CESAER: “universiteiten zijn de motoren voor excellentie, talent en innovatie”

18 maart 2019

Technische universiteiten zijn essentiële aandrijvers voor excellentie, talent en innovatie maar hun belangrijke rol in onderzoeks- en innovatie-infrastructuren wordt onvoldoende erkend. Dit stelt CESAER in een white paper. De rol van de universiteiten moet beter in acht worden genomen bij het opstellen van roadmaps voor onderzoeks- en innovatie-infrastructuren en bij programma’s onder het volgende MFK.

Belangrijke rol universiteiten

De rol van technische universiteiten in onderzoeks- en innovatie (O&I)-infrastructuren moeten beter worden erkend in nationale en Europese context. Dit stelt CESAER in een white paper over de rol van universiteiten met betrekking tot de O&I-infrastructuren. Universiteiten zijn niet slechts ‘gebruikers’ van de infrastructuren, maar leveren een belangrijke bijdrage aan het O&I-ecosysteem. Bovendien wordt aangegeven dat de meeste O&I-infrastructuren op nationaal of lokaal niveau opereren, en daarbij zeer afhankelijk zijn van universiteitsstructuren.

Aanbevelingen CESAER

Er moet rekening gehouden worden met deze belangrijke rol van de universiteiten bij het opstellen van roadmaps voor O&I-infrastructuren en onder de EU financieringsinstrumenten voor de periode 2021-2027. CESAER roept op om de rol van universiteiten te erkennen middels de toepassing van het Europees handvest voor toegang tot onderzoeksinfrastructuren en benadrukt daarbij dat toegangskosten voor infrastructuren in aanmerking zouden moeten komen onder onderzoeks- en innovatiebeurzen. Ook moet een referentiekader worden ontwikkeld voor het beoordelen van impact en zou impact bovendien vergroot kunnen worden door meer samenwerking bij het gebruik van O&I-infrastructuren tussen universiteiten, Research and Technology Organisations (RTOs), bedrijven en andere partners.

Context

CESAER is een vereniging van 52 universiteiten gespecialiseerd in wetenschap en technologie. Twee Nederlandse universiteiten zijn lid: Technische Universiteit Delft en de Universiteit van Twente. De aanbevelingen van CESAER zijn voornamelijk gericht op Europese beleidsmakers maar sommige van de aanbevelingen kunnen ook voor nationale en regionale overheden van toepassing zijn. In het rapport zijn de faciliteiten voor quantumtechnologie aan de TU Delft (in samenwerking met TNO) aangehaald als voorbeeld.

Meer informatie: 

Publicatie: Universities of S&T as engines of excellence, talent and innovation
Artikel Neth-ER: ESFRI Roadmap 2018: zes nieuwe onderzoeksinfrastructuren
Artikel Neth-ER: CESAER: Leiderschapsrol voor technische universiteiten in ontwikkeling innovatieve ecosystemen
Artikel Neth-ER: CESAER: samenwerking cruciaal voor innovatie-infrastructuren
Artikel Neth-ER: Commissie wil onderzoeksinfrastructuren in Europa verbeteren
Artikel Neth-ER: Stakeholders vernieuwen commitment ERA

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EUA ondersteunt Helsinki-Initiatief voor meertaligheid in onderzoek

Taaldiversiteit in de academische wereld is noodzakelijk voor het behoud van lokaal relevant onderzoek. Dit vinden de initiatiefnemers van het Helsinki Initiative on Multilingualism in Scholarly...

Lees meer

Wat staat er nu al vast over Horizon Europe?

Net op tijd voor de Europese Parlementsverkiezingen bereikten het Parlement en de Raad een tussenakkoord voor zowel het kaderprogramma als het specifiek programma van Horizon Europe. Dat is mooi,...

Lees meer

PhD in het buitenland? MSCA maakt dit mogelijk voor meer dan 1.800 PhD-studenten

Meer dan 1.800 PhD studenten zullen met het Marie Skłodowska-Curie Actions programma een deel van hun PhD in het buitenland kunnen gaan doen. Met een budget van 470 miljoen euro zal het MSCA-...

Lees meer

“Meer budget benodigd voor onderzoeksinfrastructuren in Horizon Europe”

Onderzoeksinfrastructen zijn fundamenteel voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, maar worden niet voldoende ondersteund in de voorgestelde begroting voor Horizon Europe. Daarom pleit...

Lees meer