Baanbrekende innovatie essentieel voor herindustrialisatie

8 november 2016

Om herindustrialistatie binnen Europa te realiseren en concurrerend te blijven op het wereldtoneel is fundamentele hervorming van de industriële sector nodig. Deze bevinding komt voort uit de Bratislava Agenda, die werd gepresenteerd tijdens de conferentie van herindustrialisatie van de Europese Unie. De agenda benoemt vijf belangrijke pijlers, waaronder de stimulatie van baanbrekende innovatie.

Baanbrekende innovatie

Fundamentele hervorming van de industriële sector is nodig om herindustrialisatie binnen Europa te realiseren en concurrerend te blijven op het wereldtoneel. Een sterkere focus op baanbrekende innovatie kan hieraan bijdragen. Dit is één van de vijf pijlers uit de Bratislava Agenda, gepresenteerd tijdens de conferentie over de herindustrialisatie van de Europese Unie. Om baanbrekende innovatie te stimuleren moet de toegang tot financiering gemakkelijker gemaakt worden. Het verminderen van technologische risico’s moet het vertrouwen van mogelijke financiers versterken. Dit moet helpen om de kloof tussen een nieuwe ontdekking en een tastbaar product te overbruggen. Verder kunnen herzieningen van regelgeving ook bijdragen aan meer baanbrekende innovatie, aldus de Agenda.

Vijf Pijlers

De andere vier pijlers uit de Agenda richten zich op het bevorderen van talent en vaardigheden, het overbruggen van de innovatiekloof, het creëren van een gezamenlijk ecosysteem en het verbeteren van de levenskwaliteit. Voor elke pijler worden aparte aanbevelingen gegeven voor verschillende actoren: de industrie, EU-lidstaten en de Europese Commissie. Deze aanbevelingen worden samengevat en schematisch weergeven in een roadmap die bij de agenda is inbegrepen. In deze roadmap wordt aangegeven wanneer welke aanbeveling geïmplementeerd moet zijn.

Bratislava Agenda

De Bratislava Agenda is een strategisch document over onderzoek en innovatie en is opgesteld als gezamenlijk initiatief van het Slowaaks en Nederlands voorzitterschap. De Bratislava Agenda is na de conferentie officieel overgedragen aan Malta als uitgangspunt voor het beleid dat onder het Maltese Voorzitterschap vormgegeven gaat worden. Malta neemt het voorzitterschapsstokje op 1 januari 2017 van Slowakije over. Volgens de agenda is het van groot belang dat de benoemde vijf pijlers ook naar voren komen in de interim evaluatie van Horizon 2020.

Meer informatie
Publicatie: Bratislava Agenda
Artikel Neth-ER: Publieke consultatie interim evaluatie H2020 open!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

ERAC: optimalisering partnerschappen vereist rationalisering op drie niveaus

Rationalisering van partnerschappen moet plaatsvinden op drie niveaus: in het Europees O&I beleidskader, in de benadering van de partnerschappen en op thematisch niveau. Dit stelt de ad hoc...

Lees meer

JPIs hebben meer potentie, maar politieke steun vereist

Joint Programming Initiatives (JPIs) hebben de potentie om meer te bereiken en zich te ontwikkelen tot belangrijke spelers binnen het Joint Programming Process als zij meer politieke steun krijgen....

Lees meer

ERAC: criteria O&I partnerschappen niet voldoende voor coherentie en impact

De huidige criteria voor de selectie van partnerschappen zijn voldoende voor de selectieprocedure, maar zorgen niet voor coherentie en impact. Dit staat in een rapport van de European Research Area...

Lees meer

Onderwijsraad: meer aandacht voor mobiliteit en universiteitspartnerschappen

De EU moet inzetten op het bevorderen van mobiliteit voor studenten en verdere samenwerking tussen universiteiten. Daarnaast dient de opvolger van Erasmus+ uitgebreider en inclusiever te zijn om...

Lees meer