ALLEA roept op tot diversiteit, openheid en excellentie in Horizon Europe

15 oktober 2019

Excellentie, diversiteit en openheid moeten centraal staan in Horizon Europe, zo luidt de boodschap van ALLEA voor de Commissie. De nadruk in het nieuwe Kaderprogramma moet onder andere liggen op succesvolle instrumenten in Horizon 2020, zoals de ERC en de MSCA. Verder stelt ALLEA dat het belangrijk is een zo breed mogelijke notie van innovatie te hanteren en de sociale en  geesteswetenschappen een prominentere rol te geven in Horizon Europe.

Focus op excellentie  

Om het succes van Europese onderzoeks- en innovatieactiviteiten in de toekomst te garanderen pleit ALLEA, de European Federation of Academies of Sciences and Humanities, voor een concrete focus op excellentie in de implementatie van Horizon Europe. Succesvolle instrumenten uit Horizon 2020 moeten worden geïntensiveerd in het nieuwe Kaderprogramma. Met name de Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) en de European Research Council (ERC) worden genoemd als onderdelen die vanwege hun bewezen succes moeten worden uitgebreid. ALLEA vindt dat het jaarlijkse budget voor de ERC 4 miljard euro moet zijn in plaats van de voorgestelde 2,4 miljard.

Inclusieve definitie van innovatie

ALLEA stelt dat de Commissie een simplistische notie van innovatie hanteert, waardoor de thematische clusters  van Horizon Europe de geldende onderzoeksuitdagingen geen recht doen. Volgens ALLEA draait innovatie niet enkel om technologische vooruitgang en economisch gewin, maar juist ook om interdisciplinariteit. In dat kader adviseert ALLEA de sociale en geesteswetenschappen een grotere rol te laten spelen in Horizon Europe. Er wordt opgeroepen met name de partnerschappen HERA en NORFACE uit Horizon 2020 te behouden in Horizon Europe. Tot slot pleit ALLEA voor een gelijkwaardige verdeling van fondsen over de verschillende onderdelen van pijler 2: ‘Global Challenges & Industrial Competitiveness’.

Context

ALLEA is gericht op het geven van onafhankelijk en interdisciplinair advies over wetenschap en vertegenwoordigt meer dan 50 onderzoeksinstituten uit meer dan 40 landen, waaronder de KNAW. De aanbevelingen komen in de context van de open consultaties van het strategisch plan van Horizon Europe en de discussies die gehouden zijn tijdens de R&I Days.  

Meer informatie: 

Persbericht ALLEA: European academies call for Excellence, Fairness and Openness in the Implementation of Horizon Europe
Publicatie ALLEA: Delivering Horizon Europe
Artikel Neth-ER: Wat staat er nu al vast over Horizon Europe?
Artikel Neth-ER: ‘Géén SSH-intensieve partnerschappen is onacceptabel!’
Artikel Neth-ER: Consultatie strategisch plan Horizon Europe uitgesteld
Artikel Neth-ER: Eerste R&I Days: focus op duurzaamheid en creativiteit

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Ben of ken jij een vrouwelijke innovator?

De Europese Commissie heeft de aanmeldingen voor de jaarlijkse EU Prize for Women Innovators geopend. Zij is op zoek naar vrouwelijke ondernemers die opvallende innovatieve en creatieve bedrijven...

Lees meer

Commissie zoekt experts voor Innovation Fund

De Europese Commissie is op zoek naar evaluatoren voor het Innovation Fund. Het fonds zal zich in het kader van de Green Deal richten op de financiering van innovatieve technologieën en projecten...

Lees meer

OESO adviseert om meer gebruik te maken van digitale technologieën

Er is nog veel ruimte om gebruik te maken van digitale technologieën in verschillende sectoren. Dit blijkt uit een rapport van de OESO. In het rapport doet de OESO verschillende aanbevelingen voor...

Lees meer

Steun campagne hoger Horizon Europe budget

Initiative for Science in Europe is een campagne gestart die de lidstaten oproept om meer geld te investeren in Horizon Europe. De petitie staat open voor ondertekening en richt zich in het...

Lees meer