteren op hoe de interregionale partnerschappen het best kunnen worden ondersteund na 2020.

Context

De pilot actions zijn aangekondigd in de Mededeling Strengthening Innovation in Europe’s Regions: Strategies for resilient, inclusive and sustainable growth van de Europese Commissie. In deze mededeling, die dateert van juli dit jaar, heeft de Europese Commissie uitdagingen in kaart gebracht op het gebied van regionale innovatie en acties en nieuwe beleidsmaatregelen voorgesteld. Samen met de ervaring die tot nu toe is opgedaan vanuit bestaande cohesieprogramma’s zullen de pilot actions worden gebruikt bij de voorbereiding van het volgende Meerjarig Financieel Kader, rekening houdend met het debat over de toekomst van de EU-financiën.

Meer informatie

Publicatie Europese Commissie: Strengthening Innovation in Europe’s Regions: Strategies for resilient, inclusive and sustainable growth
Persbericht Europese Commissie: Harnessing globalisation: regions to benefit from new EU support in building resilient economies
Call Europese Commissie: Call for expression of interest for thematic partnerships to pilot interregional innovation
Call Europese Commissie: Call for expression of interest for reginal authorities to participate in a pilot action on industrial transition
Calls Europese Commissie: Publication of Calls for expressions of interest - DG REGIO
Artikel Neth-ER: Boost voor innovatieve groei in regio's
Artikel Neth-ER: Toekomst van EU-financiën: focus op EU toegevoegde waarde
Artikel Neth-ER: Slimme specialisatie cruciaal voor post-2020 Cohesiebeleid
Artikel Neth-ER: New Skills Agenda for Europe gelanceerd
Artikel Neth-ER: Meer belastinggeld naar O&O in NL

 


Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Geef uw feedback over de Urban Agenda voor de EU

De Europese Commissie heeft een publieke consultatie geopend over de Urban Agenda voor de EU. Het doel van de consultatie is feedback te verzamelen van belanghebbenden in de maatschappij en op basis...

Lees meer

“Ondernemerschap spreekt nog niet alle studenten en personeelsleden aan”

Universiteiten in Europa zouden een ondernemerscultuur moeten creëren, bijvoorbeeld door ondernemerschap onderdeel te laten uitmaken van onderwijsprogramma’s, aldus LERU in een rapport op basis van...

Lees meer

OESO: Nationale regels moeten samenwerking bedrijven en kennisinstellingen stimuleren

Overheden zouden wetten en regels moeten creëren die voorzien in het bevorderen van kennisuitwisseling tussen het bedrijven en kennisinstellingen. De OESO stelt dit in een rapport over samenwerking...

Lees meer

Ook het Parlement wil een slimmer en duurzamer cohesiebeleid

Het Parlement wil het toekomstig cohesiebeleid innovatiever en duurzamer inrichten. Hiermee sluit het standpunt van het Parlement over het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen goed aan op...

Lees meer