Budget Horizon 2020 blijft gelijk in 2016

26 november 2015

Horizon 2020 zal in 2016 evenveel middelen beschikbaar hebben als in 2015. De Europese Commissie en de Raad hadden een daling voorgesteld, maar deze is in de onderhandelingen met het Europees Parlement teruggedraaid. Erasmus+ zal er licht op vooruit gaan, ten opzichte van 2015.

Budget Horizon 2020 vlakt af
Het niveau van daadwerkelijke uitgaven en toezeggingen voor Horizon 2020 blijft in het compromis tussen de Raad en het Parlement dicht bij hetgeen de Commissie voorstelde voor 2016. De posities van de lidstaten en het Europees Parlement op de hoogte van de daadwerkelijke uitgaven en de toezeggingen in 2016 lagen ver uiteen. De Raad wilde de daadwerkelijke uitgaven in 2016 met ruim 200 miljoen euro terugschroeven, ten opzichte van wat de Commissie dacht nodig te hebben.

Ook de toezeggingen die de Commissie kan aangaan in 2016 werden teruggeschroefd. Hiermee zou het budget onder het niveau van 2015 komen te liggen, terwijl oorspronkelijk een stijging was voorzien. Dit is grotendeels te wijten aan de greep in het budget ten behoeve van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Het Parlement bepleitte daarentegen een stijging van toezeggingen en daadwerkelijke uitgaven, ten opzichte van het Commissievoorstel. Hierin heeft zij tot op zekere hoogte haar zin gekregen; de Commissie mag in 2016 ruim 30 miljoen meer aan toezeggingen aangaan, dan zij aanvankelijk had voorgenomen. Hiermee wordt het budget voor Horizon 2020 in 2016 gelijkgetrokken met 2015.

Erasmus+ en COSME
Het budget voor het EU Programme for Competitiveness of SMEs (COSME) heeft een vergelijkbaar traject doorgemaakt als Horizon 2020 en zal ten opzichte van 2015 hetzelfde niveau aan middelen ter beschikking hebben. Van de kennisprogramma’s kan alleen Erasmus+ rekenen op een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar, naar 1,73 miljard euro in 2016.   

Vluchtelingencrisis
De vluchtelingencrisis heeft een bepalende invloed op de begrotingsonderhandelingen gehad. De begrotingspost waarbinnen migratie valt zal in 2016 met 200% gaan stijgen, naar ruim 1,8 miljard euro.

Toezeggingen vs. daadwerkelijke uitgaven?
De Europese begroting kent twee verschillende kolommen, namelijk toezeggingen en betalingen. De toezeggingen (i.e. commitments) zijn de middelen die onder een bepaald programma in dat jaar toegezegd kunnen worden. Hier hoeft dus nog geen financiële transactie plaats te vinden. De betalingen (i.e. payments) zijn de financiële transacties die in dat jaar worden verwacht. Tussen deze twee kolommen kunnen grote verschillen bestaan, vooral wanneer het gaat over meerjarige projecten. De toezegging van middelen vindt bijvoorbeeld plaats wanneer het project start, maar de daadwerkelijke betalingen kunnen gespreid over de looptijd van het project plaatsvinden.

Meer informatie
Publicatie: Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de begroting 2016
Artikel Neth-ER: effecten EFSI zichtbaar in voorstel EU begroting 2016
Artikel Neth-ER: lidstaten willen O&I-budget wederom korten
Artikel Neth-ER: EP verdedigt Horizon 2020 in begroting 2016

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Stijging budget Horizon 2020 en Erasmus+ in conceptbegroting EU voor 2020

Het budget voor zowel Horizon 2020 als Erasmus+ voor volgend jaar zullen als het aan de Commissie ligt stijgen ten opzichte van 2019. In de ontwerpbegroting voor 2020 stijgt het budget voor Horizon...

Lees meer

Extra budget voor Horizon 2020 en Erasmus+ in 2019

De Commissie wil 100 miljoen euro toevoegen aan het budget van Horizon 2020 en Erasmus+ voor 2019. Hiervan zou 80 miljoen euro naar klimaatgerelateerd onderzoek onder Horizon 2020 gaan. De andere 20...

Lees meer

Mauro Ferrari nieuwe voorzitter ERC

De Commissie heeft Dr. Mauro Ferrari benoemd als de nieuwe voorzitter van de European Research Council (ERC). Volgens Eurocommissaris Moedas is Ferrari de juiste persoon om de ERC en het Europese...

Lees meer

Horizon 2020-projecten bevorderen Europese transportdoelen

Horizon 2020 levert een positieve bijdrage aan de transportdoelen van de Europese Unie. Dat constateert de Commissie in een rapport over de resultaten van Horizon 2020-projecten op dit gebied. Voor...

Lees meer