Belangrijke stap gezet voor COSME

27 september 2013

De Industry and Research Committee (ITRE) commissie in het Europees Parlement (EP) heeft de uitkomst van de onderhandelingen over the Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) aangenomen. Deze goedkeuring is een belangrijke stap in de ratificatie van het programma dat het mkb in Europa moet ondersteunen.

Van CIP naar COSME
In de programmaperiode 2007-2013 moest het Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van het Europese mkb. Het nieuwe COSME programma zal een groot deel van het CIP voortzetten.

De doelstelling van COSME is tweeledig:

  1. strengthen the competitiveness and sustainability of the Union’s enterprises, including in the tourism sector;
  2. encourage an entrepreneurial culture and promote the creation and growth of SMEs.

Een groot onderdeel van COSME is het beschikbaar stellen van risicokapitaal en leengaranties. Een belangrijke wijziging op het voorstel van de Europese Commissie (EC) is het aandeel van het budget dat beschikbaar zal zijn voor deze financiële instrumenten. Het EP en de Raad zijn overeengekomen dit te verhogen naar 60% van de beschikbare middelen voor COSME.

Tijdlijn
De definitieve stemming in de plenaire vergadering van het Europees Parlement en de goedkeuring in de Raad zal plaatsvinden wanneer het MFF is vastgesteld. Wanneer deze wordt vastgesteld is nog onduidelijk, omdat de budget commissie, verantwoordelijk voor het MFK in het EP, vooralsnog weigert deze in stemming te brengen. Het huidige voorstel zou nog niet voldoen aan de voorwaarden die het EP in de in juli 2013 aangenomen resolutie heeft gesteld.

Meer informatie
Persbericht: EU programmes for research and small firms in 2014-2020 approved
Website: Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020
Interview: COSME to spur access to credit for small enterprises
Persbericht: Voting on MFF 2014-2020 postponed, conditions not met

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EP stemt tijdens laatste vergadering in met akkoorden voor digitalisering, ruimte en defensie

Tijdens haar laatste plenaire vergadering heeft het Europees Parlement formeel ingestemd met de overeenstemming die bereikt is op een aantal belangrijke dossiers die onderdeel zijn van het nieuwe...

Lees meer

Commissie zet in op verdubbeling risicokapitaal

De Europese Commissie wil de hoeveelheid risicokapitaal in de EU verdubbelen. Om dat mogelijk te maken, werd gisteren VentureEU gelanceerd. Dit fonds maakt onderdeel uit van de ambitie van Europees...

Lees meer

Hoe denkt u over COSME?

De Europese Commissie heeft een publieke consultatie geopend als onderdeel van de tussentijdse evaluatie van het European Programme for Enterprises and Small to Medium-sized Enterprises (COSME...

Lees meer

Raad: steun startups, defensieonderzoek en e-infrastructuren!

Belemmeringen voor startups en scale-ups moeten worden weggenomen, er moet meer geld komen voor defensieonderzoek en er moet meer worden samengewerkt op het gebied van e-infrastructuren. Hiervoor...

Lees meer