CESAER hamert op openheid, synergie en vereenvoudiging in de toekomstige programma’s

4 december 2018

CESAER geeft in een statement vijf aanbevelingen voor de toekomstige generatie EU-programma’s. Naast algemene aanbevelingen, gaat CESAER in dit statement ook specifiek in op Horizon Europe en Erasmus. In aanvulling op haar eerdere statements wil zij hiermee een bijdrage leveren aan de onderhandelingen over de programma’s, die op dit moment plaatsvinden.

Adviezen voor de nieuwe EU programma’s

De toekomstige EU-programma’s moeten beter op elkaar afgestemd worden, om zo meer synergie tot stand te brengen. Het vereenvoudigen, coördineren en samenbrengen van de regels is daarbij van belang. Dit is één van de aanbevelingen van CESAER in haar statement Key messages on the next generation of EU funding instruments. Hierin geeft CESAER vijf aanbevelingen voor de nieuwe EU-programma’s.

Ook is CESAER van mening dat EU-programma’s in lijn moeten zijn met de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties. Bovendien onderstreept CESAER het belang van deelname door derde landen aan de programma’s. Ten slotte onderschrijft zij de noodzaak voor een hoger budget, voor zowel Horizon als Erasmus.

Horizon Europe

Excellentie moet het centrale selectiecriterium blijven voor projecten in Horizon Europe aldus CESAER. Het nastreven van meer cohesie tussen regio's moet voorbehouden blijven aan de structuurfondsen, synergieën met Horizon Europe kunnen hierin wel een rol spelen. Ook spoort CESAER de instellingen aan om het extra budget voor Horizon Europe voornamelijk toe te wijzen aan Prioriteit één; Excellent and Open Sciece.

Erasmus

Open- en online onderwijs moet volgens CESAER aangemoedigd worden om fysieke mobiliteit te ondersteunen maar zeker niet te vervangen. Verder roept CESAER de lidstaten op om de ethische dimensie van het programma te versterken door het een drijvende kracht te maken voor onder andere de promotie van duurzame ontwikkeling, respect voor mensenrechten en democratie. Bovendien dringt CESAER aan op meer focus op centrale acties in Key Action twee.

Context

Met deze publicatie wil CESAER bijdragen aan de onderhandelingen over het toekomstig EU-budget en de programma’s die op dit moment plaatsvinden. Op 10 december zal het Parlement in de plenaire vergadering besluiten of de triloog met de Raad over Horizon Europe van start kan gaan. Over Erasmus heeft de Raad al een gedeeltelijk akkoord bereikt en de Cultuur- en Onderwijscommissie van het Parlement zal hier eind januari over gaan stemmen. Eerder heeft CESAER al gereageerd op het Commissie voorstel over Horizon Europe en het Commissie voorstel voor Erasmus. CESAER is een vereniging van 52 technische universiteiten. De TU Delft en TU Twente zijn lid van de vereniging.

Meer informatie

Publicatie CESAER: Key messages on the next generation of EU funding instruments.
Artikel Neth-ER: Reacties op voorstel Horizon Europe
Artikel Neth-ER: Erasmus na 2020: meer mensen moeten kunnen profiteren van programma
Artikel Neth-ER: Op de agenda: december
Artikel Neth-ER: Onderwijsraad bereikt overeenstemming over Erasmus+ en diploma-erkenning

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Mauro Ferrari nieuwe voorzitter ERC

De Commissie heeft Dr. Mauro Ferrari benoemd als de nieuwe voorzitter van de European Research Council (ERC). Volgens Eurocommissaris Moedas is Ferrari de juiste persoon om de ERC en het Europese...

Lees meer

Commissie zoekt experts voor mission boards

De Commissie roept experts op om zich aan te melden voor een positie in de mission boards. Missie-gedreven onderzoek vormt een nieuwigheid in Horizon Europe, met als doel oplossingen te vinden voor...

Lees meer

De toekomst van de EU: waarborgen van een verenigd Europa

Europese regeringsleiders willen dat de EU zich in 2019-2024 toelegt op het creëren van een sterke en verenigde EU. Over de rol van onderwijs en onderzoek in het halen van dit doel werd in Sibiu...

Lees meer

“Successen van Policy Support Facility moeten beter worden geïmplementeerd”

De Policy Support Facility in Horizon 2020 heeft een zeer positieve evaluatie ontvangen, maar er zijn wel nog punten voor verbetering van het instrument. Dit stelt de expert groep van de Commissie...

Lees meer