Alle MFK-cijfers op een rij

28 mei 2020

Ziet u door alle cijfers de meerjarenbegroting niet meer? Eerste Commissievoorstel, tweede Commissievoorstel, een Fins compromis ... De conceptbegrotingen en bijbehorende termen vliegen om de oren. In dit overzicht zet Neth-ER de verschillende voorstellen voor u op een rij.

Waar gaat het over

De onderhandelingen om de Europese meerjarenbegroting zijn ingewikkeld. Als het om geld gaat, is men heel precies. En waar ambtenaren precies zijn, ligt verwarring op de loer. Dit zijn de belangrijkste termen in de discussies:

  • MFK | De Europese Unie werkt met begrotingen van zeven jaar. Deze meerjarenbegroting wordt ook wel het meerjarig financieel kader (MFK) genoemd en legt vast hoeveel de EU per programma mag uitgeven. Het volgende MFK loopt van 2021 tot 2027.
  • Conceptbegroting | Er doen meerdere conceptbegrotingen de ronde. De Commissie publiceerde in 2018 haar eerste voorstel voor het MFK. Als antwoord op de coronacrisis deed de Commissie in mei 2020 een tweede voorstel. Het Parlement koos in 2018 positie en wil onder meer de budgetten voor Horizon Europe en Erasmus+ verhogen. De lidstaten in de Raad hebben nog geen standpunt kunnen bepalen. Een eerste compromisvoorstel van het Finse voorzitterschap kon de handen niet op elkaar krijgen. Een tweede voorstel van Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, kreeg ook niet voldoende steun.
  • Jaarbegroting | Het MFK legt de budgetten voor zeven jaar vast, maar vervolgens moet de Europese Unie voor elk jaar bepalen hoeveel geld er uitgegeven wordt. Deze gesprekken staan los van de onderhandelingen over het MFK. Belangrijk is dat de som van de zeven jaren niet hoger mag zijn dan het MFK.
  • Prijsniveaus | Geld verliest door inflatie geleidelijk zijn waarde. Tien euro vandaag koopt bij de bakker minder dan vijftien jaar geleden. Hetzelfde geldt voor het MFK, dat vele jaren vooruit rekent. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting moet men precies zijn wanneer het geld wordt uitgegeven, omdat dit de waarde sterk beïnvloedt. In de praktijk gebruikt men twee prijsniveaus: 2018 prijzen, oftewel de waarde toen de Commissie haar voorstel presenteerde (“constant prices”), en lopende prijzen waar de inflatie tot het einde van het programma is meegerekend (“current prices”). In feite zijn de lopende prijzen dus 2027 prijzen. 

Het verschil tussen de prijsniveaus lijkt technisch maar is met ± 12,6% fors, waardoor begrotingen in lopende prijzen veel hoger uitvallen. Wat niet helpt is dat de betrokken instellingen – Commissie, Raad en Parlement – schakelen al naar gelang wat politiek het beste uitkomt. Voor de Raad is dat het prijsniveau van 2018 – want lager – en voor de Commissie de lopende prijzen – want hoger.

Begrotingen voor Horizon Europe

Onderstaande tabel geeft de voorgestelde budgetten voor Horizon Europe weer. Cursieve cijfers zijn bij benadering en komen niet uit de tekst zelf.

In miljarden

Commissie 2018

Commissie 2020

Parlement

Fins voorstel

Compromis Michel

2018 prijzen

83,49

94,40

120,00

84,01

80,90

Lopende prijzen

94,10

105,83

135,32

94,72

91,22

 

Van de 94,4 miljard euro voor Horizon Europe in het tweede Commissievoorstel, zou 13,5 miljard euro via het nieuwe Europese herstelfonds naar het kaderprogramma vloeien. Voor dit extra geld zouden dezelfde regels gelden als voor de rest van het programma, aldus het verantwoordelijke afdelingshoofd bij DG Research and Innovation (RTD).

Ter vergelijking, het budget voor Horizon 2020 bedraagt in 2018 prijzen 64,7 miljard euro.

Begrotingen voor Erasmus+

Onderstaande tabel geeft de voorgestelde budgetten voor Erasmus+ weer. Cursieve cijfers zijn bij benadering en komen niet uit de tekst zelf. Voor de voorstellen van Finland en Michel zijn de berekeningen van het Parlement gebruikt.

In miljarden

Commissie 2018

Commissie 2020

Parlement

Fins voorstel

Compromis Michel

2018 prijzen

26,40

24,60

41,10

21,20

21,20

Lopende prijzen

30,00

27,89

46,34

23,90

23,90

 

Ter vergelijking, het budget voor het huidige Erasmus-programma bedraagt in 2018 prijzen 13,7 miljard euro.

Context

De onderhandelingen over de volgende meerjarenbegroting slepen nu al twee jaren voort. In mei 2020 presenteerde de Commissie een nieuw voorstel als antwoord op de coronacrisis. De eerstvolgende mogelijkheid voor een akkoord is 19 juni 2020, wanneer de regeringsleiders samenkomen in de Europese Raad.

Meer informatie: 

Artikel Neth-ER: Nieuw MFK en coronaherstelfonds: Commissie maakt geld vrij voor kennis
Artikel Neth-ER: Corona-update: Wat zijn de mogelijke gevolgen van wel of geen nieuw MFK op 1 januari 2021? 
Artikel Neth-ER: EC over EU-budget na 2020: verhoging voor Erasmus+ en KP9
Artikel Neth-ER: EP over MFK na 2020: 120 miljard naar Horizon Europe en verdriedubbel budget Erasmus
Artikel Neth-ER: Fins voorzitterschap wil 84 miljard voor Horizon, Parlement teleurgesteld
Artikel Neth-ER: Koepels vragen ambitieuze financiering voor Erasmus+ en Horizon Europe
Rapport Parlement: A preliminary analysis of President Michel’s figures
Twitter: Paul Webb

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Raad presenteert nieuw voorstel MFK – zorgen om Horizon

Deze ochtend heeft de Europese Raad een nieuw voorstel gepresenteerd voor het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 en het Europees herstelfonds. Tijdens een persconferentie maakte voorzitter Charles...

Lees meer

Op de agenda: juli

Het mag dan bijna zomer zijn, de Europese instellingen hebben nog een flink aantal dossiers op de agenda staan voor de maand juli. De Commissie publiceert de nieuwe Skills Agenda en haar voorstel...

Lees meer

Grote rol onderwijs & onderzoek in prioriteiten Duits voorzitterschap

De Duitse regering voorziet een grote rol voor onderwijs, onderzoek & innovatie in het antwoord op de crisis. Duitsland presenteert in haar programma de prioriteiten voor het voorzitterschap van...

Lees meer

Commissie voorziet meer onderzoeksbudget in conceptbegroting 2021

De Commissie wil volgend jaar meer geld voor onderzoek en onderwijs beschikbaar maken ten opzichte van 2020. Dit staat in de conceptbegroting voor 2021 die zij gisteren presenteerde. In totaal...

Lees meer