Adviesgroep EC: omscholing is een collectieve verantwoordelijkheid

3 januari 2019

Het is een collectieve verantwoordelijkheid van de maatschappij om te zorgen voor de omscholing van werknemers die getroffen zijn door de automatisering. Dit blijkt uit de opinie Future of Work, Future of Society van de European Group on Ethics and New Technologies (EGE) van de Europese Commissie. De EGE roept lidstaten daarom op om zich in te spannen in het voorzien van omscholing en levenslang onderwijs voor werknemers zodat zij beter voorbereid zijn op een veranderende arbeidsmarkt. Ook moet volgens de EGE technologische innovatie goed worden benut, maar moeten deze voldoen aan Europese waarden.

Omscholing voor aanpassing aan de arbeidsmarkt

Niet het individu, maar de maatschappij is als collectief verantwoordelijk voor de omscholing van werknemers wanneer zij getroffen zijn door de automatisering. Dit stelt de European Group on Ethics and New Technologies (EGE) van de Europese Commissie in haar opinie ‘Future of Work, Future of Society’. Wanneer omscholing enkel een individuele verantwoordelijkheid zou zijn, is er een risico dat diegenen die niet (meer) kunnen voldoen aan de vraag van de arbeidsmarkt gestraft worden. Juist de inclusie van het onderwijs moet versterkt worden zodat persoonlijke en sociale capaciteiten ontwikkeld kunnen worden. Volgens de adviesgroep zou er op alle niveaus van onderwijs een balans verzekerd moeten worden tussen het vergaren van kennis, gebaseerd op disciplines, en het verwerven van competenties als kritisch denken, communicatie en samenwerken. Lidstaten moeten zich volgens de adviesgroep meer inspannen in het voorzien in omscholing en levenslang onderwijs.

Benutten van voordelen van technologische innovatie

Daarnaast stelt de EGE dat de voordelen van technologische innovatie moeten worden benut om de Europese economie te versterken, maar Europese waarden moeten hierin centraal staan. Daarom roept de adviesgroep de Europese Commissie en lidstaten op om bedrijven te ondersteunen in de ontwikkeling en introductie van technologische innovatie op een manier die overeenkomt met Europese waarden.

Overige aanbevelingen

Ook vindt de EGE dat de waarden van de Europese pijler voor Sociale Rechten als basis moeten gelden in de technologische innovaties. Daarom roept zij de Commissie en lidstaten op om deze sociale pijler verder te ontwikkelen en te implementeren. Daarnaast vraagt de EGE aandacht voor de brain drain: deze moet zo spoedig mogelijk aangepakt worden om een verergering van ongelijkheidsverschillen te voorkomen.

Context

De EGE is een adviesgroep die uit vijftien deskundigen bestaat die door de Commissie zijn benoemd, waaronder de professor Marcel Jeroen van den Hoven van de TU Delft. De taak van dit orgaan is om antwoorden te vinden op ethische vragen van de Commissie die voortvloeien uit de wetenschap en nieuwe technologieën. In deze opinie geeft de EGE vanwege de door de technologie veranderde arbeidsmarkt aanbevelingen voor de bescherming van de Europese economie en sociale zekerheid.

Meer informatie

Publicatie Commissie: Future of Work, Future of Society
Artikel Neth-ER: EC stelt nieuwe adviesgroep onderzoeksethiek aan
Artikel Neth-ER: EU-leiders tekenen verklaring sociale pijler

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EC presenteert plannen voor stedelijke ontwikkeling in Europa na 2020

In het te ontwikkelen European Urban Initiative zal een aanzienlijk deel van het budget naar het beleidsonderdeel innovatie gaan. Dit staat in een voorstel van de Europese Commissie. Dit nieuwe...

Lees meer

ERAC: hoe kunnen niet-traditionele partijen betrokken worden bij open innovatie?

Open innovatie kan gefaciliteerd worden door maatregelen te nemen die niet-traditionele partners stimuleren te participeren in het innovatieproces. Dit blijkt uit de opinie van de Standing Working...

Lees meer

Regionale samenwerking maakt universiteit, overheid en bedrijf afhankelijker van elkaar

Door steeds nauwere samenwerking op het gebied van onderzoek & innovatie raken universiteiten, het bedrijfsleven en de overheid steeds afhankelijker van elkaar. Dit valt te lezen in een rapport...

Lees meer

RISE: Tijd om écht te luisteren naar de Europese bevolking

Europese burgers zouden in de toekomst nauwer moeten worden betrokken bij wetenschap. Dit staat in een rapport dat is opgesteld door de Research, Innovation and Science Expert Group. De groep...

Lees meer