Cedefop: aansluiting beroepsonderwijs en arbeidsmarkt uitdaging voor Europa

13 juli 2018

Een goede aansluiting van het beroepsonderwijs op behoeften van de arbeidsmarkt blijkt een grote uitdaging in Europa. Dit is een van de conclusies uit een rapport van Cedefop. Voor Nederland geldt dat voldoende aanbod van leerplekken en het vinden van goed geschoolde docenten de aansluiting op de arbeidsmarkt bemoeilijken.

Gedeelde uitdagingen voor mbo in Europa

Het zo goed mogelijk laten aansluiten van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt is een grote uitdaging in veel Europese landen. Dit staat in een rapport ‘The responsiveness of European VET systems to external change (1995-2015)’ van Cedefop. Het rapport identificeert verschillende overeenkomsten in de manier waarop beroepsonderwijs in Europese landen zich ontwikkelt. Zo is het voor veel landen een uitdaging het beroepsonderwijs aantrekkelijk te maken voor zowel toekomstige studenten als medewerkers.

De mbo-systemen in Europa zijn steeds meer gericht op het vervullen van behoeften van de arbeidsmarkt en de maatschappij, maar aanbieders zijn in de toekomst genoodzaakt zich sneller aan te passen op de snel veranderende marktbehoeften. De wijze waarop dit wordt vormgegeven, wisselt per land. De technologische en digitale ontwikkelingen vormen een extra uitdaging. Het is vaak lastig docenten te vinden met de juiste kennis en vaardigheden. Ook is een ontwikkeling gaande waarbij beroepsgericht onderwijs steeds vaker wordt uitgebreid van mbo naar hoger onderwijs, bijvoorbeeld door middel van de associate degree.

Beroepsonderwijs in Nederland

Uit een casestudie gelinkt aan het rapport blijkt dat het aantrekkelijker maken van het mbo voor studenten en het voldoen aan de behoeften van de arbeidsmarkt grote uitdagingen zijn voor het beroepsonderwijs in Nederland. Een voldoende aanbod van leerplekken en goed geschoolde docenten zijn noodzakelijke voorwaarden om hier verbetering in aan te brengen. Daarnaast zijn Nederlandse mbo-instellingen geen grote speler in het omscholen en bijscholen van volwassenen. Het is in de context van leven lang leren belangrijk dat het systeem hier een grotere rol in gaat spelen.

Context

Het rapport ‘The responsiveness of European VET systems to external change (1995-2015)’ is een derde versie uit een serie van in totaal zes rapporten. Het Cedefop-project ‘The changing nature and role of vocational education and training (VET) in Europe’ heeft als doel inzicht te bieden in de ontwikkeling van beroepsonderwijs in de periode 1995-2015 en uitdagingen en kansen te identificeren voor de toekomst van het beroepsonderwijs. Het project loopt drie jaar en zal in november worden afgerond.

Meer informatie

Publicatie Cedefop: ‘The responsiveness of European VET systems to external change (1995-2015)’
Publicaties Cedefop: ‘The changing nature and role of vocational education and training (VET) in Europe’
Publicatie Cedefop: ‘The Netherlands – Changing nature of VET – Case study’
Artikel Neth-ER: Nederland presteert goed op level lang leren en mbo

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

UNESCO: weinig vooruitgang in bereiken van SDG kwalitatief onderwijs

We zijn niet goed op weg om de gestelde criteria voor Sustainable Development Goal (SDG) vier, over kwalitatief onderwijs, te halen voor 2030. Dat is de belangrijkste conclusie van de...

Lees meer

Hoge internationale waardering Nederlands mbo niet in lijn met nationale reputatie

De goede internationale reputatie van het Nederlands beroepsonderwijs komt niet overeen met de Nederlandse waardering van het mbo. Dat concludeert Cedefop in een rapport waarin het beeld dat...

Lees meer

Excellentie en sociale inclusie centraal in het beroepsonderwijs van de toekomst

In het beroepsonderwijs van de toekomst moeten excellentie en sociale inclusie centraal staan. Dit blijkt uit de opinie van het Advisory Committee on Vocational Training (ACVT) over de toekomst van...

Lees meer

Cedefop: Riga Conclusies goede aanjager voor ontwikkelingen in beroepsonderwijs

Lidstaten hebben veelbelovende stappen gezet met betrekking tot de vijf kernthema’s van de Riga Conclusies. Cedefop heeft de vooruitgang op deze thema’s in kaart gebracht. Met name het stimuleren...

Lees meer