Akkoord bereikt voor Horizon Europe

20 maart 2019

Het Parlement en de Raad hebben een gedeeltelijk politiek akkoord bereikt over Horizon Europe. Dit blijkt uit een persbericht van de Commissie. Het akkoord moet nu nog formeel worden goedgekeurd door de Raad en het EP. In de overeengekomen tekst zijn meer maatregelen voor het dichten van de innovatiekloof opgenomen. Ook zal een significant deel van het budget ingezet worden voor klimaatgerelateerd onderzoek.

Commissie verwelkomt akkoord EP en Raad  

Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben een gedeeltelijk politiek akkoord bereikt over Horizon Europe, het toekomstige onderzoeksprogramma van de EU. Dit is te lezen in een persbericht van de Europese Commissie. De voorlopige overeenstemming tussen de Raad en EP moet nog formeel goedgekeurd worden door beide instellingen. Het uiteindelijke budget is geen onderdeel van deze overeenstemming en wordt bepaald tijdens de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader. Ook zijn er nog geen beslissingen genomen over synergieën met andere EU-programma’s en de associatie door landen buiten de EU met het programma.

Aandacht voor widening en meer steun voor het mkb

Er komt meer aandacht voor het dichten van de innovatiekloof tussen de EU-13 en EU-15 landen. Dit meldt het Parlement in een persbericht. Het budget voor spreading excellence and widening participation zal verhoogd worden tot 3,3%. Daarnaast wordt in de verordening erkend dat er maatregelen nodig zijn om de salariskloof tussen onderzoekers uit verschillende lidtstaten aan te pakken. Ook komt er meer steun voor het mkb en start-ups: zo zal onder andere 70% van het budget van de nieuwe European Innovation Council toegewezen worden aan het mkb.

Groot deel budget voor klimaatgerelateerd onderzoek

Minstens 35% van het budget moet voor klimaat-gerelateerd onderzoek gereserveerd worden, zo meldt het EP.  Daarnaast zijn de onderhandelaars vijf missiegebieden overeengekomen. Deze gebieden zijn: aanpassing aan klimaatverandering, klimaatneutrale- en slimme steden, gezonde levensmiddelen en bodemvruchtbaarheid, kanker en gezonde oceanen.

Context 

De Commissie publiceerde het voorstel voor Horizon Europe in juni 2018. Het EP nam in november 2018 haar standpunt in. Vervolgens bereikte de Raad een gedeeltelijke algemene oriëntatie over het Kaderprogramma, waarop het Parlement het mandaat voor de start van de triloog gaf. Er is nu een gedeeltelijk akkoord bereikt over het Kaderprogramma, dat de EU-instellingen nog formeel moeten goedkeuren. Het Specifiek Programma wordt nog afgerond in de Raad. Nu er een akkoord is bereikt, kan de Commissie beginnen met de voorbereiding van de implementatie  door middel van het Strategisch Planningsproces.

Meer informatie: 

Persbericht: EU budget for 2021-2027: Commission welcomes provisional agreement on Horizon Europe, the future EU research and innovation programme 
Persbericht Europees Parlement: European research priorities for 2021-2027 agreed with member states
Artikel Neth-ER: EP geeft mandaat voor start triloog Horizon Europe
Artikel Neth-ER: Raad neemt standpunt in over verordening Horizon Europe
Artikel Neth-ER: ITRE-commissie neemt Horizon Europe-rapporten aan
Artikel Neth-ER: Horizon Europe bouwt voort op succes H2020
Editorial Neth-ER: Een strategisch plan voor Horizon Europe

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Leden mission assemblies bekend

De Commissie heeft de samenstelling van de mission assemblies bekendgemaakt. De assemblies moeten de boards helpen bij het opstellen van de missies. Van de 126 leden zijn er 7 werkzaam voor een...

Lees meer

ALLEA roept op tot diversiteit, openheid en excellentie in Horizon Europe

Excellentie, diversiteit en openheid moeten centraal staan in Horizon Europe, zo luidt de boodschap van ALLEA voor de Commissie. De nadruk in het nieuwe Kaderprogramma moet onder andere liggen op...

Lees meer

Voorzitter mission board kanker treedt af

Harald zur Hausen heeft de Commissie laten weten dat hij omwille van persoonlijke redenen met onmiddellijke ingang zijn werk neerlegt als voorzitter van de mission board kanker. Er staat al een...

Lees meer

Raad voor Concurrentievermogen: synergieën essentieel voor grote impact op economie

De Europese onderzoeksministers hebben brede consensus bereikt over de waarde van synergieën, die essentieel worden geacht voor het maximaliseren van de impact van Europese programma’s als Horizon...

Lees meer