Cedefop analyseert de implementatie van het EQF

21 juni 2018

Bij het ontwikkelen van nationale kwalificatiekaders (NQF’s) is het lastig de balans te vinden tussen het bereiken van harmonisatie enerzijds en tegelijkertijd recht te doen aan nationale kenmerken. Dit is één van de conclusies van Cedefop, die in kaart gebracht heeft hoe lidstaten het Europees Kwalificatiekader (EQF) geïmplementeerd hebben in nationale kaders. Uit de analyse blijkt dat het EQF een impuls gegeven heeft aan de ontwikkeling van NQF’s. Wel zijn er grote verschillen tussen de lidstaten.

Balans tussen harmonisatie en nationale kenmerken 

Bij het ontwikkelen van nationale kwalificatiekaders (NQF’s) is het voor lidstaten lastig een balans te vinden tussen internationale vergelijkbaarheid en relevantie op nationaal niveau. In de publicatie ‘Analysis and overview of NQF level descriptors Europe’ heeft Cedefop gekeken naar de implementatie van het Europees Kwalificatiekader (EQF) in verschillende lidstaten. Er is geen eenduidige wijze om nationale indicatoren te ontwikkelen: lidstaten hebben hier op verschillende wijze invulling aan gegeven.

Met name op het gebied van competenties zijn er veel verschillen in de wijze waarop lidstaten deze interpreteren en hoe zij invulling geven aan het begrip competentie. Hierdoor vervaagt het onderscheid tussen de categorie vaardigheden en competenties. Sommige lidstaten geven juist meer aandacht aan transversale vaardigheden. Over het algemeen geldt dat hoe meer lidstaten recht proberen te doen aan nationale kenmerken, hoe specifieker het kader wordt waardoor vergelijking op internationaal niveau lastiger wordt.  

Context

Het EQF is in 2008 ontwikkeld. Het is een gemeenschappelijk Europees referentiekader om kwalificaties binnen Europa met elkaar te kunnen vergelijken. Op deze wijze wil de Commissie bijdragen aan de transparantie van onderwijssystemen, zodat mobiliteit voor studenten en op de arbeidsmarkt bevorderd kan worden. Het referentiekader bestaat uit acht niveaus op basis van leerresultaten, ingedeeld in kennis, vaardigheden en competenties.

Deze analyse van Cedefop is opgesteld ter ere van het tienjarig bestaan van het EQF in 2008 en ter bevordering van verdere implementatie, zoals voorzien is in de herziene aanbeveling in mei 2017. Het rapport illustreert de invloed van het EQF op de ontwikkeling van NQF’s en toont aan met welke dilemma’s lidstaten te maken hebben in dit proces.

Meer informatie

Publicatie Cedefop: Analysis and overview of NQF level descriptors in European countries
Artikel Neth-ER: Herziening van het European Qualifications Framework
Artikel Neth-ER: NQFs hebben sleutelrol in implementatie EQF
Artikel Neth-ER: Voordelen nationale kwalificatiekaders worden zichtbaar

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Voordelen van implementatie NQF steeds beter zichtbaar volgens Cedefop

De implementatie van nationale kwalificatiekaders (NQF’s) vordert binnen Europa, waardoor de toegevoegde waarde van de NQF’s steeds beter zichtbaar wordt. Dit meldt Cedefop in haar briefing note....

Lees meer

Het Oostenrijks voorzitterschap: gestage vooruitgang op de kennisdossiers

Van 1 juli tot en met 31 december 2018 heeft Oostenrijk het voorzitterschap van de Raad van de EU bekleed. Voor onderzoek, innovatie en onderwijs stonden de onderhandelingen voor Horizon Europe,...

Lees meer

Brexit: beperkte invloed op erkenning academische kwalificaties

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU zal waarschijnlijk niet leiden tot een verandering in de erkenning van academische EU-diploma’s en studieperioden in het buitenland. Dit blijkt...

Lees meer

Onderwijsraad bereikt overeenstemming over Erasmus+ en diploma-erkenning

De Onderwijsraad heeft een gedeeltelijke algemene oriëntatie bereikt over het toekomstige Erasmusprogramma. Het programma werd breed verwelkomd door de onderwijsministers, met name vanwege de...

Lees meer