Boost voor innovatieve groei in regio’s

20 juli 2017

De Europese Commissie gaat een proefproject lanceren waarbinnen regio’s innovatieve partnerschappen kunnen vormen in prioritaire sectoren zoals big data, bioeconomy en advanced manufacturing. Dit staat in haar actieplan voor slimme specialisatie. Ook gaat de Commissie nationale en regionale autoriteiten ondersteunen door het creëren van synergieën tussen innovatie- en onderzoeksprogramma’s en cohesiefinanciering.

Proefproject voor innovatieve partnerschappen

Een proefproject van de Europese Commissie, moet het mogelijk maken voor regio’s om innovatieve partnerschappen te vormen in prioritaire sectoren zoals big data, bioeconomy en advanced manufacturing. Dit is één van de punten uit de Mededeling Strengthening Innovation in Europe’s Regions: Strategies for resilient, inclusive and sustainable growth. Met dit initiatief wil de Commissie ervoor zorgen dat regio’s hun krachten bundelen om succesvolle interregionale projecten op te zetten die Europese toegevoegde waarde hebben. Het proefproject is gebaseerd op bestaande slimme specialisatieplatformen. Binnen deze platformen kunnen projecten worden ontwikkeld en onderzoeksinfrastructuren, zoals testfaciliteiten of datacentra, worden gedeeld. Hierdoor is het mogelijk voor kleine innovatieprojecten om deel te nemen aan grote investeringsinitiatieven, waarbij lidstaten en regio’s worden ondersteund door de Knowledge and Innovation Communities (KICs) van het European Institute of Innovation and Technology. Hierbij moeten onder andere EU financieringsmiddelen uit de Europese Investerings- en Structuurfondsen (ESIF) en uit het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) op de meest effectieve manier worden samengebracht. EARTO reageert enthousiast op het voorstel. 

Bedrijfsvriendelijke omgeving en synergieën

De Commissie vraagt lidstaten om de dialoog aan te gaan met belanghebbenden over het bereiken van de doelstellingen uit het Europese Semester-proces. Daarnaast vraagt het de lidstaten om beroepsonderwijs beter te linken aan de prioriteiten van slimme specialisatie en de New Skills Agenda. Ten slotte zal de Commissie nationale en regionale autoriteiten ondersteunen om synergieën tussen EFSI, Horizon 2020 en cohesiefinanciering mogelijk te maken, bijvoorbeeld door regels voor de verschillende Europese financieringsinstrumenten op één lijn brengen. Ook gaat de Commissie in dialoog met nationale en regionale autoriteiten om investeringen in onderzoek- en innovatieprojecten te optimaliseren. Daarnaast zal de Commissie via de Investment Advisory Hub van de Europese Investeringsbank ondersteuning bieden om kapitaal uit de private sector maximaal te benutten.

Tijdlijn

In september 2017 zal de Europese Commissie een call openen voor het proefproject. Regio’s die willen samenwerken op een specifiek beleidsterrein kunnen zich gezamenlijk aanmelden. Vervolgens zullen in maart 2018 thematische interregionale partnerschappen worden ondergebracht in de slimme specialisatieplatformen. Ten slotte zullen begin 2019 resultaten van het proefproject worden gebruikt om te reflecteren op hoe de interregionale partnerschappen het best kunnen worden ondersteund, voornamelijk na 2020.

Actieplan

In het actieplan heeft de Europese Commissie uitdagingen in kaart gebracht op het gebied van regionale innovatie en acties en beleidsmaatregelen voorgesteld om deze uitdagingen aan te gaan. Samen met ervaring die tot nu toe is opgedaan vanuit bestaande cohesieprogramma’s zal dit actieplan worden gebruikt tijdens de voorbereiding van het volgende Meerjarig Financieel Kader, in de context van het debat over de toekomst van de EU-financiën.

Meer informatie

Publicatie Europese Commissie: Strengthening Innovation in Europe’s Regions: Strategies for resilient, inclusive and sustainable growth
Artikel Neth-ER: Toekomst van EU-financiën: focus op EU toegevoegde waarde
Artikel Neth-ER: Slimme specialisatie cruciaal voor post-2020 Cohesiebeleid
Artikel Neth-ER: New Skills Agenda for Europe gelanceerd
Artikel Neth-ER: Meer belastinggeld naar O&O in NL
Persbericht EARTO: Boosting Innovation-Led Growth in EU Regions: EARTO Welcomes EC Communication on Smart Specialisation

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EP ziet belang van interregionale samenwerking op innovatie

Het Europees Parlement wil bijna één miljard euro investeren in interregionale innovatieprojecten. Dit stelt het Parlement in haar rapport over Interreg na 2020, dat aangenomen is tijdens de...

Lees meer

Cohesie wordt topprioriteit Roemeens voorzitterschap

Cohesie zal de grootste prioriteit krijgen tijdens het Roemeens voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Op 1 januari 2019 heeft Roemenië het voorzitterschap van Oostenrijk overgenomen....

Lees meer

Helft van ESIF-budget voor O&I is toegewezen

51% van het beschikbare budget voor onderzoek en innovatie van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen is tot nu toe toegewezen. Dat blijkt uit een rapport van de Commissie over de...

Lees meer

Rol bedrijven en internationaal netwerk in O&O van belang voor deelname H2020

Minder ontwikkelde regio’s nemen relatief weinig deel aan Horizon 2020, met name omdat bedrijven er geen grote rol hebben in onderzoek en ontwikkeling en zij niet goed geïntegreerd zijn in...

Lees meer