Brexit-akkoord: VK tot 2020 in Horizon 2020 en Erasmus+

16 november 2018

De Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben overeenstemming bereikt over het terugtrekkingsakkoord van het VK uit de EU. De EU en het VK zijn in het akkoord overeengekomen dat het VK volledig blijft participeren in Erasmus+ en Horizon 2020 voor de gehele lengte van deze programma’s. De rol van het VK in de programma’s na 2020 moet uit latere onderhandelingen blijken. Het VK zal met betrekking tot databescherming en intellectueel eigendom Europese regels blijven hanteren.

Gevolgen Brexit voor Horizon 2020

De Europese Commissie en het Verenigd Konikrijk (VK) hebben overeenstemming bereikt over het terugtrekkingsakkoord van het VK. Het VK en de EU zijn overeengekomen dat het VK blijft meebetalen aan het meerjarig financieel kader, wat betekent dat het VK als volledig lid meedoet aan de EU-programma’s, waaronder Horizon 2020. Dit houdt in dat het VK tot en met eind 2020 deel blijft van het programma en tot die tijd kunnen uit het VK afkomstige wetenschappers onderzoeksvoorstellen voor financiering indienen. Tot eind 2020 verandert er dus niets voor de wetenschappers. Wat er gebeurt wanneer het Horizon Europe programma van start gaat moet uit latere onderhandelingen blijken. De verwachting is dat het VK zal onderhandelen voor een positie als geassocieerd land, net zoals Zwitserland en Noorwegen. Onderhandelingen hierover zullen na 29 maart 2019 van start gaan. De rol van het VK in innovatieprogramma’s omtrent ruimtevaart, waaronder het Europese satellietnavigatiesysteem Galileo, moet ook uit latere onderhandelingen blijken.

Gevolgen voor onderwijs

Met betrekking tot onderwijs is tot op heden slechts duidelijk dat het VK tot en met eind 2020 onderdeel zal blijven van het huidige Erasmus-programma. Het VK heeft eerder laten blijken dat ze ook op het gebied van onderwijs samenwerking met de EU zal willen blijven nastreven, waaronder deelname aan de opvolger van het huidige Erasmusprogramma. De positie van het VK in het nieuwe Erasmusprogramma zal ook pas duidelijk worden in de onderhandelingen na 29 maart 2019 en zal afhankelijk zijn van de voorwaarden voor deelname aan Erasmus door derde landen.

Gevolgen mobiliteit wetenschappers en studenten

Na de transitieperiode zal het vrij verkeer van personen binnen het VK en de EU ten einde komen. Dit heeft ook gevolgen voor de mobiliteit van wetenschappers en studenten: Het VK zal haar immigratieregels geldend na de transitieperiode zelf mogen vormgeven. De EU en het VK zijn in het uittredingsakkoord wel overeengekomen dat EU-burgers die nu in het VK wonen en Britse burgers die in de EU wonen beschermd zullen worden en hun huidige status kunnen behouden. 

Gevolgen voor Euratom

Na goedkeuring van het uittredingsakkoord zal het VK de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) verlaten en zal het een nieuwe overeenkomst moeten sluiten met het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie. Nadere regels over nucleair materiaal zijn vastgesteld in het akkoord, maar de rol van het VK in toekomstige Euratom-onderzoeksprojecten moet later vastgesteld worden.

Bescherming van data

Met betrekking tot de bescherming van data blijft het VK gebonden aan de Europese standaarden voor data afkomstig uit de EU. Ook zal de EU persoonlijke data van het VK niet anders gaan behandelen. De verwachting is dat ook intellectuele eigendomsrechten in het VK vergelijkbare bescherming zullen krijgen als in de EU. De IP rechten die vóór 31 december 2020 in het VK geregistreerd zijn, zullen hier geldig blijven.

Context

Het terugtrekkingsakkoord betekent dat de EU en het VK tot een overeenstemming van de brexit-deal zijn gekomen en markeert daarom een belangrijke gebeurtenis. Het Britse kabinet heeft al ingestemd met het conceptverslag, maar nu moet ook het Britse parlement nog instemmen. De Europese Raad moet het uittredingsakkoord en de gezamenlijke politieke verklaring over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK ook ondertekenen. Mogelijk vindt er in november nog een extra Raad plaats. Het zal in ieder geval in december, tijdens de Europese Raad, op de agenda staan. Hiernaast moeten ook de lidstaten zelf nog instemmen met het bereikte akkoord. De toekomstige relatie tussen de EU en het VK is momenteel uitgezet in een politieke verklaring, maar zal verder vorm krijgen na 29 maart 2019, wanneer het VK daadwerkelijk geen lid meer is van de EU. De transitieperiode zal duren tot en met eind 2020.

Meer informatie

Publicatie Commissie: Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community, as agreed at negotiators’ level on 14 November 2019
Publicatie Commissie: Outline of the political declaration setting out the framework for the future relationship between the European Union and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, as agreed at negotiators’ level on 14 November 2018
Publicatie Commissie: Brexit Negotiations: What is in the Withdrawal Agreement
Artikel Neth-ER: EC presenteert concept terugtrekkingsakkoord VK
Artikel Neth-ER: VK wil samenwerking onderzoek en onderwijs na Brexit voortzetten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

ESU: ‘Student moet voorop staan bij digitaliseringsstrategieën universiteiten’

De student moet centraal staan bij het ontwikkelen van strategieën omtrent digitalisering. De European Student Union vindt dat digitalisering kan bijdragen aan internationalisering, toegankelijkheid...

Lees meer

Nog weinig synergieën tussen ESF en Erasmus+

Slechts 17,6% van de nationale instanties die het Europees Sociaal Fonds (ESF) beheren, hebben een positieve ervaring met het combineren van ESF en Erasmus+ fondsen. Dit blijkt uit een enquête van...

Lees meer

Stijging budget Horizon 2020 en Erasmus+ in conceptbegroting EU voor 2020

Het budget voor zowel Horizon 2020 als Erasmus+ voor volgend jaar zullen als het aan de Commissie ligt stijgen ten opzichte van 2019. In de ontwerpbegroting voor 2020 stijgt het budget voor Horizon...

Lees meer

Seminar Student Mobility: Drivers and barriers - 25 juni

Op 25 juni organiseren de Missie van Noorwegen bij de EU, de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU, Neth-ER en Norcore gezamenlijk een seminar over studentenmobiliteit. Description:...

Lees meer