CESAER: Leiderschapsrol voor technische universiteiten in ontwikkeling innovatieve ecosystemen

11 oktober 2018

Technische universiteiten spelen een cruciale rol in het opbouwen van regionale innovatieve ecosystemen. Dat stelt CESAER in een white paper, waarin zij de positieve impact van technische universiteiten in deze context benadrukt. Europa presteert goed wat betreft het genereren van kennis, maar is minder effectief in het omzetten van kennis in innovatie. CESAER doet een aantal aanbevelingen om het potentieel van technische universiteiten nog beter te benutten.   

Leiderschapsrol voor technische universiteiten

Technische universiteiten (tu’s) zijn een cruciale factor in de regio in de ontwikkeling van innovatieve ecosystemen. Dat stelt CESAER in het white paper ‘Role of Universities of Science and Technology in Innovation Ecosystems: Towards Mission 3.1’. Tegelijkertijd kan het potentieel van tu’s om kennis om te zetten in innovatie nog beter benut worden. CESAER illustreert aan de hand van verschillende casestudy’s hoe tu’s op vijf gebieden een voortrekkersrol hebben in de ontwikkeling van innovatieve ecosystemen. De TU Delft wordt in het white paper genoemd als best practice op het gebied van het omzetten van kennis naar innovatie. De TU Delft stimuleert ondernemerschap, werkt samen met het bedrijfsleven en regionale actoren en heeft de intensivering van samenwerking tussen het bedrijfsleven, overheden en onderzoek in haar strategie opgenomen.

Aanbevelingen

Op basis van de beschreven domeinen doet CESAER aanbevelingen om de potentie van de tu’s beter te benutten. CESAER adviseert financierders en beleidsmakers om innovatieve ecosystemen direct en flexibel te financieren en tu’s aan te houden als strategische partners. Daarnaast adviseert CESAER tu’s om te leren van universiteiten die al bijdragen aan innovatieve ecosystemen en om hun samenwerking met bedrijven en het mkb verder te ontwikkelen.

Context

Europa is goed in het generen van kennis, maar is minder succesvol in het omzetten van kennis in innovatie dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Verschillende sectoren spelen een rol in het creëren van innovatieve ecosystemen, dus financiële steun aan slechts een van de sectoren zal geen verandering brengen, aldus CESAER. Daarom is het volgens CESAER geen verassing dat steun aan onderzoek en innovatie meer verweven is dan voorheen binnen Horizon Europe. CESAER is een vereniging van 52 technische universiteiten. De TU Delft en TU Twente zijn lid van de vereniging.

Meer informatie

White paper CESAER: ‘Role of Universities of Science and Technology in Innovation Ecosystems: Towards Mission 3.1’
Persbericht CESAER: ‘The role of universities of science and technology in innovation ecosystems: towards Mission 3.1’
Artikel Neth-ER: The Guild: sterkere rol nodig voor universiteiten in innovatie-ecosystemen
Artikel Neth-ER: CESAER: Excellente wetenschap en technologie als criterium voor EU-universiteitslabel

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

De toekomst van de EU: waarborgen van een verenigd Europa

Europese regeringsleiders willen dat de EU zich in 2019-2024 toelegt op het creëren van een sterke en verenigde EU. Over de rol van onderwijs en onderzoek in het halen van dit doel werd in Sibiu...

Lees meer

Onderzoek & innovatie rond de Zwarte Zee krijgt impuls

De Europese Commissie en zeven landen rondom de Zwarte Zee hebben een gezamenlijke strategische agenda voor onderzoek & innovatie gepubliceerd. De agenda moet samenwerking op het gebied van...

Lees meer

OESO pleit voor een groter EU-budget voor onderwijs en innovatie

De EU moet meer investeren in onderwijs en innovatie. Dat stelt de OESO in een rapport over het belang en de impact van de EU. De EU heeft al veel bereikt maar een groter budget is nodig om het...

Lees meer

Nationale digitaliseringsstrategieën zijn nog volop in ontwikkeling

De meeste OESO-landen hebben een nationale digitale strategie ontwikkeld of zijn deze aan het ontwikkelen. De invulling die wordt gegeven aan deze strategieën verschilt echter per land. Dit blijkt...

Lees meer