Betrek sociale- en geesteswetenschappers al in het ontwerp van missie-georiënteerd onderzoek

24 januari 2019

Om missie-georiënteerde onderzoeksprogramma’s maatschappelijk relevanter te maken moeten de sociale- en geesteswetenschappen (SSH) meer betrokken worden in de plannings- en implementatiefase. Dat staat in de richtlijnen volgend op de SSH Impact Conference van het Oostenrijkse voorzitterschap.

Belang van SSH

De rol van SSH in missie-georiënteerde onderzoeksprogramma’s moet zowel in de plannings- als de implementatiefase versterkt worden. Dit blijkt uit de richtlijnen die volgen op de conferentie ‘Impacts of Social Sciences and Humanities for a European Research Agenda – Valuation of SSH in Mission-Oriented Research’ van het Oostenrijkse voorzitterschap. SSH-onderzoek is belangrijk voor het beter begrijpen van de sociale dimensie van een maatschappelijke uitdaging wanneer nieuwe technologie gebruikt wordt om problemen op te lossen. SSH gaan in huidige onderzoeksprogramma’s vaak pas een rol spelen als het respectievelijke onderzoek al ingekaderd is of zelfs aan het einde van een project.

Grotere rol in planning en implementatie

In de ontwerpfase van een onderzoeksprogramma kan SSH deze verbeteren door onderzoeksvragen in hun maatschappelijke context te plaatsen en daarmee betere prioriteiten voor de missies vaststellen. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door deelname van SSH-wetenschappers aan adviesraden. Ook is het noodzakelijk voldoende tijd in te ruimen voor interdisciplinaire samenwerking, zodat wetenschappers bekend kunnen raken met andere vakgebieden.

In de implementatiefase kunnen programma-managers, panelleden en evaluatoren deelname van SSH-wetenschappers op meerdere manieren stimuleren. Zo zouden selectiecommissies notitie moeten nemen van de variëteit tussen vakgebieden, bijvoorbeeld wat betreft het gebruik van indicatoren als rankings en citaties. Ook zouden SSH-wetenschappers vaker zitting moeten nemen in dergelijke commissies. Ten slotte zouden calls SSH-gerelateerde criteria explicieter moeten formuleren.

Context

Dit document werd opgesteld namens de organisatoren van de conferentie en is gebaseerd op consultatie met de deelnemers en internationale experts. Missie-georiënteerd onderzoek zal een belangrijk rol spelen in Horizon Europe. De onderhandelingen voor Horizon Europe zijn in volle gang.

Meer informatie: 

Publicatie: Guidelines on how to successfully design, and implement, mission-oriented research programmes
Artikel Neth-ER: Horizon Europe bouwt voort op succes H2020
Artikel Neth-ER: Een missie-benadering voor meer impact van KP9: hoe werkt dat?
Artikel Neth-ER: EC: Meer aandacht nodig voor interdisciplinariteit in Horizon 2020
Artikel Neth-ER: Raad neemt standpunt in over verordening Horizon Europe
Artikel Neth-ER: Lamy-groep: maak O&I prioriteit in EU en nationale begroting
Artikel Neth-ER: Oproep universiteiten: meer kansen voor SSH in KP9

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Onderteken petitie hoger Horizon Europe budget

Initiative for Science in Europe is een campagne gestart die de lidstaten oproept om meer geld te investeren in Horizon Europe. De petitie staat open voor ondertekening en richt zich in het...

Lees meer

Brexit - de voorlopige stand van zaken

Op 31 januari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. 3,5 jaar onderhandelen, meerdere uitstelmomenten en 2 Britse premiers later is de Brexit dan uiteindelijk toch een feit. Neth-ER...

Lees meer

Wat doet de Commissie in 2020

In 2020 gaat de Europese Commissie aan de slag met de Europese onderzoeks- en onderwijsruimtes, de Skills Agenda en de Horizon-missies. Ook is er veel aandacht voor een groen, digitaal en...

Lees meer

Partnerschappen in 2020, de stand van zaken

In de aanloop naar Horizon Europe wordt er flink gesleuteld aan het partnerschappenlandschap. Het aantal partnerschappen daalt en ook de verschillende vormen worden verminderd. Met nog één jaar te...

Lees meer