20 jaar MSCA, what’s next?

20 juli 2017

De Marie Skłodowska-Curie actions bestaan 20 jaar. Ook aan dit succesvolle programma wordt nog volop gesleuteld om het beter te laten passen bij de behoeften van Europese onderzoekers. Wat zijn de veranderingen die het programma staat te wachten voor de toekomst en welke discussie(s) spelen er?

In de 20 jaar Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) hebben meer dan 100.000 onderzoekers deelgenomen aan de acties en (een deel van) hun onderzoek in het buitenland uitgevoerd. De Nederlandse deelname aan dit programma is in deze 20 jaar erg hoog en succesvol geweest. Ook nu is MSCA nog steeds in beweging. Tijdens de MSCA voorzitterschapsconferentie in Malta op 11 en 12 mei 2017 werd door de deelnemers uitgebreid gesproken over hoe het programma nog beter kan aansluiten bij de wensen van Europese onderzoekers. Voor het Werkprogramma MSCA 2018-2020 staan de nodige veranderingen op stapel, zoals het verhogen van de participatie van onderzoekers uit de EU-13 (de lidstaten die sinds 2004 lid zijn van de EU) aan MSCA, de uitwerking van de Seal of Excellence, de samenwerking tussen universiteiten of hogescholen met het bedrijfsleven en de intentie van de Europese Commissie om ook dit programma inclusiever te maken.

Widening Participation

Nederland is één van de best presterende landen binnen MSCA. Uit de deelnamecijfers blijkt, dat niet alle landen evenveel gebruik maken van MSCA. De Europese Commissie zou dit graag anders zien. Twaalf procent van de Europese onderzoekers komt uit de EU-13 landen, terwijl de EU-13 onderzoekers onder MSCA een gemiddeld slagingspercentage van slechts 4,6% hebben. Om deze reden heeft de Commissie in het MSCA Werkprogramma 2018-2020 een aantal ideeën geïntroduceerd die de slagingskans voor deelnemers uit de zogenoemde ‘widening’ landen zou moeten verhogen. Zo zal er voor deze landen vanaf 2018 een nieuw selectiepanel komen voor individual fellowships voor onderzoekers die weliswaar een excellent voorstel hebben gedaan, maar niet hoog genoeg hebben gescoord voor de reguliere financiering. Om deze extra fellowships te financieren heeft de Commissie voorgesteld om het geld beschikbaar te stellen vanuit het widening-programma onder Horizon 2020. Dit om te voorkomen dat deze extra fellowships de slaagkansen van andere kandidaten onder MSCA verminderen.

Seal of Excellence

Om tegemoet te komen aan het grote aantal onderzoekers met een excellent voorstel dat door gebrek aan budget toch geen financiering krijgt, heeft de Commissie eind 2016 de Seal of Excellence geïntroduceerd voor MSCA. Dit instrument was eerder als pilot bij het Horizon 2020 SME-instrument ingevoerd. Vanwege de succesvolle eerste ervaringen wordt het momenteel voor een groter aantal Horizon 2020-acties ingevoerd. Het nadeel van deze actie is dat het succes afhankelijk is van een lidstaat hoeveel belang wordt gehecht aan de Seal of Excellence. In sommige lidstaten kan de Seal of Excellence zorgen voor het makkelijker verkrijgen van nationale onderzoeksfinanciering, maar er zijn ook lidstaten die geen waarde hechten aan de beoordeling die de Commissie een onderzoeksvoorstel heeft gegeven of geen geld beschikbaar hebben voor financiering van onderzoekers met een Seal of Excellence. Een idee zou kunnen zijn, dat een lidstaat besluit om onderzoeksprojecten met een Seal of Excellence te financieren vanuit de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF). Dit gebeurt momenteel al onder andere in Tsjechië en Cyprus. Voor de huidige ESIF programmaperiode, tot en met 2020, is dit overigens niet in alle landen mogelijk, omdat de werkprogramma’s voor de ESIF al tot 2020 zijn vastgelegd. Verder hebben niet alle lidstaten voldoende flexibiliteit in hun ESIF-budget om nieuwe instrumenten te financieren of gebonden zijn aan hun eigen Smart Specialisation Strategy, waarbinnen de financiering van de Seal of Excellence niet past. Hierdoor heeft het krijgen van de Seal niet voor elke onderzoeker dezelfde voordelen. De komende jaren zal duidelijk worden in hoeverre de Seal of Excellence meer financiering zal kunnen ontsluiten.

Samenwerking met bedrijven en hogescholen

MSCA kan deelnemers ook de gelegenheid geven om ervaring en nieuwe vaardigheden op te doen door fellows onderzoek te laten doen bij bedrijven. Ook hogescholen kunnen een interessante plek zijn voor fellows, omdat ze daar ervaring kunnen opdoen met praktijkgericht onderzoek. Meer samenwerking met het bedrijfsleven biedt ook een optie om meer MSCA fellowships te creëren. Het bedrijfsleven zou kunnen meebetalen aan de onderzoekers die een deel van hun onderzoek bij een bedrijf uitvoeren. Op deze manier wordt er extra financiering gecreëerd en kunnen meer onderzoekers de kans krijgen om samen te werken met bedrijven. Er zitten echter ook een aantal haken en ogen aan deze optie. Ten eerste speelt er bij de samenwerking met het bedrijfsleven vaak het probleem van de intellectuele eigendomsrechten van de onderzoeksresultaten. Daarnaast blijkt dat de wil van het bedrijfsleven om te investeren in MSCA fellowships zeer verschillend is per onderzoeksgebied. Zo zullen er via deze weg waarschijnlijk meer fellowships worden gecreëerd in bijvoorbeeld de technische onderzoeksvelden dan in de sociale- en geestenwetenschappen. Dit zorgt ervoor dat onderzoekers uit een onderzoeksterrein dat goed ‘in de markt’ ligt, makkelijker een fellowship verkrijgen dan onderzoekers die aan onderzoek werken, dat nog niet interessant is voor het bedrijfsleven.

Sociale inclusie

De onderzoekswereld is nog niet in staat om iedereen gelijke kansen te bieden. De Commissie wil MSCA, net als een aantal andere EU programma’s, inclusiever maken door gunstiger omstandigheden te creëren voor onder andere mensen met een gezin of mensen met een baan in het bedrijfsleven. Zo heeft de Commissie een speciale toelage voorgesteld voor onderzoekers met een beperking en komt er meer flexibiliteit voor de familietoelage. Verder wil de Commissie de financiering verhogen voor het Career Restart Panel (CRP), dat financiering verzorgt voor onderzoekers die minstens een jaar niet in de onderzoekswereld actief zijn geweest. Ook voor onderzoekers die door de politieke situatie hun land hebben moeten verlaten, biedt het CRP mogelijkheden.

Nog 20 jaar MSCA?

MSCA geeft onderzoekers de mogelijkheid om ervaring in het buitenland te vergaren, zodat ze waardevolle vaardigheden opdoen en internationale netwerken kunnen opbouwen. De nieuwe programmavoorstellen voor MSCA zorgen ervoor dat het programma voor een nog grotere groep onderzoekers toegankelijk zal worden. Daarnaast is te hopen dat het volgende Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie een groter budget zal hebben. Zowel de Lamy-groep als het Europees Parlement pleiten voor een budget van minstens 120 miljard euro voor de volgende programmaperiode. Ook dit extra budget zal er voor kunnen zorgen dat door MSCA nog meer onderzoekers een veelbelovende start van hun carrière kunnen krijgen.

Door Mariëlle Brouwer

Meer informatie
Artikel Neth-ER: Seal of Excellence binnen MSCA van start
Artikel Neth-ER: Seal of Excellence ook voor MSCA
Artikel Neth-ER: Lamy-groep: maak O&I prioriteit in EU en nationale begroting
Artikel Neth-ER: EP wil budget KP9 ophogen naar 120 miljard

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Gaat EU de doelen van Europa 2020-strategie halen?

Het doel van de EU, vastgelegd in de Europa 2020 strategie om in 2020 minimaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) te investeren in onderzoek en ontwikkeling (O&O), is nog lang niet in...

Lees meer

Nieuwe voorzitter ERC gezocht

De European Research Council (ERC) zoekt een nieuwe voorzitter per ingang van 1 januari 2020. Een onafhankelijk selectiecomité onder leiding van Mario Monti is op zoek naar een opvolger van Jean-...

Lees meer

Teken de petitie voor verhoging Horizon Europe budget tot 160 miljard

EuroScience en Initiative for Science in Europe (ISE) zijn een petitie gestart voor een verhoging van het budget van Horizon Europe naar 160 miljard om ervoor te zorgen dat Europa aantrekkelijk...

Lees meer

EU-Budget 2019: Raad en EP reageren op EC-voorstel

De Raad gaat niet mee met het voorstel van de Commissie om de uitgaven voor Horizon 2020 te laten stijgen in het budget van 2019. Zij adviseert een minder grote stijging dan de Commissie voorzien...

Lees meer