Bezorgdheid over hervorming copyright bij belanghebbenden

3 mei 2018

Een groep van 145 Europese onderwijs- en onderzoeksorganisaties is bezorgd over de plannen van de Raad over de hervorming van copyright. Dit stellen zij in een open brief aan de Permanente Vertegenwoordigers van de EU-lidstaten. Zij zien een potentieel gevaar voor Europa’s openheid, onderzoek, onderwijs en concurrentievermogen.

Bezorgdheid over hervorming copyright

Een groep van 145 Europese onderwijs- en onderzoekorganisaties is bezorgd over de hervorming van copyright en wil dat het debat hierover in de Raad niet gehaast wordt. Dit stellen zij in een open brief gericht aan de Permanent Vertegenwoordigers van de EU-lidstaten. De voorgestelde hervormingen bieden een mogelijk gevaar voor Europa’s openheid, onderzoek, onderwijs en concurrentievermogen, aldus de organisaties.

De brief gaat in op de voorgestelde tekst van het Bulgaars voorzitterschap met de positie van de Raad over het wetsvoorstel voor copyright in de Digital Single Market. De groep signaleert in haar brief enkele gebreken in de tekst. Zo is er een bredere uitzondering voor text and data mining nodig, zeker als Europa wereldleider op het gebied van kunstmatige intelligentie wil worden. Ook moet het voorstel wettelijke zekerheid creëren voor onderwijzers, onderzoekers en studenten om veilig in digitale omgevingen te navigeren en kennis te bewaren, delen en creëren.

Context

Deze brief is gepresenteerd naar aanleiding van de COREPER-bijeenkomst op 27 april, waar over het copyrightvoorstel gesproken is. Europese organisaties zoals de European University Association (EUA) en Science Europe ondertekenden de brief.

In 2016 kwam de Europese Commissie met een wetsvoorstel om de regelgeving rond copyright te moderniseren. Hierin stelt de Commissie voor om uitzonderingen te maken op de auteursrechtbescherming voor onderzoekers en docenten. Het voorstel wordt op dit moment behandeld in het Europees Parlement en de Raad. Eerder ondertekende ook Neth-ER een brief over het copyrightvoorstel, omdat het voorstel niet voldoet aan de behoeften van het onderwijs en onderzoek.

Meer informatie:

Publicatie EUA: Open Letter on Copyright Reform 27 April COREPER Meeting
Publicatie Raad van de EU: Proposal on copyright in the Digital Single Market 
Artikel Neth-ER: Uitzondering text and data mining moet worden uitgebreid
Artikel Neth-ER:  Brief aan EP: Uitzondering onderwijs copyrightvoorstel moet worden uitgebreid

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Text and data mining: 14 organisaties roepen op tot een bredere uitzondering

Een brede en verplichte uitzondering in de copyrightrichtlijn voor het gebruik van text and data mining (TDM) is noodzakelijk als Europa voorop wil blijven lopen op het gebied van innovatie en...

Lees meer

Europees Parlement neemt positie in over copyright

De onderhandelingen over de herziening van de copyrightrichtlijn kunnen van start gaan nu het Europees Parlement een positie heeft ingenomen. Voor de zomer stemde het Parlement nog tegen het...

Lees meer

Het eerste voorzitterschap van Bulgarije

Onder het thema “United We Stand Strong” heeft Bulgarije van januari tot en met juni 2018 voor het eerst het voorzitterschap van de Raad van de EU bekleed, een decennium nadat het land in 2007...

Lees meer

Copyrightrichtlijn: EP trapt op de rem

Een meerderheid van het Europees Parlement heeft het voorstel om de onderhandelingen over de herziening van de copyrightrichtlijn te starten verworpen. Veel belanghebbenden hebben hun zorgen geuit...

Lees meer