Zes sectoren voor het industriebeleid

7 november 2019

Industrie-experts hebben voor de Commissie zes strategische en toekomstgerichte industriële sectoren gekozen. Het Strategic Forum on Important Projects of Common European Interest doet in een rapport aanbevelingen om het Europese concurrentievermogen te verbeteren. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in onderzoekspartnerschappen en vaardigheden.

Zes industriesectoren gekozen

Het Strategic Forum on Projects of Common European Interest (IPCEI) heeft zes industrieën gekozen die essentieel zijn voor de Europese economie. Om het concurrentievermogen van de Europese Unie te verbeteren, doet het forum aanbevelingen aan de Commissie in het rapport ‘Strengthening Strategic Value Chains for a future-ready EU Industry’ voor de volgende toekomstgerichte sectoren:

  1. duurzame zelfsturende voertuigen
  2. waterstoftechnologieën en -systemen
  3. slimme gezondheidszorg 
  4. industrie en internet of things
  5. koolstofarme energie
  6. cybersecurity

Nu investeren in partnerschappen, vaardigheden en de interne markt

Het Strategisch Forum doet naast de thematische aanbevelingen ook horizontale aanbevelingen om Europa concurrerender te maken. Zo kan de EU een belangrijke rol spelen in het coördineren van publieke en private investeringen voor het ontwikkelen en op de markt brengen van industriële technologieën. Daarnaast zal de voltooiing van de interne markt leiden tot een sterkere Europese concurrentiepositie. Ten derde moet er in kaart worden gebracht welke vaardigheden worden toegepast bij de ontwikkeling van industriële technologieën, zodat hier op kan worden ingespeeld in het aanbieden van trainingen en opleidingen. Verder moedigt het platform aan om binnen regio’s dynamische industriële partnerschappen te creëren. Tot slot moeten opkomende industriële markten en producten vroegtijdig gemonitord worden, zodat hierop kan worden ingesprongen.

Context

Het Strategic Forum for Important Project of Common European Interest is door de Commissie opgericht om ontwikkelingen op het gebied van industrie te monitoren en om potentiële gezamenlijke investeringen tussen de publieke en de private sector te identificeren. Samen met de recentelijk aangenomen Raadsconclusies over dit onderwerp en het rapport van de high-level Industrial Roundtable expert group, vormt het werk van het forum belangrijk input voor het toekomstig industriebeleid van Europa.

Meer informatie: 

Persbericht Europese Commissie: Industrial policy: recommendations to support Europe's leadership in six strategic business areas
Publicatie Rapport Commissie: Strengthening Strategic Value Chains for a future-ready EU Industry
Artikel Neth-ER: Adviesgroep Commissie: "Minstens 120 miljard voor Horizon Europe"
Artikel Neth-ER: De EU krijgt een langetermijnstrategie voor industriebeleid

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Commissie: onderzoek en innovatie cruciaal in ecologische en digitale transitie Europa

Onderzoek en innovatie moeten centraal staan in de ecologische en digitale transitie in Europa. Dit stelt de Commissie in haar rapport over de staat van onderzoek en innovatie in de EU. Op basis van...

Lees meer

EARTO: investeringen in onderzoek en innovatie essentieel voor duurzaam economisch herstel

Om Europa veerkrachtig, duurzaam en competitief uit de coronacrisis te loodsen, is het juist nu van groot belang om publieke en private investeringen in onderzoek en innovatie te ondersteunen en te...

Lees meer

Geef uw mening over de Green Deal call voor onderzoek

De Europese Commissie vraagt om uw input voor de speciale Green Deal call in Horizon 2020. Met de call is naar verwachting 1 miljard euro gemoeid. Tot 3 juni kunt u reageren. Uw mening over O&I...

Lees meer

Geef uw mening over versoepeling staatsteunregels

De Commissie wil graag uw mening over de voorgestelde herziening van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. De verordening moet het mogelijk maken om projecten te ondersteuen die een ‘Seal of...

Lees meer