CESAER wil betere randvoorwaarden om brain circulation te stimuleren

13 februari 2020

Om brain circulation te stimuleren binnen de Europese Onderzoekersruimte zal er een geïntegreeerde aanpak moeten komen met simpelere en betere randvoorwaarden op het gebied van sociale zekerheid. Dit stelt de Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER) in een position paper waarin zij ook een aantal andere aanbevelingen doet om ongelijkheden binnen de ERA te verkleinen. Zo zouden er beurzen moeten komen voor onderzoekers om tijdelijk als assistent professor aan de slag te kunnen gaan in een EU-13 land.

Advies voor betere randvoorwaarden

Om brain circulation in de Europese Onderzoeksruimte (ERA) te stimuleren is er een geïntegreerde aanpak nodig met simpelere en verbeterde randvoorwaarden betreffende sociale zekerheid, pensioenrechten en migratie. De Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER) uit in haar position paper Research talent circulation within the European Research Area (ERA) waardering aan het Kroatisch voorzitterschap voor het agenderen van dit onderwerp en doet een aantal aanbevelingen. Zo zien zij een rol weggelegd voor de Europese Commissie om landen te stimuleren barrières voor mobiliteit weg te nemen. Ook blokkeert een te grote focus op kwantitatieve factoren bij beoordeling van onderzoeken het circuleren van onderzoekstalent binnen de ERA, aldus CESAER.

Het gebruik van nieuwe instrumenten

De Europese instellingen worden opgeroepen om een nieuw instrument te creëren in Horizon Europe die jonge onderzoekers middels een beurs een goed carrièreperspectief biedt op een kennisinstelling in een minder presterend land. Door middel van deze beurs zouden onderzoekers tijdelijk als assistent professor aan de slag kunnen wat uiteindelijk de kans op een vaste baan als professor vergroot. Excellente partnerinstellingen kunnen daarbij begeleiding geven in het vormgeven van de tenure track. Daarnaast beveelt CESAER aan dat er meer samenwerking ondersteuningsbureaus voor onderzoek uit de EU-15 landen EU-13 landen informatie en medewerkers uitwisselen. Hiermee wordt er extra administratiecapaciteit gecreëerd.

Context

CESAER is een vereniging die de belangen van 53 universiteiten uit 25 landen in Europa vertegenwoordigd. De Nederlandse universiteiten die deel uitmaken van CESAER zijn de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Twente. Brain circulation is een prioriteit van het Kroatisch voorzitterschap. Het advies van CESAER sluit aan bij het beleidsadvies van ERAC, die onlangs hun visie op de toekomst van de ERA schetste. De ERAC heeft geadviseerd betere brain circulation te ondersteunen. De Europese onderzoeksministers benadrukten recent ook het belang van het onderwerp tijdens een informele vergadering.

Meer informatie:

Publicatie: Research Talent Circulation within the European Research Area (ERA)
Artikel Neth-ER: Onderzoeksministers benadrukken belang ‘brain circulation'
Artikel Neth-ER: Prioriteiten Kroatisch voorzitterschap gepubliceerd
Artikel Neth-ER: Toekomst ERA is inclusief, open, met meer impact

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Commissie onderzoekt salarisverschillen Europese onderzoekers

De Commissie start een onderzoek naar de salarisverschillen van onderzoekers in de verschillende lidstaten. Op die manier hoopt het beter te kunnen inzetten op een gebalanceerde circulatie van...

Lees meer

Onderzoeksministers benadrukken belang ‘brain circulation’

Europese onderzoeksministers benadrukken het belang van ‘brain circulation’ in de Europese onderzoeksruimte. De toekomstige mededeling over de onderzoeksruimte moet de Europese arbeidsmarkt...

Lees meer

Wat doet de Commissie in 2020

In 2020 gaat de Europese Commissie aan de slag met de Europese onderzoeks- en onderwijsruimtes, de Skills Agenda en de Horizon-missies. Ook is er veel aandacht voor een groen, digitaal en...

Lees meer

Toekomst ERA is inclusief, open, met meer impact

In de toekomst is de Europese Onderzoeksruimte inclusief en open, met impact gericht op de SDG’s. Dat is nochtans het advies van de lidstaten in het European Research Area and Innnovation Committee...

Lees meer