Bezorgdheid over hervorming copyright bij belanghebbenden

3 mei 2018

Een groep van 145 Europese onderwijs- en onderzoeksorganisaties is bezorgd over de plannen van de Raad over de hervorming van copyright. Dit stellen zij in een open brief aan de Permanente Vertegenwoordigers van de EU-lidstaten. Zij zien een potentieel gevaar voor Europa’s openheid, onderzoek, onderwijs en concurrentievermogen.

Bezorgdheid over hervorming copyright

Een groep van 145 Europese onderwijs- en onderzoekorganisaties is bezorgd over de hervorming van copyright en wil dat het debat hierover in de Raad niet gehaast wordt. Dit stellen zij in een open brief gericht aan de Permanent Vertegenwoordigers van de EU-lidstaten. De voorgestelde hervormingen bieden een mogelijk gevaar voor Europa’s openheid, onderzoek, onderwijs en concurrentievermogen, aldus de organisaties.

De brief gaat in op de voorgestelde tekst van het Bulgaars voorzitterschap met de positie van de Raad over het wetsvoorstel voor copyright in de Digital Single Market. De groep signaleert in haar brief enkele gebreken in de tekst. Zo is er een bredere uitzondering voor text and data mining nodig, zeker als Europa wereldleider op het gebied van kunstmatige intelligentie wil worden. Ook moet het voorstel wettelijke zekerheid creëren voor onderwijzers, onderzoekers en studenten om veilig in digitale omgevingen te navigeren en kennis te bewaren, delen en creëren.

Context

Deze brief is gepresenteerd naar aanleiding van de COREPER-bijeenkomst op 27 april, waar over het copyrightvoorstel gesproken is. Europese organisaties zoals de European University Association (EUA) en Science Europe ondertekenden de brief.

In 2016 kwam de Europese Commissie met een wetsvoorstel om de regelgeving rond copyright te moderniseren. Hierin stelt de Commissie voor om uitzonderingen te maken op de auteursrechtbescherming voor onderzoekers en docenten. Het voorstel wordt op dit moment behandeld in het Europees Parlement en de Raad. Eerder ondertekende ook Neth-ER een brief over het copyrightvoorstel, omdat het voorstel niet voldoet aan de behoeften van het onderwijs en onderzoek.

Meer informatie:

Publicatie EUA: Open Letter on Copyright Reform 27 April COREPER Meeting
Publicatie Raad van de EU: Proposal on copyright in the Digital Single Market 
Artikel Neth-ER: Uitzondering text and data mining moet worden uitgebreid
Artikel Neth-ER:  Brief aan EP: Uitzondering onderwijs copyrightvoorstel moet worden uitgebreid

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

“Uitzondering text and data mining moet worden uitgebreid”

De huidige uitzondering voor text and data mining (TDM) in het copyrightvoorstel van de Europese Commissie houdt onvoldoende rekening met Europese onderzoeksecosystemen. Dat stellen 28 verschillende...

Lees meer

Raad Concurrentievermogen: investeren in O&O cruciaal voor innovatievermogen EU

Nadere investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn van cruciaal belang voor het innovatievermogen van de EU. Dit onderstreept de Raad Concurrentievermogen in haar conclusies inzake EU-...

Lees meer

EC presenteert maatregelenpakket tegen inbreuk op intellectueel eigendom

De Europese Commissie streeft naar een gebalanceerd en transparant handhavingssysteem voor intellectueel eigendom. In een mededeling stelt zij verschillende maatregelen voor om inbreuken op...

Lees meer

Uniform EU octrooi voordelig voor technologieoverdracht in Europa

Europa heeft een uniform octrooi nodig dat de overdracht van technologieën kan verbeteren en meer buitenlandse investeringen kan aantrekken. Dit blijkt uit een studie van een team economen dat zich...

Lees meer