Benelux-landen en Baltische staten gaan onderling diploma’s erkennen

13 november 2019

De Benelux-landen en de Baltische staten hebben een intentieverklaring ondertekend over de erkenning van niveaus van diploma’s in het hoger onderwijs. Hierdoor krijgen studenten, overheden en hogeronderwijsinstellingen zekerheid over titels.

Uitbreiding diploma-erkenning tussen Europese regio’s

De ministers van onderwijs van de Benelux-landen ondertekenen samen met hun evenknieën van de Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen) een intentieverklaring over de automatische wederzijdse erkenning van de niveaus van diploma’s in het hoger onderwijs. De automatische erkenning van niveau van diploma’s hoger onderwijs houdt in dat een erkende titel in één van deze landen automatisch als academisch gelijkwaardig wordt erkend in de partnerlanden. Dit bespaart tijd en faciliteert de toegankelijkheid tot studies en de arbeidsmarkt in de andere landen. De Benelux-landen en de Baltische staten hadden reeds afgesproken om diploma’s te erkennen binnen hun respectieve regio’s. Met deze verklaring breiden ze deze erkenning uit. Hiermee lopen de regio’s voorop in Europa op het gebied van diplomaerkenning. De landen zullen een multilateraal verdrag voorbereiden, waar ook andere landen of regio’s later aan kunnen toetreden.

Context

In 2015 hebben de Benelux-landen besloten om wederzijds automatisch bachelor- en mastergraden te erkennen. In 2018 is dit verder uitgebreid met niveauerkenning van ‘associate degrees’ en doctoraten. In ditzelfde jaar hebben de Baltische staten onderling besloten over de diploma erkenning in het hoger onderwijs. 

Meer informatie: 

Publicatie Benelux: Benelux-landen en Baltische Staten willen elkaars diploma’s erkennen

Artikel Neth-ER: Onderwijsministers tekenen voor automatische diploma-erkenning in Benelux

Artikel Neth-ER: Diploma’s in Benelux wederzijds erkend

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Mobiliteitsscorebord 2019 gepubliceerd - Hoe scoort Nederland?

Over het algemeen scoort Nederland gemiddeld tot goed op het mobiliteitsscorebord voor hoger onderwijs van Eurydice. Zo zijn vooral de erkenning van leeruitkomsten en de mogelijkheid om...

Lees meer

Hoe staat het ervoor met de transnationale erkenning van vaardigheden in het beroepsonderwijs?

Inmiddels wordt er al meer dan dertig jaar op Europees niveau gewerkt aan de transnationale erkenning van vaardigheden in het beroepsonderwijs. Toch blijven er veel praktische problemen bestaan om...

Lees meer

Diversiteit aan leeromgevingen moet op waarde worden geschat

Het waarderen van verschillende soorten leeromgevingen is noodzakelijk om te anticiperen op de veranderende wereld van vandaag, zo betoogt het Lifelong Learning Platform. Bovendien moeten...

Lees meer

Voordelen van implementatie NQF steeds beter zichtbaar volgens Cedefop

De implementatie van nationale kwalificatiekaders (NQF’s) vordert binnen Europa, waardoor de toegevoegde waarde van de NQF’s steeds beter zichtbaar wordt. Dit meldt Cedefop in haar briefing note....

Lees meer