Belang ERA onderstreept door onderzoeksministers

26 februari 2014

Het ontwikkelen van een ERA roadmap in 2015 en het versnellen van de modernisering van nationale onderzoeksystemen zijn als prioriteit aangegeven tijdens de Raad Concurrentievermogen. Ook is er gesproken over het ontbreken van adequate voorwaarden die onderzoeksresultaten succesvol naar de markt kunnen brengen.

ERA Roadmap
De ministers voor onderzoek zijn overeengekomen dat er midden 2015 een ERA Roadmap moet komen op Europees niveau. Hierin moet overeenstemming bereikt worden over de  strategische doelen voor ERA de komende jaren en over een aantal instrumenten en goede voorbeelden die de lidstaten ondersteunen in het ontwikkelen en implementeren van hun nationale onderzoeksstrategieën. Lidstaten worden opgeroepen om de implementatie van ERA in ogenschouw te nemen wanneer zij hun nationale strategieën ontwikkelen.

Financiën
Daarnaast heeft de Raad aangegeven dat fiscale consolidatie ten koste van onderzoek en innovatie de toekomstige economische groei en de creatie van banen in Europa op het spel kan zetten. Daarom zou er aandacht moeten zijn voor kwaliteit en efficiëntie van uitgaven aan onderzoek en innovatie. 

ERA Monitoring
De Raad heeft aangegeven dat het monitoren van de vooruitgang op ERA van groot belang is. De Raad heeft daarom de Europese Commissie gevraagd om het ERA Moniting Mechanism verder te verbeteren in nauwe samenwerking met de lidstaten en in consultatie met de ERA stakeholders, zoals Science Europe, LERU, EUA en EARTO. Elke twee jaar rapporteren over de vooruitgang van ERA wordt als passend gezien.Kortom, in 2014 wordt gerapporteerd en de volgende keer zal er een rapportage in 2016 opgeleverd worden.

Innovation Investment Package
Ook heeft de Raad kort stilgestaan bij de in totaal 9 publiek-publieke en publiek-private partnerschappen die onderhandeld worden door de Raad en het EP. Naar verwachting zal dit pakket in mei worden aangenomen, zodat de eerste calls daarna zo snel mogelijk gepubliceerd kunnen worden.

Meer informatie
Conclusies: Raad Concurrentievermogen
Conclusies: ERA vooruitgang

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Het Oostenrijkse voorzitterschap: gestage vooruitgang op de kennisdossiers

Van 1 juli tot en met 31 december 2018 heeft Oostenrijk het voorzitterschap van de Raad van de EU bekleed. Voor onderzoek, innovatie en onderwijs stonden de onderhandelingen voor Horizon Europe,...

Lees meer

Raad neemt standpunt in over verordening Horizon Europe

Ministers voor onderzoek hebben een gedeeltelijke algemene oriëntatie bereikt over de verordening van Horizon Europe tijdens de Raad voor Concurrentievermogen. De Raad heeft een aantal maatregelen...

Lees meer

EESC: communicatie met burgers over de impact van Horizon Europe is cruciaal

Effectieve communicatie over de impact van Horizon Europe is van belang om de kloof tussen burger en wetenschap te verkleinen. Dit benadrukt het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) in haar...

Lees meer

Op de agenda: november

November wordt een beslissende maand voor de onderhandelingen voor de EU-kennisprogramma’s na 2020. Verwacht wordt dat in de Raad voor zowel Horizon Europe als voor Erasmus een gedeeltelijk akkoord...

Lees meer