CoR: synergieën en toegevoegde waarde EFSI 2.0

9 december 2016

De regio’s en steden verlangen onder andere meer synergieën tussen het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) met andere EU-fondsen en duidelijkheid over de toegevoegde waarde ervan. Dit blijkt uit het ontwerpadvies over EFSI 2.0 van het Comité van de Regio’s (CoR), waarin ze ook heeft haar goedkeuring uit over het voorstel voor de versterking en verdubbeling van EFSI.

Meer synergieën en toegevoegde waarde

Europese steden en regio’s willen meer mogelijkheden creëren voor synergieën tussen het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) en andere EU-fondsen, zoals Horizon 2020. Dit blijkt uit het ontwerpadvies van het Comité van de Regio’s (CoR) over het voorstel van de Europese Commissie voor de verlenging van EFSI. Er moet meer duidelijkheid komen over de mogelijkheden om synergieën te creëren tussen EFSI en andere EU-fondsen, zoals Horizon 2020, de European Structural and Investment Funds (ESIF)  en de Connecting Europe Facility (CEF). Ook worden er in het ontwerpadvies zorgen geuit over de toegevoegde waarde van EFSI. De toegevoegde waarde van EFSI zit in het feit dat de Europese Investeringsbank (EIB) nu projecten met hogere risico’s kan steunen die het voorheen niet kon steunen. Voor deze hoge risico-projecten moet er een duidelijke definitie worden geformuleerd, aldus het CoR.

Ontwerpadvies van de CoR

In het ontwerpadvies van de CoR staan amendementen en beleidsaanbevelingen voor het wetsvoorstel van de Europese Commissie. De Europese Commissie moet volgens het verdrag van Lissabon de CoR raadplegen in een vroegtijdig stadium van het wettelijke proces van voorstellen die regio’s en steden aangaan. Er wordt dan een CoR-lid aangesteld als rapporteur die verantwoordelijk is voor het vormen van het ontwerpadvies. In het geval van de opinie over EFSI 2.0 is Wim van de Donk, Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant, de verantwoordelijke rapporteur.

Meer informatie

Persbericht Comité van de Regio’s: European Fund for Strategic Investment: regions back extension but diverting resources must be avoided
Publicatie Comité van de Regio’s: Opinion CoR EFSI 2.0
Publicatie Europese Commissie: Verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EC: Kunstmatige intelligentie één van de prioriteiten 2019

De Commissie wil zich in 2019 focussen op het opstellen van een gecoördineerd plan voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Dit blijkt uit het Commissie Werkprogramma voor 2019. Hiernaast...

Lees meer

Gemiste kans EFSI voor ontwikkeling vaardigheden

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) en haar opvolger InvestEU dragen weinig bij aan de ontwikkelingen van vaardigheden. Er zijn verschillende obstakels die moeten worden...

Lees meer

InvestEU: één fonds voor EU-investeringen

De Commissie wil alle bestaande EU-programma’s voor leningen en garanties onder één investeringsfonds samenbrengen om zo meer publieke en private investeringen aan te trekken. Dit nieuwe instrument...

Lees meer

Commissie zet in op verdubbeling risicokapitaal

De Europese Commissie wil de hoeveelheid risicokapitaal in de EU verdubbelen. Om dat mogelijk te maken, werd gisteren VentureEU gelanceerd. Dit fonds maakt onderdeel uit van de ambitie van Europees...

Lees meer