CESAER: “universiteiten zijn de motoren voor excellentie, talent en innovatie”

18 maart 2019

Technische universiteiten zijn essentiële aandrijvers voor excellentie, talent en innovatie maar hun belangrijke rol in onderzoeks- en innovatie-infrastructuren wordt onvoldoende erkend. Dit stelt CESAER in een white paper. De rol van de universiteiten moet beter in acht worden genomen bij het opstellen van roadmaps voor onderzoeks- en innovatie-infrastructuren en bij programma’s onder het volgende MFK.

Belangrijke rol universiteiten

De rol van technische universiteiten in onderzoeks- en innovatie (O&I)-infrastructuren moeten beter worden erkend in nationale en Europese context. Dit stelt CESAER in een white paper over de rol van universiteiten met betrekking tot de O&I-infrastructuren. Universiteiten zijn niet slechts ‘gebruikers’ van de infrastructuren, maar leveren een belangrijke bijdrage aan het O&I-ecosysteem. Bovendien wordt aangegeven dat de meeste O&I-infrastructuren op nationaal of lokaal niveau opereren, en daarbij zeer afhankelijk zijn van universiteitsstructuren.

Aanbevelingen CESAER

Er moet rekening gehouden worden met deze belangrijke rol van de universiteiten bij het opstellen van roadmaps voor O&I-infrastructuren en onder de EU financieringsinstrumenten voor de periode 2021-2027. CESAER roept op om de rol van universiteiten te erkennen middels de toepassing van het Europees handvest voor toegang tot onderzoeksinfrastructuren en benadrukt daarbij dat toegangskosten voor infrastructuren in aanmerking zouden moeten komen onder onderzoeks- en innovatiebeurzen. Ook moet een referentiekader worden ontwikkeld voor het beoordelen van impact en zou impact bovendien vergroot kunnen worden door meer samenwerking bij het gebruik van O&I-infrastructuren tussen universiteiten, Research and Technology Organisations (RTOs), bedrijven en andere partners.

Context

CESAER is een vereniging van 52 universiteiten gespecialiseerd in wetenschap en technologie. Twee Nederlandse universiteiten zijn lid: Technische Universiteit Delft en de Universiteit van Twente. De aanbevelingen van CESAER zijn voornamelijk gericht op Europese beleidsmakers maar sommige van de aanbevelingen kunnen ook voor nationale en regionale overheden van toepassing zijn. In het rapport zijn de faciliteiten voor quantumtechnologie aan de TU Delft (in samenwerking met TNO) aangehaald als voorbeeld.

Meer informatie: 

Publicatie: Universities of S&T as engines of excellence, talent and innovation
Artikel Neth-ER: ESFRI Roadmap 2018: zes nieuwe onderzoeksinfrastructuren
Artikel Neth-ER: CESAER: Leiderschapsrol voor technische universiteiten in ontwikkeling innovatieve ecosystemen
Artikel Neth-ER: CESAER: samenwerking cruciaal voor innovatie-infrastructuren
Artikel Neth-ER: Commissie wil onderzoeksinfrastructuren in Europa verbeteren
Artikel Neth-ER: Stakeholders vernieuwen commitment ERA

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

JRC breidt Open Access uit naar Petten

Het Joint Research Centre maakt haar laboratoria in Petten toegankelijk voor onderzoekers. Na de deuren van haar faciliteiten in Italië, België en Duitsland geopend te hebben, zijn er nu ook...

Lees meer

Vijf prioriteiten voor de implementatie van de EOSC

De implementatie van de European Open Science Cloud (EOSC) voor 2019-2020 kent de volgende vijf prioriteiten: landschap onderzoeksinfrastructuren, FAIR data principes, architectuur, regels voor...

Lees meer

Groter budget is oplossing voor laag slagingspercentage MSCA

Het voorgestelde budget voor Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) in Horizon Europe moet omhoog om het succes van het programma te vergroten, zo stelt LERU, een Europees samenwerkingsverband van...

Lees meer

Europees Comité van de Regio’s wil 'effectievere onderzoeksinfrastructuren’

Er zijn nog grote tekortkomingen in de Europese Onderzoeksruimte op het gebied van onderzoeksinfastructuren, terwijl deze cruciaal zijn voor regionale ontwikkeling vanwege hun impact op onderzoeks-...

Lees meer