Cedefop: Leren is cruciaal voor ouder personeel

30 juni 2017

Het stimuleren van leren is belangrijk om ouder personeel werkzaam, actief en geschoold te houden. Dit stelt Cedefop in een rapport over actief ouder worden met beroepsonderwijs en training.

Actief ouder worden door leren

Het is belangrijk om ouder personeel werkzaam, actief en geschoold te houden door middel van leertrajecten. Dit zegt Cedefop in haar bijdrage aan het rapport "Towards age-friendly work in Europe: a life-course perspective on work and ageing from EU Agencies". Dit rapport maakt deel uit van een gezamenlijk rapport van vier EU-agentschappen, Cedefop, EU-OSHA, Eurofound en EIGE, over leeftijdsvriendelijk werk in Europa.

Rol MBO in actief ouder worden

Volgens Cedefop nemen mensen in de leeftijdscategorie van 55-64 voor de helft minder deel aan levenlang leren-activiteiten dan mensen in de leeftijdscategorie 25-54. Het volgen van beroepsonderwijs en training is daarom cruciaal voor ouder personeel, waarbij het steunen van actief ouder worden een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van alle begunstigden, zoals werkgevers, vakbonden en publieke autoriteiten op lokaal, nationaal en regionaal niveau, alsmede ouder personeel zelf. Onderzoek wijst uit dat de manier waarop verschillende leeftijdsgroepen leren verschilt en dat leermethoden daar op aangepast moeten worden. Dit kan volgens Cedefop motivatie en verdere deelname aan leertrajecten stimuleren.

Begeleiding en validatie

Belangrijke elementen van leermanagementstrategieën zijn begeleiding en validatie. Begeleidingsactiviteiten helpen ouderen om te reflecteren over hun professionele ervaring en hun vaardigheden, behoeften en verwachtingen. Hierbij is het belangrijk om een raamwerk en institutionele voorwaarden te ontwikkelen voor leeftijdsmanagement. Validatie van kennis en vaardigheden kan een goede basis leggen voor vervolgopleidingen en carrièreontwikkeling. Ook moeten best practices in organisaties worden aangemoedigd. Portfolio-instrumenten zijn bijvoorbeeld een praktische manier om op een succesvolle manier leeromgevingen, werkplekken, werk en sociale voorzieningen met elkaar te verbinden.

Achtergrond van het rapport

Hoewel de Europese bevolking vergrijst, blijft een groot gedeelte van het personeel in de EU niet werkzaam tot de pensioenleeftijd is bereikt. Dit rapport heeft als doel de verschillende aspecten en Europees beleid op het gebied van werkomstandigheden van ouder personeel toe te lichten. Het rapport laat zien hoe informatie van deze vier agentschappen beleidsvorming op Europees en nationaal niveau kan ondersteunen en aanvullen.

Meer informatie:

Publicatie Cedefop: Towards age-friendly work in Europe: a life-course perspective on work and ageing from EU Agencies

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

UNESCO: weinig vooruitgang in bereiken van SDG kwalitatief onderwijs

We zijn niet goed op weg om de gestelde criteria voor Sustainable Development Goal (SDG) vier, over kwalitatief onderwijs, te halen voor 2030. Dat is de belangrijkste conclusie van de...

Lees meer

Hoge internationale waardering Nederlands mbo niet in lijn met nationale reputatie

De goede internationale reputatie van het Nederlands beroepsonderwijs komt niet overeen met de Nederlandse waardering van het mbo. Dat concludeert Cedefop in een rapport waarin het beeld dat...

Lees meer

Excellentie en sociale inclusie centraal in het beroepsonderwijs van de toekomst

In het beroepsonderwijs van de toekomst moeten excellentie en sociale inclusie centraal staan. Dit blijkt uit de opinie van het Advisory Committee on Vocational Training (ACVT) over de toekomst van...

Lees meer

Cedefop: Riga Conclusies goede aanjager voor ontwikkelingen in beroepsonderwijs

Lidstaten hebben veelbelovende stappen gezet met betrekking tot de vijf kernthema’s van de Riga Conclusies. Cedefop heeft de vooruitgang op deze thema’s in kaart gebracht. Met name het stimuleren...

Lees meer