CESAER hamert op openheid, synergie en vereenvoudiging in de toekomstige programma’s

4 december 2018

CESAER geeft in een statement vijf aanbevelingen voor de toekomstige generatie EU-programma’s. Naast algemene aanbevelingen, gaat CESAER in dit statement ook specifiek in op Horizon Europe en Erasmus. In aanvulling op haar eerdere statements wil zij hiermee een bijdrage leveren aan de onderhandelingen over de programma’s, die op dit moment plaatsvinden.

Adviezen voor de nieuwe EU programma’s

De toekomstige EU-programma’s moeten beter op elkaar afgestemd worden, om zo meer synergie tot stand te brengen. Het vereenvoudigen, coördineren en samenbrengen van de regels is daarbij van belang. Dit is één van de aanbevelingen van CESAER in haar statement Key messages on the next generation of EU funding instruments. Hierin geeft CESAER vijf aanbevelingen voor de nieuwe EU-programma’s.

Ook is CESAER van mening dat EU-programma’s in lijn moeten zijn met de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties. Bovendien onderstreept CESAER het belang van deelname door derde landen aan de programma’s. Ten slotte onderschrijft zij de noodzaak voor een hoger budget, voor zowel Horizon als Erasmus.

Horizon Europe

Excellentie moet het centrale selectiecriterium blijven voor projecten in Horizon Europe aldus CESAER. Het nastreven van meer cohesie tussen regio's moet voorbehouden blijven aan de structuurfondsen, synergieën met Horizon Europe kunnen hierin wel een rol spelen. Ook spoort CESAER de instellingen aan om het extra budget voor Horizon Europe voornamelijk toe te wijzen aan Prioriteit één; Excellent and Open Sciece.

Erasmus

Open- en online onderwijs moet volgens CESAER aangemoedigd worden om fysieke mobiliteit te ondersteunen maar zeker niet te vervangen. Verder roept CESAER de lidstaten op om de ethische dimensie van het programma te versterken door het een drijvende kracht te maken voor onder andere de promotie van duurzame ontwikkeling, respect voor mensenrechten en democratie. Bovendien dringt CESAER aan op meer focus op centrale acties in Key Action twee.

Context

Met deze publicatie wil CESAER bijdragen aan de onderhandelingen over het toekomstig EU-budget en de programma’s die op dit moment plaatsvinden. Op 10 december zal het Parlement in de plenaire vergadering besluiten of de triloog met de Raad over Horizon Europe van start kan gaan. Over Erasmus heeft de Raad al een gedeeltelijk akkoord bereikt en de Cultuur- en Onderwijscommissie van het Parlement zal hier eind januari over gaan stemmen. Eerder heeft CESAER al gereageerd op het Commissie voorstel over Horizon Europe en het Commissie voorstel voor Erasmus. CESAER is een vereniging van 52 technische universiteiten. De TU Delft en TU Twente zijn lid van de vereniging.

Meer informatie

Publicatie CESAER: Key messages on the next generation of EU funding instruments.
Artikel Neth-ER: Reacties op voorstel Horizon Europe
Artikel Neth-ER: Erasmus na 2020: meer mensen moeten kunnen profiteren van programma
Artikel Neth-ER: Op de agenda: december
Artikel Neth-ER: Onderwijsraad bereikt overeenstemming over Erasmus+ en diploma-erkenning

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EP geeft mandaat voor start triloog Horizon Europe

Het Europees Parlement heeft het mandaat gegeven voor de start van de triloog over Horizon Europe met de Raad en de Commissie. Dit gebeurde tijdens de plenaire vergadering, waarbij het rapport over...

Lees meer

Belanghebbenden steunen selectiecriteria en implementatiecriteria Mazzucato voor missie-gedreven O&I

De door professor Mariana Mazzucato voorgestelde selectiecriteria en implementatieaspecten voor missie-georiënteerd onderzoek en innovatie worden gesteund door een grote meerderheid van...

Lees meer

Nobelprijswinnaars en Europese industrie roepen op tot verhoging budget Horizon Europe

Een budget van minstens 120 miljard is het absolute minimum voor Horizon Europe om te zorgen dat Europa een duurzame, inclusieve en op kennis gebaseerde samenleving wordt. Dit schrijft een groep...

Lees meer

Raad neemt standpunt in over verordening Horizon Europe

Ministers voor onderzoek hebben een gedeeltelijke algemene oriëntatie bereikt over de verordening van Horizon Europe tijdens de Raad voor Concurrentievermogen. De Raad heeft een aantal maatregelen...

Lees meer