Belanghebbenden waarschuwen voor de gevolgen van het uitbreiden van de richtlijn voor hergebruik van overheidsinformatie

16 november 2018

De herziening van de richtlijn voor het hergebruik van overheidsinformatie is niet in lijn met het principe 'as open as possible, as closed as necessary' waar het huidige Europese Open Access beleid op gestoeld is, aldus verschillende Europese belangenorganisaties voor onderzoek en innovatie. Zij uiten in een gezamenlijk standpunt hun zorg over het voorstel tot uitbreiding van de richtlijn voor hergebruik van overheidsinformatie. Door de herziening zou ook alle publiek gefinancierde onderzoeksdata onder de richtlijn vallen.

Zorgen over uitbreiden richtlijn

Belanghebbenden in de Europese onderzoeks- en innovatiesector en industrie zijn bezorgd over de uitbreiding van de richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie. Dit blijkt uit een gezamenlijk standpunt van de European Association of Research and Technology Organisations (EARTO), European University Association (EUA), BusinessEurope, DigitalEurope en Science Europe over het voorstel voor de herziening van deze richtlijn. In het voorstel van de Commissie wordt de reikwijdte van deze richtlijn uitgebreid door ook publieke informatie van overheidsbedrijven en onderzoeksdata op te nemen in de richtlijn. Hoewel de belanghebbenden voorstanders zijn van Open Science, gaat de verbreding van de richtlijn volgens hen voorbij aan het onderliggende principe 'making research data as open as possible, as closed as necessary'. Zij vragen de instellingen daarom om het voorstel te herzien en te zorgen dat deze in lijn is met het Europees Open Access beleid.

Betere balans tussen verschillende belangen

Het is essentieel voor een efficiënt Europees onderzoeks- en innovatie ecosysteem dat het beschikbaar maken van data zorgvuldig afgewogen wordt tegen andere belangen. De organisaties waarschuwen in hun statement dat deze afweging beter gewaarborgd moet worden in de herziening. De huidige regelgeving is alleen van toepassing op overheidsdata, maar door de herziening zou ook onderzoeksdata van publiek gefinancierd onderzoek onder deze richtlijn vallen. De organisaties benadrukken dat onderzoeksdata en overheidsdata fundamenteel van elkaar verschillen en daarom niet gelijk behandeld kunnen worden. De herziening moet hier volgens hen duidelijker onderscheid in maken. De focus van de richtlijn zou moeten liggen op het optimaal hergebruiken van onderzoeksdata die al vrijwillig en zonder voorwaarden gepubliceerd is en niet zozeer op het onconditioneel openbaar en beschikbaar maken van data.

Context

In april 2018 heeft de Commissie het voorstel voor de herziening van de richtlijn over het hergebruik van overheidsinformatie gepubliceerd. Het doel van de herziening is om obstakels voor hergebruik van overheidsdata uit de weg te halen, waardoor deze data beter en sneller beschikbaar zijn. Op dit moment wordt het voorstel behandeld in het Europees Parlement en de Raad. Met dit gezamenlijke standpunt willen de organisaties input leveren aan de lopende discussies in het Parlement en de Raad.

De herziening raakt het Europees beleid voor Open Access van onderzoeksdata. Alle projecten die gefinancierd worden vanuit Horizon 2020 zijn verplicht om alle gepubliceerde wetenschappelijke artikelen gratis en vrij toegankelijk te maken, tenzij zij onder een uitzondering vallen. Het in september gelanceerde Plan S verplicht elf nationale onderzoeksfinanciers en de Europese Commissie het openbaar stellen van wetenschappelijke publicaties van onderzoek.

Meer informatie

Persbericht EARTO: Joint statement on the Revision of the PSI Directive
Publicatie: Joint Statement on the Revision of the PSI Directive
Europese wetgeving: Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het hergebruik van overheidsinformatie (herschikking)
Publicatie Europees Parlement: Ontwerpverslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het hergebruik van overheidsinformatie (herschikking)
Artikel Neth-ER: Plan S: publiek gefinancierd onderzoek verplicht Open Access na 2020

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EARTO vraagt om een Europese strategie voor technologische infrastructuren

Onderzoek en innovatie zijn essentieel voor de groene en digitale transitie. Om deze optimaal te kunnen benutten, is er volgens EARTO een Europese strategie voor technologische infrastructuren nodig...

Lees meer

EOSC vereniging gaat van start

Er is een nieuwe vereniging voor de European Open Science Cloud opgezet. Geïnteresseerde organisaties kunnen zich nog aanmelden om lid te worden. EOSC vereniging gelanceerd, open voor aanmeldingen...

Lees meer

Uw mening over publieke open data initiatief

De Commissie hoort graag uw mening over een initiatief rond het openstellen van datasets die een belangrijke socio-economische bijdrage kunnen leveren. U kunt tot en met 25 augustus feedback geven...

Lees meer

Commissie pleit voor open toegang tot corona-onderzoek

De Europese Commissie wil de valorisatie van corona-onderzoek verbeteren. Een nieuw manifest bepleit een meer flexibele toegang tot onderzoeksresultaten, onderzoeksdata en intellectueel eigendom...

Lees meer