CESAER pleit voor duurzame financiering universiteiten

18 maart 2020

Koepelorganisatie CESAER maakt zich zorgen over de mogelijke budgetvermindering van Horizon Europe en het toekomstige Erasmusprogramma, zo stelt de organisatie in haar position paper. Hierin roept het op tot actie om duurzame financiering te waarborgen.  

Voldoende financiering Europese programma’s van groot belang   

CESAER benadrukt in haar position paper het belang van voldoende financiering voor universiteiten en vreest dat de budgetten van cruciale onderzoeks- en onderwijsprogramma’s Horizon Europe en Erasmus ontoereikend zullen zijn. CESAER wil dat duurzame financiering voor universiteiten wordt meegenomen in de nieuwe Europese Onderzoeksruimte (ERA), Onderwijsruimte (EEA) en de aankomende visie over Universities of the Future. Om duurzame financiering en verdere ontwikkeling van Europese universiteiten te garanderen roept CESAER de Commissie en lidstaten op tot actie op vijf gebieden. Zo wil het onder meer dat Europese universiteiten zich kunnen meten met de beste instellingen ter wereld. Daarnaast moet er een betere balans komen tussen types van financiering en moet de ondersteuning voor onderwijs-, innovatie- en onderzoeksinfrastructuren worden uitgebreid. Tot slot pleit de koepelorganisatie voor voldoende financiële middelen voor Europese onderzoeksprogramma’s en pleit zij ervoor om de aanvraag van fondsen beter te beheren, bijvoorbeeld door het inperken van toelatingscriteria en het aantal keren dat een aanvraag mag worden ingediend. Door een gebrek aan budget wordt een groot aantal als excellent aangemerkte onderzoeksprojecten nu niet gehonoreerd.  

Context 

De koepelorganisatie CESAER is een samenwerkingsverband van 53 universiteiten uit 25 landen. Van de Nederlandse universiteiten zijn de TU Delft en de Universiteit Twente aangesloten bij CESAER. De organisatie maakt zich al enige tijd sterk voor voldoende financiering van de Europese onderwijs- en onderzoeksprogramma’s. De gesprekken omtrent het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 verlopen tot nu toe moeizaam. In de laatste Raad van 20 februari werd een vernieuwde negotion box voorgesteld, die lager uitviel dan het oorspronkelijke Commissievoorstel. Het Raadsvoorstel kwam hiermee tegemoet aan de eisen van een aantal lidstaten om het totaalbudget laag te houden. De lidstaten konden hierover echter geen compromis bereiken; het is momenteel nog onduidelijk wanneer de gesprekken verdergezet worden. 

Meer informatie:  

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

ERAC wil centrale Europese aanpak Open Science en Open Innovation

Er moet een centrale, inclusieve en gecoördineerde aanpak komen voor Open Science en Open Innovation in Europa. Dit stelt de Standing Working Group on Open Science and Open Innovation van de...

Lees meer

De mogelijke gevolgen van wel of geen nieuw MFK op 1 januari 2021

Waar de MFK-onderhandelingen vorige maand nog de Europese politieke agenda bepaalden, lijkt het doemscenario van geen akkoord door de coronacrisis steeds dichterbij te komen. Wat zou de impact zijn...

Lees meer

Strategisch plan Horizon Europe verwacht eind juni

De Europese Commissie verwacht eind juni een definitief concept van het strategisch plan voor Horizon Europe te publiceren. Daarvoor zal het al een concept voorleggen aan het Europees Parlement en...

Lees meer

Ook mededeling ERA uitgesteld

De mededeling over de ERA wordt uitgesteld van 27 mei naar 17 juni. Dit staat in de nieuwe agenda voor het College van de Europese Commissie. Eerder aangekondigde publicatiedata blijven voorlopig...

Lees meer