Adviesgroep EC: omscholing is een collectieve verantwoordelijkheid

3 januari 2019

Het is een collectieve verantwoordelijkheid van de maatschappij om te zorgen voor de omscholing van werknemers die getroffen zijn door de automatisering. Dit blijkt uit de opinie Future of Work, Future of Society van de European Group on Ethics and New Technologies (EGE) van de Europese Commissie. De EGE roept lidstaten daarom op om zich in te spannen in het voorzien van omscholing en levenslang onderwijs voor werknemers zodat zij beter voorbereid zijn op een veranderende arbeidsmarkt. Ook moet volgens de EGE technologische innovatie goed worden benut, maar moeten deze voldoen aan Europese waarden.

Omscholing voor aanpassing aan de arbeidsmarkt

Niet het individu, maar de maatschappij is als collectief verantwoordelijk voor de omscholing van werknemers wanneer zij getroffen zijn door de automatisering. Dit stelt de European Group on Ethics and New Technologies (EGE) van de Europese Commissie in haar opinie ‘Future of Work, Future of Society’. Wanneer omscholing enkel een individuele verantwoordelijkheid zou zijn, is er een risico dat diegenen die niet (meer) kunnen voldoen aan de vraag van de arbeidsmarkt gestraft worden. Juist de inclusie van het onderwijs moet versterkt worden zodat persoonlijke en sociale capaciteiten ontwikkeld kunnen worden. Volgens de adviesgroep zou er op alle niveaus van onderwijs een balans verzekerd moeten worden tussen het vergaren van kennis, gebaseerd op disciplines, en het verwerven van competenties als kritisch denken, communicatie en samenwerken. Lidstaten moeten zich volgens de adviesgroep meer inspannen in het voorzien in omscholing en levenslang onderwijs.

Benutten van voordelen van technologische innovatie

Daarnaast stelt de EGE dat de voordelen van technologische innovatie moeten worden benut om de Europese economie te versterken, maar Europese waarden moeten hierin centraal staan. Daarom roept de adviesgroep de Europese Commissie en lidstaten op om bedrijven te ondersteunen in de ontwikkeling en introductie van technologische innovatie op een manier die overeenkomt met Europese waarden.

Overige aanbevelingen

Ook vindt de EGE dat de waarden van de Europese pijler voor Sociale Rechten als basis moeten gelden in de technologische innovaties. Daarom roept zij de Commissie en lidstaten op om deze sociale pijler verder te ontwikkelen en te implementeren. Daarnaast vraagt de EGE aandacht voor de brain drain: deze moet zo spoedig mogelijk aangepakt worden om een verergering van ongelijkheidsverschillen te voorkomen.

Context

De EGE is een adviesgroep die uit vijftien deskundigen bestaat die door de Commissie zijn benoemd, waaronder de professor Marcel Jeroen van den Hoven van de TU Delft. De taak van dit orgaan is om antwoorden te vinden op ethische vragen van de Commissie die voortvloeien uit de wetenschap en nieuwe technologieën. In deze opinie geeft de EGE vanwege de door de technologie veranderde arbeidsmarkt aanbevelingen voor de bescherming van de Europese economie en sociale zekerheid.

Meer informatie

Publicatie Commissie: Future of Work, Future of Society
Artikel Neth-ER: EC stelt nieuwe adviesgroep onderzoeksethiek aan
Artikel Neth-ER: EU-leiders tekenen verklaring sociale pijler

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

‘Genderperspectief ontbreekt in innovatiebeleid’

Innovatieprocessen, -studies en -beleidsmaatregelen nemen zelden een genderperspectief aan. Dat stelt de ERAC Standing Working Group on Gender in Research and Innovation in een rapport met...

Lees meer

Commissie wil dat Nederland O&I-doelen voor klimaat verduidelijkt

Nederland moet de nationale onderzoeksdoelen op het gebied van klimaat toelichten. Deze zijn nu namelijk onvoldoende meetbaar en ongeschikt voor implementatie. Dit is één van de negen aanbevelingen...

Lees meer

EU steeds innovatiever, NL blijft innovatieleider

De EU presteert steeds beter op het gebied van innovatie. Dit blijkt uit het nieuwe European Innovation Scoreboard. Net als de voorgaande jaren eindigt Nederland op de vierde plek in het rijtje van...

Lees meer

Registratie voor R&I Days nu mogelijk

Het is nu mogelijk je te registreren voor de Europese Research & Innovation Days op 24-26 september. De R&I Days zijn een belangrijk moment in de voorbereiding van Horizon Europe. Aanmelden...

Lees meer