CESAER wil betere randvoorwaarden om brain circulation te stimuleren

13 februari 2020

Om brain circulation te stimuleren binnen de Europese Onderzoekersruimte zal er een geïntegreeerde aanpak moeten komen met simpelere en betere randvoorwaarden op het gebied van sociale zekerheid. Dit stelt de Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER) in een position paper waarin zij ook een aantal andere aanbevelingen doet om ongelijkheden binnen de ERA te verkleinen. Zo zouden er beurzen moeten komen voor onderzoekers om tijdelijk als assistent professor aan de slag te kunnen gaan in een EU-13 land.

Advies voor betere randvoorwaarden

Om brain circulation in de Europese Onderzoeksruimte (ERA) te stimuleren is er een geïntegreerde aanpak nodig met simpelere en verbeterde randvoorwaarden betreffende sociale zekerheid, pensioenrechten en migratie. De Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER) uit in haar position paper Research talent circulation within the European Research Area (ERA) waardering aan het Kroatisch voorzitterschap voor het agenderen van dit onderwerp en doet een aantal aanbevelingen. Zo zien zij een rol weggelegd voor de Europese Commissie om landen te stimuleren barrières voor mobiliteit weg te nemen. Ook blokkeert een te grote focus op kwantitatieve factoren bij beoordeling van onderzoeken het circuleren van onderzoekstalent binnen de ERA, aldus CESAER.

Het gebruik van nieuwe instrumenten

De Europese instellingen worden opgeroepen om een nieuw instrument te creëren in Horizon Europe die jonge onderzoekers middels een beurs een goed carrièreperspectief biedt op een kennisinstelling in een minder presterend land. Door middel van deze beurs zouden onderzoekers tijdelijk als assistent professor aan de slag kunnen wat uiteindelijk de kans op een vaste baan als professor vergroot. Excellente partnerinstellingen kunnen daarbij begeleiding geven in het vormgeven van de tenure track. Daarnaast beveelt CESAER aan dat er meer samenwerking ondersteuningsbureaus voor onderzoek uit de EU-15 landen EU-13 landen informatie en medewerkers uitwisselen. Hiermee wordt er extra administratiecapaciteit gecreëerd.

Context

CESAER is een vereniging die de belangen van 53 universiteiten uit 25 landen in Europa vertegenwoordigd. De Nederlandse universiteiten die deel uitmaken van CESAER zijn de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Twente. Brain circulation is een prioriteit van het Kroatisch voorzitterschap. Het advies van CESAER sluit aan bij het beleidsadvies van ERAC, die onlangs hun visie op de toekomst van de ERA schetste. De ERAC heeft geadviseerd betere brain circulation te ondersteunen. De Europese onderzoeksministers benadrukten recent ook het belang van het onderwerp tijdens een informele vergadering.

Meer informatie:

Publicatie: Research Talent Circulation within the European Research Area (ERA)
Artikel Neth-ER: Onderzoeksministers benadrukken belang ‘brain circulation'
Artikel Neth-ER: Prioriteiten Kroatisch voorzitterschap gepubliceerd
Artikel Neth-ER: Toekomst ERA is inclusief, open, met meer impact

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

ERAC wil centrale Europese aanpak Open Science en Open Innovation

Er moet een centrale, inclusieve en gecoördineerde aanpak komen voor Open Science en Open Innovation in Europa. Dit stelt de Standing Working Group on Open Science and Open Innovation van de...

Lees meer

Ook mededeling ERA uitgesteld

De mededeling over de ERA wordt uitgesteld van 27 mei naar 17 juni. Dit staat in de nieuwe agenda voor het College van de Europese Commissie. Eerder aangekondigde publicatiedata blijven voorlopig...

Lees meer

Update van de Skills Agenda twee maanden uitgesteld

De Skills Agenda wordt uitgesteld tot 6 mei, zo blijkt uit de agenda voor het College van de Commissie. Ook het voorstel voor een Raadsaanbeveling voor het beroepsonderwijs zal die dag pas...

Lees meer

CESAER pleit voor duurzame financiering universiteiten

Koepelorganisatie CESAER maakt zich zorgen over de mogelijke budgetvermindering van Horizon Europe en het toekomstige Erasmusprogramma, zo stelt de organisatie in haar position paper....

Lees meer