Budget 2019 goedgekeurd: 12,3 miljard naar Horizon 2020 en 2,8 naar Erasmus+

12 december 2018

De Raad en het Parlement hebben ingestemd met het EU Budget van 2019: er zal 12,3 miljard aan Horizon 2020 worden besteed en 2,8 miljard worden toebedeeld aan Erasmus+. Dit betekent een stijging van het budget van 9,8 procent voor Horizon 2020 en 19,5 procent voor Erasmus ten opzichte van 2018.

Akkoord over budget

In 2019 wordt het budget van Horizon 2020 12,3 miljard en het budget van Erasmus+ 2,8 miljard.  Hierover, en over de rest van het EU budget van 2019, hebben de Raad en het Parlement een akkoord bereikt. Deze bedragen zijn een stijging ten opzichte van 2018. Er zal 150 miljoen euro extra naar Horizon 2020 gaan, wat 9,8 procent meer is dan in 2018. Erasmus+ krijgt 240 miljoen euro extra toebedeeld in 2019, wat neerkomt op 19,5 procent meer financiering dan in 2018. Het is in lijn met de verwachtingen dat het budget voor EU-programma’s als Horizon 2020 en Erasmus+ dit jaar stijgen, deze stijgingen zijn voorzien in het meerjarig financieel kader. De precieze stijging is onderdeel van de onderhandelingen tussen de EU instellingen. Naast de eerder genoemde stijging is nog overeengekomen dat het Parlement gedurende 2019 het budget voor 2019 mag gaan amenderen om nog een extra 100 miljoen te begroten voor Erasmus+ en Horizon 2020. Hoe deze 100 miljoen over de twee programma’s wordt verdeeld zal later door het Parlement en de Raad worden bepaald.

Context

Al in het eerste voorstel voor het EU budget van 2019 van de Europese Commissie werd een stijging van de budgetten voor Horizon 2020 en Erasmus+ voorgesteld. Echter, waar het Parlement het grotendeels eens was met het voorstel, voorzag de Raad een minder grote stijging voor Horizon 2020 in haar reactie op het voorstel. Ook was een van de struikelpunten in de onderhandelingen tussen de Raad en het Parlement of geld dat in 2017 toegewezen was aan Horizon 2020, maar toen niet gebruikt is, in 2019 alsnog naar Horizon 2020 zou kunnen gaan. Het Parlement was hier voorstander van, maar de Raad niet omdat dit een precedent zou kunnen scheppen. Hierdoor zijn in eerdere onderhandelingen over het budget van 2019 de Raad en het Parlement het niet eens geworden. In reactie op de mislukte onderhandelingen heeft de Commissie eind november een tweede voorstel gepresenteerd. Op basis van dit voorstel zijn de onderhandelingen opnieuw begonnen en op 4 december zijn de Raad en het Parlement tot een voorlopige overeenkomst gekomen. Deze overeenkomst is nu formeel bevestigd door beide instellingen.

Meer informatie

Persbericht Europees Parlement: EU budget 2019 approved: focus on the young, innovation and migration
Persbericht Raad van de Europese Unie: EU budget for 2019
Publicatie Europees Parlement: Report on the Council position on the second draft general budget of the European Union for the financial year 2019
Persbericht Raad van de Europese Unie: Council endorses agreement on EU budget for 2019
Persbericht Raad van de Europese Unie: EU budget for 2019: Conciliation ends without agreement
Persbericht Europese Commissie: Second Draft General Budget of the European Union for the financial year 2019
Persbericht Raad van de Europese Unie: Provisional agreement reached on EU budget for 2019
Persbericht Europees Parlement: EU budget 2019 deal: EP boosts support for researchers and the young
Artikel Neth-ER: EC wil stijging Budget H2020 en Erasmus+ voor 2019
Artikel Neth-ER: EU-Budget 2019: Raad en EP reageren op EC-voorstel

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EU-budget 2020: Raad niet eens met EC-voorstel Horizon 2020

De Raad is het niet eens met het voorstel van de Commissie om in het laatste jaar van de huidige begroting 13,2 miljard te investeren in Horizon 2020. In plaats daarvan stellen zij voor om het...

Lees meer

Commissieverdeling EP bekend: goed nieuws voor het kennisveld

Het Europese Parlement heeft de zetels in de parlementaire commissies verdeeld. Nederlandse Europarlementariërs zijn goed vertegenwoordigd in de commissies die voor het Nederlands kennisveld...

Lees meer

Commissie vraagt Europese leiders vaart te maken met MFK-onderhandelingen

Met het oog op de Europese Raad op 20 en 21 juni verzoekt de Europese Commissie de Europese leiders om dringend vaart te maken met de onderhandelingen over het nieuwe meerjarig financieel kader. De...

Lees meer

Stijging budget Horizon 2020 en Erasmus+ in conceptbegroting EU voor 2020

Het budget voor zowel Horizon 2020 als Erasmus+ voor volgend jaar zullen als het aan de Commissie ligt stijgen ten opzichte van 2019. In de ontwerpbegroting voor 2020 stijgt het budget voor Horizon...

Lees meer