CESAER: “universiteiten zijn de motoren voor excellentie, talent en innovatie”

18 maart 2019

Technische universiteiten zijn essentiële aandrijvers voor excellentie, talent en innovatie maar hun belangrijke rol in onderzoeks- en innovatie-infrastructuren wordt onvoldoende erkend. Dit stelt CESAER in een white paper. De rol van de universiteiten moet beter in acht worden genomen bij het opstellen van roadmaps voor onderzoeks- en innovatie-infrastructuren en bij programma’s onder het volgende MFK.

Belangrijke rol universiteiten

De rol van technische universiteiten in onderzoeks- en innovatie (O&I)-infrastructuren moeten beter worden erkend in nationale en Europese context. Dit stelt CESAER in een white paper over de rol van universiteiten met betrekking tot de O&I-infrastructuren. Universiteiten zijn niet slechts ‘gebruikers’ van de infrastructuren, maar leveren een belangrijke bijdrage aan het O&I-ecosysteem. Bovendien wordt aangegeven dat de meeste O&I-infrastructuren op nationaal of lokaal niveau opereren, en daarbij zeer afhankelijk zijn van universiteitsstructuren.

Aanbevelingen CESAER

Er moet rekening gehouden worden met deze belangrijke rol van de universiteiten bij het opstellen van roadmaps voor O&I-infrastructuren en onder de EU financieringsinstrumenten voor de periode 2021-2027. CESAER roept op om de rol van universiteiten te erkennen middels de toepassing van het Europees handvest voor toegang tot onderzoeksinfrastructuren en benadrukt daarbij dat toegangskosten voor infrastructuren in aanmerking zouden moeten komen onder onderzoeks- en innovatiebeurzen. Ook moet een referentiekader worden ontwikkeld voor het beoordelen van impact en zou impact bovendien vergroot kunnen worden door meer samenwerking bij het gebruik van O&I-infrastructuren tussen universiteiten, Research and Technology Organisations (RTOs), bedrijven en andere partners.

Context

CESAER is een vereniging van 52 universiteiten gespecialiseerd in wetenschap en technologie. Twee Nederlandse universiteiten zijn lid: Technische Universiteit Delft en de Universiteit van Twente. De aanbevelingen van CESAER zijn voornamelijk gericht op Europese beleidsmakers maar sommige van de aanbevelingen kunnen ook voor nationale en regionale overheden van toepassing zijn. In het rapport zijn de faciliteiten voor quantumtechnologie aan de TU Delft (in samenwerking met TNO) aangehaald als voorbeeld.

Meer informatie: 

Publicatie: Universities of S&T as engines of excellence, talent and innovation
Artikel Neth-ER: ESFRI Roadmap 2018: zes nieuwe onderzoeksinfrastructuren
Artikel Neth-ER: CESAER: Leiderschapsrol voor technische universiteiten in ontwikkeling innovatieve ecosystemen
Artikel Neth-ER: CESAER: samenwerking cruciaal voor innovatie-infrastructuren
Artikel Neth-ER: Commissie wil onderzoeksinfrastructuren in Europa verbeteren
Artikel Neth-ER: Stakeholders vernieuwen commitment ERA

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Grote verschillen in technologische infrastructuren belemmert industriële transformatie

Er zijn in Europa grote regionale verschillen tussen technologische infrastructuren. Technologieën worden niet stelselmatig verspreid of uitgebreid naar nieuwe markten, doordat er te weinig wordt...

Lees meer

Hoe kan de impact van onderzoeksinfrastructuren gemeten worden? OESO geeft antwoord

Met nieuwe indicatoren wil de OESO de communicatie en verslaglegging over onderzoeksinfrastructuren vergemakkelijken. Met de set indicatoren kan de wetenschappelijke, sociale en...

Lees meer

2018 goed jaar voor Nederlandse onderzoekers met Advanced Grant van ERC

De European Research Council heeft 222 nieuwe Advanced Grants toegekend aan onderzoekers in Europa. Dat meldt de ERC in een persbericht. Nederlandse onderzoekers doen het goed met 24 succesvolle...

Lees meer

Jaarrapport ERC: meer Starting Grants voor Nederlandse onderzoekers in 2018

Het aantal Starting Grants dat Nederlandse onderzoekers in 2018 van de European Research Council (ERC) ontvingen is gestegen ten opzichte van 2017. Dit blijkt uit het jaarrapport van de ERC. Het...

Lees meer