CESAER: vastgesteld percentage BBP naar hoger onderwijs

23 april 2020

Er moet een vast percentage van het BBP toegekend worden aan het hoger onderwijs in Europa. Dit stelt CESAER in een van haar twee onlangs gepubliceerde position papers. In het eerste paper deelt de belangenvereniging haar visie op de Europese onderwijsruimte. In het andere paper doet zij meerdere aanbevelingen voor het Europese Universiteiten initiatief.

Vast deel BBP naar hoger onderwijs 

De Europese Unie zou haar lidstaten moeten opleggen een vastgesteld percentage van het BBP aan hoger onderwijs te besteden door dit op te nemen in het Europees Semester. Dit stelt CESEAR in een position paper waarin zij haar visie voor de Europese onderwijsruimte (EEA) uiteenzet. Het position paper maakt onderdeel uit van twee publicaties die op 20 april online verschenen. In het paper over de EEA wordt de EU daarbij aangemoedigd om, in lijn met het voorstel van het Europees Parlement, minimaal 46 miljard vrij te maken voor het Erasmusprogramma voor 2021-2027 en wordt het belang van synergieën met andere financieringsinstrumenten zoals Horizon Europe benadrukt om onderzoek, onderwijs en innovatie met elkaar te verbinden. Daarnaast stelt CESAER dat een brede toegankelijkheid tot onderwijs en training noodzakelijk is en benadrukt de vereniging dat een wederzijdse erkenning van kwalificaties en leerdoelen gerealiseerd moet worden.

Aanbevelingen voor het Europese Universiteiten initiatief

In een tweede position paper reflecteert CESAER op de pilot van het Europese Universiteiten initiatief en doet zij aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling ervan. Zo is het volgens CESAER noodzakelijk dat het initiatief universiteiten de ruimte geeft om op onafhankelijke wijze grote sociaal-economische veranderingen in gang te zetten. Ook moeten toekomstige allianties gebaseerd zijn op wetenschappelijke excellentie en sterke samenwerking en moeten deze allianties ondersteund worden met duurzame financiering. Daarnaast benadrukt de vereniging het belang van een open en inclusieve aanpak bij het vormen van allianties. De voorzitter van CESEAR benadrukt dat zowel de EEA als het Europese Universiteiten initiatief van groot belang zijn voor universiteiten omdat ze directe implicaties hebben voor het geven van onderwijs, het bevorderen van samenwerkingen en het aangaan van grote uitdagingen.

Context

CESAER is een samenwerkingsverband van 53 technische en wetenschappelijke universiteiten gevestigd in 25 landen dat onder ander het Europese debat over onderwijs en onderzoek probeert te beïnvloeden. Zo pleitte de vereniging al eerder voor meer budget en synergieën voor het Europese Universiteiten initiatief en riep het op tot meer gelijkheid, diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs. Er zijn twee Nederlandse universiteiten aangesloten bij CESAER, de TU Delft en de Universiteit Twente.

Meer informatie:

Position paper CESAER: Vision for the European Education Area (EEA)
Position paper CESAER: Evaluation of European University Alliances Pilot 
Artikel Neth-ER: CESAER pleit voor duurzame financiering universiteiten
Artikel Neth-ER: CESAER: meer budget en synergieën voor Europese Universiteiten
Artikel Neth-ER: CESAER roept op tot meer gelijkheid, diversiteit en inclusie in hoger onderwijs

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EUA en Science Europe leveren laatste input voor Horizon Europe

De EUA stelt aan de vooravond van Horizon Europe excellentie, openheid en inclusiviteit centraal in een nieuw policy input paper. Science Europe richt zich dan weer op onder andere de rol van...

Lees meer

Missies barsten van ambitie, maar uitwerking blijft onduidelijk

Het is definitief: de mission boards hebben officieel hun missievoorstellen overhandigd aan de Commissie tijdens de R&I Days. Sinds juni zijn de missies verder uitgewerkt, maar dit leidt nog...

Lees meer

EUA-briefing geeft impact Covid-19 op hoger onderwijs en onderzoek weer

De coronacrisis heeft een grote impact gehad op zowel het aangeboden onderwijs als op internationale mobiliteit van studenten en onderzoekers. Zo stelt EUA in een onlangs gepubliceerde briefing....

Lees meer

Staan de drie beste supercomputers straks in Europa?

Als het aan de Commissie ligt, staan drie van de vijf beste supercomputers wereldwijd binnenkort in Europa. De Commissie trekt acht miljard euro uit voor het partnerschap EuroHPC, dat de...

Lees meer