CESAER pleit voor duurzame financiering universiteiten

18 maart 2020

Koepelorganisatie CESAER maakt zich zorgen over de mogelijke budgetvermindering van Horizon Europe en het toekomstige Erasmusprogramma, zo stelt de organisatie in haar position paper. Hierin roept het op tot actie om duurzame financiering te waarborgen.  

Voldoende financiering Europese programma’s van groot belang   

CESAER benadrukt in haar position paper het belang van voldoende financiering voor universiteiten en vreest dat de budgetten van cruciale onderzoeks- en onderwijsprogramma’s Horizon Europe en Erasmus ontoereikend zullen zijn. CESAER wil dat duurzame financiering voor universiteiten wordt meegenomen in de nieuwe Europese Onderzoeksruimte (ERA), Onderwijsruimte (EEA) en de aankomende visie over Universities of the Future. Om duurzame financiering en verdere ontwikkeling van Europese universiteiten te garanderen roept CESAER de Commissie en lidstaten op tot actie op vijf gebieden. Zo wil het onder meer dat Europese universiteiten zich kunnen meten met de beste instellingen ter wereld. Daarnaast moet er een betere balans komen tussen types van financiering en moet de ondersteuning voor onderwijs-, innovatie- en onderzoeksinfrastructuren worden uitgebreid. Tot slot pleit de koepelorganisatie voor voldoende financiële middelen voor Europese onderzoeksprogramma’s en pleit zij ervoor om de aanvraag van fondsen beter te beheren, bijvoorbeeld door het inperken van toelatingscriteria en het aantal keren dat een aanvraag mag worden ingediend. Door een gebrek aan budget wordt een groot aantal als excellent aangemerkte onderzoeksprojecten nu niet gehonoreerd.  

Context 

De koepelorganisatie CESAER is een samenwerkingsverband van 53 universiteiten uit 25 landen. Van de Nederlandse universiteiten zijn de TU Delft en de Universiteit Twente aangesloten bij CESAER. De organisatie maakt zich al enige tijd sterk voor voldoende financiering van de Europese onderwijs- en onderzoeksprogramma’s. De gesprekken omtrent het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 verlopen tot nu toe moeizaam. In de laatste Raad van 20 februari werd een vernieuwde negotiation box voorgesteld, die lager uitviel dan het oorspronkelijke Commissievoorstel. Het Raadsvoorstel kwam hiermee tegemoet aan de eisen van een aantal lidstaten om het totaalbudget laag te houden. De lidstaten konden hierover echter geen compromis bereiken; het is momenteel nog onduidelijk wanneer de gesprekken verdergezet worden. 

Meer informatie:  

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Meer aandacht nodig voor onderlinge samenwerking in nationale ERA actieplannen

De nationale actieplannen voor de ERA schenken nog niet altijd veel aandacht aan onderlinge samenwerking, zo blijkt uit een evaluatie van de ERAC. Er word nauwelijks aandacht geschonken aan...

Lees meer

EUA en Science Europe leveren laatste input voor Horizon Europe

De EUA stelt aan de vooravond van Horizon Europe excellentie, openheid en inclusiviteit centraal in een nieuw policy input paper. Science Europe richt zich dan weer op onder andere de rol van...

Lees meer

Voorzitter ERA werkgroep pleit voor meer inclusiviteit

De nieuwe Europese onderzoeksruimte moet meer inspelen op inclusiviteit en beter aansluiten op maatschappelijke behoeften. Deze boodschap deelde Eduardo Maldonado, voorzitter van de ad-hoc werkgroep...

Lees meer

Missies barsten van ambitie, maar uitwerking blijft onduidelijk

Het is definitief: de mission boards hebben officieel hun missievoorstellen overhandigd aan de Commissie tijdens de R&I Days. Sinds juni zijn de missies verder uitgewerkt, maar dit leidt nog...

Lees meer