Brief aan EP: Uitzondering onderwijs in copyrightvoorstel moet worden uitgebreid

16 januari 2018

In een open brief roepen onderwijzers, onderwijsinstellingen, studenten en onderzoekers op tot een bredere en verplichte uitzondering voor onderwijsdoeleinden in het copyrightvoorstel van de Europese Commissie. Het voorstel zoals het er nu ligt, voldoet niet aan de behoeften van het onderwijs, stellen de auteurs. Ook Neth-ER zette haar handtekening onder deze brief.

Onderwijzers roepen op tot betere copyrightregeling

Er moet een verplichte uitzondering komen binnen het copyrightvoorstel voor alle niet-commerciële educatieve doeleinden. Dit schrijven onderwijzers, onderwijsorganisaties, studenten en onderzoekers in de brief Educators ask for a better copyright, gericht aan Europarlementariërs. Ook Neth-ER ondertekende de brief. De ondertekenende organisaties stellen in de brief dat de uitzondering voor onderwijs die is opgenomen in het huidige voorstel, niet voldoet aan de behoeften van onderwijzers en onderwijsinstellingen.

Problemen met het huidige voorstel

De huidige uitzondering in het voorstel van de Europese Commissie is volgens de ondergetekenden van de brief niet transparant genoeg. De uitzondering voor onderwijs kan namelijk terzijde worden geschoven door licenties, waardoor wettelijke onzekerheid blijft bestaan. Bovendien is de uitzondering niet volledig genoeg, staat in de brief. Slechts de formele onderwijsinstellingen zijn opgenomen in de uitzondering, terwijl andere belangrijke onderwijsaanbieders – bijvoorbeeld gericht op non-formeel leren – achterwege zijn gelaten.

De ondertekenende organisaties zijn het bovendien niet eens met het voorstel om digitaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk te beperken tot beveiligde institutionele netwerken en tot de muren van een onderwijsinstelling. Verder wordt in de brief opgeroepen betalingen voor auteursrechtelijk beschermd werk niet verplicht te maken, zoals sommige Europarlementariërs voorstellen.

Context

In september 2016 kwam de Europese Commissie met een wetsvoorstel om de regelgeving rond copyright te moderniseren. Hierin stelt de Commissie verplichte uitzonderingen voor op de auteursrechtbescherming voor onderzoeks- en onderwijsinstellingen. Verschillende Commissies in het Europees Parlement hebben vervolgens enkele veranderingen voorgesteld in het voorstel. Het voorstel dat er nu ligt stuit op veel weerstand in de onderwijs- en onderzoekswereld, omdat de uitzondering niet breed genoeg wordt geacht, wat de academische vrijheid niet ten goede komt.

Deze brief is opgesteld door COMMUNIA, een netwerk bestaande uit geëngageerden in de universitaire wereld die als doel hebben het publieke domein te verrijken. Eén van haar projecten is het hervormen van de auteursrechtenbescherming in het onderwijs. De brief is ondertekend door onder andere het Lifelong Learning Platform, de EUA, Kennisland en Neth-ER. 

Meer informatie:

Publicatie COMMUNIA: Joint Letter: Educators ask for a better copyright
Publicatie COMMUNIA: Infographic: Educators ask for a better copyright
Artikel Neth-ER: Uitzonderingen copyright voor onderzoekers en docenten
Artikel Neth-ER: "Copyright voorstel bedreigt informatievrijheid"
Wetsvoorstel Europese Commissie: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Roemeense voorzitterschap boekt bescheiden resultaat

Roemenië heeft in juni 2019 haar eerste voorzitterschap van de Raad van de EU afgesloten. De Roemenen bereikten onder meer een (tussen)akkoord over Horizon Europe en copyright. Op belangrijke...

Lees meer

JRC breidt Open Access uit naar Petten

Het Joint Research Centre maakt haar laboratoria in Petten toegankelijk voor onderzoekers. Na de deuren van haar faciliteiten in Italië, België en Duitsland geopend te hebben, zijn er nu ook...

Lees meer

Vijf prioriteiten voor de implementatie van de EOSC

De implementatie van de European Open Science Cloud (EOSC) voor 2019-2020 kent de volgende vijf prioriteiten: landschap onderzoeksinfrastructuren, FAIR data principes, architectuur, regels voor...

Lees meer

Geef uw mening over de invulling van Digital Europe

De consultatie over de invulling van de eerste twee jaar van het Digital Europe programma staat nu open. Tot 25 oktober kunt u uw mening geven over de oriëntatie. Dit document zal de Commissie...

Lees meer