ALLEA roept op tot diversiteit, openheid en excellentie in Horizon Europe

15 oktober 2019

Excellentie, diversiteit en openheid moeten centraal staan in Horizon Europe, zo luidt de boodschap van ALLEA voor de Commissie. De nadruk in het nieuwe Kaderprogramma moet onder andere liggen op succesvolle instrumenten in Horizon 2020, zoals de ERC en de MSCA. Verder stelt ALLEA dat het belangrijk is een zo breed mogelijke notie van innovatie te hanteren en de sociale en  geesteswetenschappen een prominentere rol te geven in Horizon Europe.

Focus op excellentie  

Om het succes van Europese onderzoeks- en innovatieactiviteiten in de toekomst te garanderen pleit ALLEA, de European Federation of Academies of Sciences and Humanities, voor een concrete focus op excellentie in de implementatie van Horizon Europe. Succesvolle instrumenten uit Horizon 2020 moeten worden geïntensiveerd in het nieuwe Kaderprogramma. Met name de Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) en de European Research Council (ERC) worden genoemd als onderdelen die vanwege hun bewezen succes moeten worden uitgebreid. ALLEA vindt dat het jaarlijkse budget voor de ERC 4 miljard euro moet zijn in plaats van de voorgestelde 2,4 miljard.

Inclusieve definitie van innovatie

ALLEA stelt dat de Commissie een simplistische notie van innovatie hanteert, waardoor de thematische clusters  van Horizon Europe de geldende onderzoeksuitdagingen geen recht doen. Volgens ALLEA draait innovatie niet enkel om technologische vooruitgang en economisch gewin, maar juist ook om interdisciplinariteit. In dat kader adviseert ALLEA de sociale en geesteswetenschappen een grotere rol te laten spelen in Horizon Europe. Er wordt opgeroepen met name de partnerschappen HERA en NORFACE uit Horizon 2020 te behouden in Horizon Europe. Tot slot pleit ALLEA voor een gelijkwaardige verdeling van fondsen over de verschillende onderdelen van pijler 2: ‘Global Challenges & Industrial Competitiveness’.

Context

ALLEA is gericht op het geven van onafhankelijk en interdisciplinair advies over wetenschap en vertegenwoordigt meer dan 50 onderzoeksinstituten uit meer dan 40 landen, waaronder de KNAW. De aanbevelingen komen in de context van de open consultaties van het strategisch plan van Horizon Europe en de discussies die gehouden zijn tijdens de R&I Days.  

Meer informatie: 

Persbericht ALLEA: European academies call for Excellence, Fairness and Openness in the Implementation of Horizon Europe
Publicatie ALLEA: Delivering Horizon Europe
Artikel Neth-ER: Wat staat er nu al vast over Horizon Europe?
Artikel Neth-ER: ‘Géén SSH-intensieve partnerschappen is onacceptabel!’
Artikel Neth-ER: Consultatie strategisch plan Horizon Europe uitgesteld
Artikel Neth-ER: Eerste R&I Days: focus op duurzaamheid en creativiteit

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Nederlandse Josefien Groot wint Rising Innovator Prize 2020

De Nederlandse Josefien Groot heeft de prijs Rising Innovator Prize 2020 gewonnen. De prijs werd tijdens de jaarlijkse R&I days uitgereikt door Mariya Gabriel, Eurocommissaris voor innovatie,...

Lees meer

Hoe kan Europa de digitale transitie de baas blijven?

Er moet in totaal jaarlijks 117 miljard euro geïnvesteerd worden, waaronder 42 miljard voor onderwijs en vaardigheden, om de digitale kloof te dichten. Zo stelt een rapport over de digitale...

Lees meer

EUA en Science Europe leveren laatste input voor Horizon Europe

De EUA stelt aan de vooravond van Horizon Europe excellentie, openheid en inclusiviteit centraal in een nieuw policy input paper. Science Europe richt zich dan weer op onder andere de rol van...

Lees meer

Missies barsten van ambitie, maar uitwerking blijft onduidelijk

Het is definitief: de mission boards hebben officieel hun missievoorstellen overhandigd aan de Commissie tijdens de R&I Days. Sinds juni zijn de missies verder uitgewerkt, maar dit leidt nog...

Lees meer