Commissie gaat actie ondernemen om digitalisering in Europees onderwijs te versterken

1 oktober 2020

De Commissie wil digitalisering in het onderwijs versterken door het ontwikkelen van een hoogwaardig digitaal onderwijsecosysteem en het versterken van digitale vaardigheden van de Europese bevolking. Dit valt te lezen in het Digital Education Action Plan (DEAP). Aan de hand van de twee voorgenoemde strategische prioriteiten worden dertien acties voorgesteld, waaronder het versterken van de connectiviteit van scholen of het ontwikkelen van een European Digital Skills Certificate. Ook wordt een aantal voorstellen tot Raadsaanbevelingen gedaan.

Versterking digitaal onderwijs  

De Europese Commissie gaat de ontwikkeling van een hoogwaardig digitaal onderwijsecosysteem bevorderen en wil ervoor zorgen dat de Europese bevolking de digitale vaardigheden aanleert die nodig zijn voor de digitale transformatie. De Commissie presenteerde  op woensdag het Digital Education Action Plan 2021-2027’. Om de ontwikkeling van een digitaal ecosysteem en vaardigheden kracht bij te zetten presenteert de Commissie dertien ondersteunende acties.

Een digitaal Europees ecosysteem 

Digitale technologieën (apps, platforms & software) moeten beter worden ingezet om online- en afstandsonderwijs te verbeteren. De Commissie wil dan ook de connectiviteit in scholen bevorderen, samenwerkingsprojecten onder Erasmus stimuleren om zo de digitale transformatie van scholen te ondersteunen en onderzoek doen naar een eventueel Europees uitwisselingsplatform voor online resources. Ook gaat zij een strategische dialoog tussen lidstaten opzetten die uiteindelijk moet leiden tot een Raadsaanbeveling in 2022 over faciliterende factoren voor succesvol digitaal onderwijs. Ook staat er een voorstel voor een Raadsaanbeveling betreffende online onderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs op de rol voor eind 2021.

Digitale competenties voor iedereen 

Het tweede belangrijke aspect is het uitrusten van de Europese bevolking met digitale competenties. De Commissie zal bijvoorbeeld een voorstel voor een Raadsaanbeveling presenteren die zich richt op het verbeteren van onderricht in digitale vaardigheden. Ook gaan leraren in de toekomst aan de hand van richtlijnen van de Commissie digitale geletterdheid en het identificeren van desinformatie in de klas bevorderen. Verder wil zij de ontwikkeling van leren middels kunstmatige intelligentie en data ondersteunen door een European Digital Competence Framework. Uiteindelijk zullen deze verbeterde digitale vaardigheden natuurlijk ook erkend moeten worden in een European Digital Skills Certificate. Tenslotte presenteert zij nog acties gericht op meer vrouwen in STEM-disciplines en gevorderde digitale vaardigheden.

European Digital Education Hub

Het actieplan vergt gecoördineerd beleid op EU-niveau om zo een grotere impact te hebben dan geïsoleerde initiatieven op nationaal niveau. Om actoren op alle niveaus te betrekken gaat de Commissie een Digital Education Hub oprichten. Binnen de hub wordt een netwerk opgezet van nationale adviesdiensten over digitaal onderwijs. Ook zal de implementatie van het DEAP gemonitord worden en zal de hub als een think-and-do tank fungeren op het gebied van digitaal onderwijs. Tenslotte zullen cross-sectorale samenwerkingen en nieuwe modellen voor uitwisseling van digitaal onderwijs worden gesteund, gericht op interoperabiliteit, kwaliteitszorg en toegang en inclusie.

Context

Begin 2020 presenteerde Commissie haar nieuwe strategie Shaping Europe’s digital future. In de strategie werd een update voorzien van het DEAP dat in 2018 werd gelanceerd. Maanden later met een door de coronacrisis compleet veranderde (onderwijs)-wereld is de nood van een digitaal onderwijsactieplan misschien wel hoger dan ooit. Kennisinstellingen in heel Europa moesten noodgedwongen overschakelen tot vormen van online- en afstandsonderwijs en blended learning. Als antwoord op deze uitdagingen reserveerde de Commissie onlangs al miljoenen euro extra onder het Erasmus+ programma om projecten omtrent digitaal onderwijs te ondersteunen.

De Europese Commissie publiceerde op 30 september naast de update van het DEAP ook mededelingen over de Europese Onderwijsruimte en de Europese Onderzoeksruimte. Eurocommissaris Mariya Gabriel kondigde eerder al aan tijdens haar mandaat te willen werken aan een heuse Europese kennisstrategie. De initiatieven hebben dan ook veel raakvlakken, zo geven de beide ruimtes ook veel aandacht aan de digitale dimensie. 

Meer informatie:

Publicatie Commissie: Digital Education Action Plan 2021-2027
Persbericht Commissie: Achieving a European Education Area by 2025 and resetting education and training for the digital age
Artikel Neth-ER: Commissie presenteert visie voor 2025 in mededeling Europese Onderwijsruimte
Artikel Neth-ER: 200 miljoen euro extra voor twee extra Erasmus+ calls
Artikel Neth-ER: Gevolgen van het coronavirus voor Erasmus+ en Horizon 2020
Artikel Neth-ER: EU onderwijsministers bespreken consequenties coronavirus voor het onderwijs
Artikel Neth-ER: In Europa dient digitalisering de mens
Artikel Neth-ER: Commissie zet in op meer digitale vaardigheden, sleutelcompetenties en gedeelde waarden

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EP stelt regels kunstmatige intelligentie voor

Het Europees Parlement wil regels voor kunstmatige intelligentie om innovatie in goede banen te leiden en het vertrouwen onder de bevolking te vergroten. Als de Commissie de voorstellen voor een...

Lees meer

EP roept op tot actie om digitale kloof in het onderwijs te dichten

Investeringen en gerichte acties moeten de digitale kloof in het onderwijs in Europa dichten. Zo stelt het Europees Parlement in een recent aangenomen resolutie, waarin zij benadrukt dat de huidige...

Lees meer

Financiële en economische gevolgen voor universiteiten door corona

Universiteiten lijden onmiddellijk verlies door de coronapandemie, onder andere door het stoppen van diensten, onderzoekscontracten en internationale studentenuitwisseling. Wel is er ook een...

Lees meer

Dit zijn de 6 kennisplannen van de Commissie voor 2021 (en nog 143 andere)

De Commissie heeft zes concrete plannen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie voor 2021. Naast wetgeving over micro-credentials, individuele leerrekeningen en staatsteun, zijn dat...

Lees meer