Calls Erasmus+ voor 2019 gepubliceerd

24 oktober 2018

Het is nu mogelijk om projectvoorstellen in te dienen voor Erasmus+ in 2019, onder andere voor de nieuwe acties ‘Europese universiteiten’ en ‘Platforms voor beroepsexcellentie’. In de bijbehorende programmagids voor 2019 staat informatie over deadlines, het indienen van aanvragen en de acties van Erasmus+. Het totale budget voor Erasmus+ in 2019 is door de Commissie begroot op 2,7 miljard euro.

Kansen voor ‘Europese universiteiten’ en ‘Platforms voor beroepsexcellentie’

De calls voor het indienen van projectvoorstellen voor Erasmus+ in 2019 zijn geopend. In de programmagids voor 2019 is informatie te vinden over deadlines, het indienen van aanvragen en de acties van Erasmus+. In 2019 liggen er nieuwe mogelijkheden voor nieuwe initiatieven zoals ‘Europese universiteiten’ en de ontwikkeling van ‘Platforms voor beroepsexcellentie’. Europese universiteiten moeten in de toekomst excellentie in Europees onderwijs en onderzoek bevorderen en mobiliteit versterken. De Platforms voor beroepsexcellentie dienen partnerschappen tussen beroepsonderwijsinstellingen op te leveren en lokale en regionale ontwikkeling te stimuleren. Het totale budget voor Erasmus+ 2019 is door de Commissie begroot op 2,7 miljard euro.

Reactie CESAER

CESAER geeft in een reactie op de call voor Europese Universiteiten aan dat het initiatief de potentie heeft om transnationale samenwerkingen in het hoger onderwijs te versnellen. Echter spoort ze de Commissie aan niet alleen te zorgen voor financiering in de beginfase van European Universities-samenwerkingen, maar ook daarna te zorgen voor voldoende financiering om duurzame, lange termijn coöperaties aan te gaan. Ook is CESAER van mening dat allianties onder het European Universities-initiatief gefocust moeten zijn op excellentie en zich moet richten op alle onderdelen van de Knowledge Triangle; onderwijs, onderzoek en innovatie. Als laatste is CESAER voorstander van het creëren van synergieën met andere EU-programma’s, maar het succes van de Europese Universiteiten-netwerken moet niet van deze synergieën afhangen. Zo kan deelname aan een alliantie een voordeel zijn voor deelname in Horizon Europe, maar dit mag niets veranderen aan de op excellentie gebaseerde selectie in Horizon Europe.

Meer informatie

Publicatie Europese Commissie: Oproep tot het indienen van voorstellen 2019 — EAC/A03/2018 Erasmus+
Publicatie Europese Commissie: Erasmus+ Programmagids 2019
Persbericht Europese Commissie: Erasmus+ Programme Guide
Publicatie CESAER: Statement on European Universities
Artikel Neth-ER: EU-onderwijsministers willen stappen zetten richting een Europese onderwijsruimte

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

ESU: ‘Student moet voorop staan bij digitaliseringsstrategieën universiteiten’

De student moet centraal staan bij het ontwikkelen van strategieën omtrent digitalisering. De European Student Union vindt dat digitalisering kan bijdragen aan internationalisering, toegankelijkheid...

Lees meer

Nog weinig synergiën tussen ESF en Erasmus+

Slechts 17,6% van de nationale instanties die het Europees Sociaal Fonds (ESF) beheren, hebben een positieve ervaring met het combineren van ESF en Erasmus+ fondsen. Dit blijkt uit een enquête van...

Lees meer

Stijging budget Horizon 2020 en Erasmus+ in conceptbegroting EU voor 2020

Het budget voor zowel Horizon 2020 als Erasmus+ voor volgend jaar zullen als het aan de Commissie ligt stijgen ten opzichte van 2019. In de ontwerpbegroting voor 2020 stijgt het budget voor Horizon...

Lees meer

Seminar Student Mobility: Drivers and barriers - 25 juni

Op 25 juni organiseren de Missie van Noorwegen bij de EU, de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU, Neth-ER en Norcore gezamenlijk een seminar over studentenmobiliteit. Description:...

Lees meer