Cedefop lanceert European skills index

28 september 2018

Cedefop heeft de European skills index gepubliceerd. Deze index maakt inzichtelijk hoe lidstaten presteren op drie pijlers: de ontwikkeling van vaardigheden door onderwijs en training, de activatie van deze vaardigheden en de aansluiting van vaardigheden op de arbeidsmarkt. Cedefop wil lidstaten hiermee een instrument bieden om in te zien waar ze staan en welke maatregelen tot betere resultaten kunnen leiden, om zo bij te dragen aan betere beleidsvorming.

Inzicht op basis van drie pijlers  

Cedefop heeft de European skills index gelanceerd. Met dit nieuwe instrument laat Cedefop op basis van drie verschillende pijlers zien hoe lidstaten presteren op het gebied van vaardigheden: de ontwikkeling van vaardigheden in onderwijs en training, de activatie van deze vaardigheden en de aansluiting van deze vaardigheden op de arbeidsmarkt. De score wordt gebaseerd op verschillende indicatoren. Voor de ontwikkeling van vaardigheden wordt bijvoorbeeld gekeken naar het percentage mensen dat secundair onderwijs heeft gevolgd en naar lees- en rekenvaardigheden. Voor de beoordeling van de activatie van vaardigheden wordt er onder meer gekeken naar hoeveel mensen hun opleiding voortijdig verlaten en naar participatie op de arbeidsmarkt per leeftijdscategorie. Voor de aansluiting van vaardigheden op de arbeidsmarkt wordt onder andere gekeken naar de mate waarin vaardigheden uit het onderwijs gebruikt worden op de arbeidsmarkt. Op basis van de drie pijlers krijgen lidstaten een totaalscore die een beeld geeft van de stand van zaken.

Een instrument voor beter beleid

De index moet de ontwikkeling van vaardigheden en de transitie naar en aansluiting op de arbeidsmarkt in de EU inzichtelijk maken. Hiermee dient de index als een hulpmiddel voor lidstaten om in te zien welke maatregelen tot betere prestaties kunnen leiden en welk beleid tot dusverre succesvol is geweest. Ook geeft de index een beeld van de verschillen tussen lidstaten. Cedefop wil met de index bijdragen aan betere beleidsvorming.

Resultaten Nederland

De score van Nederland verschilt sterk per pijler. Ten opzichte van andere EU-lidstaten presteert Nederland goed op de transitie van onderwijs naar arbeidsmarkt, gemiddeld op trainings- en onderwijsactiviteiten en slecht op de aansluiting van onderwijsvaardigheden op de arbeidsmarkt.
Wat betreft de totaalscore staat Nederland op de 15e plaats van de 28. 

Context

Cedefop werkte sinds 2013 aan de samenstelling van een vaardigheidsindex. De index moet lidstaten uiteindelijk helpen om aan sociale en economische doelstellingen van de EU te voldoen. Volgens Cedefop staat de ontwikkeling van vaardigheden aan de basis het creëren van banen en inclusieve, duurzame groei.

Meer informatie

Persbericht Cedefop: Cedefop’s European skills index: new tool for informed policy-making
Publicatie Cedefop: Resultaten Nederland
Persbericht Cedefop: How effective is your country’s skills system? Cedefop’s new European skills index has the answers
Persbericht Cedefop: Introducing the European skills index
Artikel Neth-ER: Cedefop: aansluiting beroepsonderwijs en arbeidsmarkt uitdaging voor Europa
Artikel Neth-ER: Cedefop voorspelt toename hooggeschoolde beroepen

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EC: meer praktijkervaring in het onderwijs ten behoeve van KET’s en AMT

Onderwijssystemen moeten meer mogelijkheden bieden voor praktijkervaring door nauwer samen te werken met het bedrijfsleven. Dit blijkt uit het tussenrapport van de Europese Commissie ter...

Lees meer

Upskilling Pathways: meer actie vereist aldus Commissie

De lidstaten moeten meer doen om laaggeschoolde volwassenen te helpen in het kader van de aanbeveling Upskilling Pathways, aldus de Europese Commissie, die onderzocht heeft welke maatregelen...

Lees meer

EC evalueert impact van ECVET en EQAVET

De mobiliteitservaring van studenten in het beroepsonderwijs is verbeterd door het European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET). Dit blijkt uit een studie van de Europese...

Lees meer

Investeren in onderwijs van belang voor de juiste vaardigheden

Investeringen in onderwijs en training zijn cruciaal om mensen te voorzien van de vaardigheden die nodig zijn voor een snel veranderende arbeidsmarkt. Dat staat in de jaarlijkse groeianalyse van de...

Lees meer