CESAER: Leiderschapsrol voor technische universiteiten in ontwikkeling innovatieve ecosystemen

11 oktober 2018

Technische universiteiten spelen een cruciale rol in het opbouwen van regionale innovatieve ecosystemen. Dat stelt CESAER in een white paper, waarin zij de positieve impact van technische universiteiten in deze context benadrukt. Europa presteert goed wat betreft het genereren van kennis, maar is minder effectief in het omzetten van kennis in innovatie. CESAER doet een aantal aanbevelingen om het potentieel van technische universiteiten nog beter te benutten.   

Leiderschapsrol voor technische universiteiten

Technische universiteiten (tu’s) zijn een cruciale factor in de regio in de ontwikkeling van innovatieve ecosystemen. Dat stelt CESAER in het white paper ‘Role of Universities of Science and Technology in Innovation Ecosystems: Towards Mission 3.1’. Tegelijkertijd kan het potentieel van tu’s om kennis om te zetten in innovatie nog beter benut worden. CESAER illustreert aan de hand van verschillende casestudy’s hoe tu’s op vijf gebieden een voortrekkersrol hebben in de ontwikkeling van innovatieve ecosystemen. De TU Delft wordt in het white paper genoemd als best practice op het gebied van het omzetten van kennis naar innovatie. De TU Delft stimuleert ondernemerschap, werkt samen met het bedrijfsleven en regionale actoren en heeft de intensivering van samenwerking tussen het bedrijfsleven, overheden en onderzoek in haar strategie opgenomen.

Aanbevelingen

Op basis van de beschreven domeinen doet CESAER aanbevelingen om de potentie van de tu’s beter te benutten. CESAER adviseert financierders en beleidsmakers om innovatieve ecosystemen direct en flexibel te financieren en tu’s aan te houden als strategische partners. Daarnaast adviseert CESAER tu’s om te leren van universiteiten die al bijdragen aan innovatieve ecosystemen en om hun samenwerking met bedrijven en het mkb verder te ontwikkelen.

Context

Europa is goed in het generen van kennis, maar is minder succesvol in het omzetten van kennis in innovatie dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Verschillende sectoren spelen een rol in het creëren van innovatieve ecosystemen, dus financiële steun aan slechts een van de sectoren zal geen verandering brengen, aldus CESAER. Daarom is het volgens CESAER geen verassing dat steun aan onderzoek en innovatie meer verweven is dan voorheen binnen Horizon Europe. CESAER is een vereniging van 52 technische universiteiten. De TU Delft en TU Twente zijn lid van de vereniging.

Meer informatie

White paper CESAER: ‘Role of Universities of Science and Technology in Innovation Ecosystems: Towards Mission 3.1’
Persbericht CESAER: ‘The role of universities of science and technology in innovation ecosystems: towards Mission 3.1’
Artikel Neth-ER: The Guild: sterkere rol nodig voor universiteiten in innovatie-ecosystemen
Artikel Neth-ER: CESAER: Excellente wetenschap en technologie als criterium voor EU-universiteitslabel

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EIB: gebrek aan investeringen kostbaar voor koppositie EU in innovatiesector

Het te lage investeringsniveau zorgt voor een groeiende achterstand van de EU in de innovatiesector. Dit stelt de Europese Investeringsbank (EIB) in haar Investment Report 2018/2019. Met name wat...

Lees meer

EC: investeren in O&I voor klimaatneutraal Europa in 2050

Europa moet temperatuurstijging bestrijden en in 2050 klimaatneutraal zijn, onder meer door te investeren in onderzoek, innovatie en de juiste vaardigheden voor de toekomst. Dit stelt de Europese...

Lees meer

Raad stemt in met versoepeling staatssteunregels voor Seal of Excellence

De Raad heeft een nieuwe verordening aangenomen waardoor de Commissie de regels voor staatssteun kan versoepelen. Na deze aanpassing kan staatssteun verleend worden aan projecten met een Seal of...

Lees meer

OESO: digitalisering en missies bepalend voor O&I-beleid

Digitalisering en missies zullen het toekomstig beleid voor wetenschap, technologie en innovatie bepalen. Dit stelt OESO in haar rapport Science, Technology and Innovation Outlook 2018, ...

Lees meer