Cedefop voorspelt toename hooggeschoolde beroepen

11 juni 2018

De vraag naar hooggeschoolde beroepen zal toenemen, aldus de Skills Forecast 2018 van Cedefop. Deze biedt een prognose tot 2030 van trends op het gebied van banen en vaardigheden. Matige economische groei, vergrijzing en technologische vooruitgang zijn factoren die van invloed zijn op het soort banen en vaardigheden waar de toekomst om zal vragen.

Meer vraag naar hooggeschoolde beroepen

De vraag naar hooggeschoolde beroepen zal toenemen: vier op de vijf nieuwe banen vereist in 2030 een hoog niveau van vaardigheden. Dit voorspelt Cedefop in de Skills Forecast 2018. De meeste groei zal plaatsvinden in de dienstensector, met name de juridische sector, accountancy en ook in de onderzoeks en ontwikkelingssector. Het aantal banen in gemiddeld gekwalificeerde beroepen zal nauwelijks groeien of zelfs afnemen. Hierdoor dreigt  ‘job polarisation’: de middenklasse zal verdwijnen doordat met name het hoogste en het laagste segment qua banen zal groeien. Dit zal de ongelijkheid vergroten. Wel benadrukt Cedefop dat dit niet voor alle lidstaten geldt. Nederland behoort overigens wel tot één van de lidstaten waar inderdaad de groei met name binnen de hooggeschoolde beroepen zal zijn.

Veranderende werkomgeving

Cedefop benadrukt dat beleidsmakers op korte termijn moeten investeren in mobiliteit en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Volgens Cedefop zullen de trends leiden tot een afname van fysiek werk en een toename in intellectuele en sociale taken. De banen van de toekomst vragen om meer autonomie en zijn minder routinematig. Er zal behoefte zijn aan communicatievaardigheden, ondernemerschap, marketingvaardigheden en verzorgende taken. Ook de vraag naar ICT-vaardigheden zal blijven toenemen.

Context

Cedefop is het Europees agentschap voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding. Het is opgericht om de Commissie, lidstaten en sociale partners te ondersteunen bij het ontwikkelen van Europees beleid op het gebied van het mbo. De Skills Forecast dient als prognose en als waarschuwingmechanisme om onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt tijdig te kunnen herkennen en beleidsmakers te ondersteunen in het maken van weloverwogen beslissingen. Ook past het initiatief in de New Skills Agenda for Europe: het beleidsplan van de Commissie om de vaardighedenkloof en mismatch in Europa aan te pakken.

Meer informatie

Persbericht Cedefop: Technology impacts future job trends
Publicatie Cedefop: Less brawn, more brain for tomorrow's workers
Publicatie Cedefop: Skills Forecast
Artikel Neth-ER: Belanghebbenden betrekken bij voorspelling toekomstige vaardigheden
Artikel Neth-ER: Mkb en vaardigheden centraal in vierde industriële revolutie
Artikel Neth-ER: Aanpakken vaardigheden mismatch vergt andere houding beleidsmakers

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Is het beroepsonderwijs klaar voor de toekomst?

Hoe ziet het toekomstig beroepsonderwijs eruit? Hoe gaan we om met digitale en demografische veranderingen en hoe bereiden we studenten in het beroepsonderwijs goed voor op de arbeidsmarkt? Deze en...

Lees meer

Gemiste kans EFSI voor ontwikkeling vaardigheden

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) en haar opvolger InvestEU dragen weinig bij aan de ontwikkelingen van vaardigheden. Er zijn verschillende obstakels die moeten worden...

Lees meer

Daling productiviteit door mismatch in vaardigheden

Er gaat twee procent verloren van de productiviteit van Europese bedrijven door mismatch in vaardigheden. Dit blijkt uit een studie van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC). Efficiëntere...

Lees meer

Cedefop: aansluiting beroepsonderwijs en arbeidsmarkt uitdaging voor Europa

Een goede aansluiting van het beroepsonderwijs op behoeften van de arbeidsmarkt blijkt een grote uitdaging in Europa. Dit is een van de conclusies uit een rapport van Cedefop. Voor Nederland geldt...

Lees meer