Cedefop: Meer beroepsgericht onderwijs op hogere niveaus

26 maart 2019

Het beroepsgeoriënteerd onderwijs in Europa is meer divers geworden en wordt in grotere mate aangeboden op hogere onderwijsniveaus. Dit blijkt uit een nieuw rapport van Cedefop over de relatie tussen het mbo en het hoger onderwijs. Daarnaast gaat het rapport in op toekomstige uitdagingen voor het beroepsonderwijs, zoals het balanceren van academische principes met het de focus op competenties mbo.

Beroepsonderwijs speelt belangrijkere rol in hoger onderwijs

Beroepsgericht onderwijs in Europa is in de afgelopen twintig jaar een steeds grotere rol gaan spelen in het hoger onderwijs. Dit staat in het rapport The changing nature and role of vocational education and training in Europe, volume 6 van Cedefop over de rol van beroepsgericht onderwijs in hogere onderwijsniveaus. Het beroepsonderwijs en hoger onderwijs groeien meer naar elkaar toe, doordat enerzijds het mbo steeds meer academische elementen bevat, zoals doelgericht leren. Anderzijds zijn universiteiten en hogescholen in de afgelopen decennia meer beroepsgeoriënteerde elementen gaan introduceren zoals competentiegericht leren.

Beroepsonderwijs steeds vaker onderdeel van hoger onderwijs

In heel Europa komt beroepsgericht onderwijs daarnaast steeds meer terug in hoger onderwijs, wat doorstuderen in het hoger onderwijs versimpeld voor mbo-studenten. Vele hogescholen en universiteiten hebben leven lang leren-strategieën geïmplementeerd, hun onderwijs opengesteld voor nieuwe groepen zoals volwassenen en er zijn meer kansen gekomen voor mensen zonder kwalificaties om toch hoger onderwijs te volgen. Ook de deelname van mbo-studenten aan programma’s in het hoger onderwijs is gegroeid. In Nederland, gebruikt als casus in het onderzoek van Cedefop, is bijvoorbeeld een Associate Degree geïntroduceerd die de overgang van het mbo naar het hbo moet versoepelen.

Een juiste balans tussen beroepsgericht- en hoger onderwijs

De vervaging van de grenzen tussen het hoger onderwijs en beroepsonderwijs zou tot spanningen kunnen leiden over de missie en rol van de verschillende onderwijsniveaus, aldus Cedefop. Het is belangrijk dat er een juiste balans wordt gevonden tussen academische principes en principes in het beroepsonderwijs. Het ontwikkelen van competentie-georiënteerde professioneel-wetenschappelijke leerdoelen in het hoger onderwijs zou hiervoor een oplossing kunnen zijn. Daarnaast wordt er ook gewaarschuwd voor teveel invloed van bedrijven in het steeds beroepsgerichter wordende hoger onderwijs. De focus zal moeten blijven liggen op sectorspecifiek onderwijs.

Context

Dit rapport is het zesde en laatste volume in een reeks van in totaal zes rapporten. De rapporten maken deel uit van het project The changing nature and role of vocational education and training (VET) in Europe, dat in 2016 werd gestart. Cedefop wil met het project inzicht bieden in de ontwikkeling van het beroepsonderwijs tussen 1995 en 2015 om op basis daarvan kansen en uitdagingen te identificeren voor de toekomst.  

Meer informatie: 

Publicatie: The changing nature and role of vocational education and training in Europe. Volume 6

Landenstudie Nederland: Case study focusing on The Netherlands

Publicatieoverzicht Cedefop: The changing nature and role of vocational education and training (VET) in Europe

Artikel Neth-ER: Cedefop wil aandacht voor toekomstmogelijkheden van het mbo

Artikel Neth-ER: MBO-afgestudeerden missen kansen door te kiezen voor werk
Artikel Neth-ER: 
Is het beroepsonderwijs klaar voor de toekomst?
Artikel Neth-ER: 
Cedefop: aansluiting beroepsonderwijs en arbeidsmarkt uitdaging voor Europa
Artikel Neth-ER: 
Meer inzet nodig voor volgen mbo-afgestudeerden

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

9 Nederlandse kennisinstellingen geselecteerd voor 2e pilot Europese Universiteiten

De Europese Commissie maakte vandaag de 24 geselecteerde netwerken bekend die zullen deelnemen aan de tweede pilot van het Europese Universiteiten-initiatief. De selectie telt maar liefst negen...

Lees meer

Webinar - Rethinking student mobility after corona: “virtual mobility is an enhancement not a replacement”

How did the corona crisis affect student mobility in Europe, in what ways did educational institutions react and what is the EU’s response to new developments? These were some of the questions that...

Lees meer

Extra aandacht voor groene en digitale transitie in vernieuwde Youth Guarantee

Nu is het moment om jeugdwerkgelegenheidsbeleid te verweven met de groene en digitale transities. Een nieuwe steunpakket moet de werkloosheid onder jongeren tegengaan. De Commissie roept de...

Lees meer

Commissie publiceert voorstel voor modernisering Europees mbo-beleid

De Europese Commissie wil het Europese mbo-beleid moderniseren om huidige en toekomstige thema’s als de groene en digitale transities te accommoderen. Dit staat in het voorstel van de Commissie voor...

Lees meer