Open Access

Dossierbeschrijving

Open Access betekent digitale toegang tot onderzoekdata en -publicaties. Open Access is een onderdeel van Open Science wat bijdraagt aan de realisatie van de European Research Area (ERA) en de Innovatie Unie. Alle projecten die gefinancierd worden vanuit Horizon 2020 zijn verplicht (tenzij ze onder een uitzondering vallen) om alle gepubliceerde wetenschappelijke artikelen gratis en vrij toegankelijk te maken. Er is ook een pilot bionnen Horizon 2020 over Open Access tot onderzoeksdata. 

Lees meer

Inmiddels wordt breed erkend dat het toegankelijker maken van onderzoeksresultaten voor maatschappelijke spelers bijdraagt aan betere en efficiëntere wetenschap en aan innovatie in de publieke en private sector. Een efficiënt systeem voor ruime verspreiding van en toegang tot onderzoekspublicaties en ruwe data helpt om wetenschappelijke vooruitgang versnellen. Dit is essentieel voor het vermogen van Europa om haar economische prestaties en om concurrentiekracht te verbeteren. Open Access kan ook de zichtbaarheid van het Europese onderzoek vergroten, en in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf toegang bieden tot het meest recente onderzoek.

Op het gebied van Open Access heeft de Europese Commissie verschillende acties ondernomen:

  • In juli 2011 is de publieke consultatie Scientific information in the digital age geopend;
  • In juli 2012 is de mededeling ‘Towards better access to scientific information: Boosting the benefits of public investments in research’ gepubliceerd;
  • In September 2013 werd het uit KP7 gefinancierde rapport Towards a European standard for open access gepubliceerd;
  • in januari 2014 ging Horizon 2020 van start; in dit programma is open access to research publications de standaard;
  • In januari 2015 ging het OpenAIRE2020-project van start. Dit project is door de Commissie gefinancierd om de implementatie van Open Access in Europa te bevorderen door in een infrastructuur en nationale steunpunten te voorzien.

In juni 2014 publiceerde de Europese Commissie een FAQ over open access in Horizon 2020.

Voor het Nederlands voorzitterschap was het verder brengen van Open Access van zowel wetenschappelijke publicaties als het gebruik van onderzoeksresultaten een prioriteit. In mei 2016 zijn hierover Raadsconclusies aangenomen, met als belangrijkste uitkomst het target dat in 2020 al het met Europees en nationaal geld gefinancierde onderzoek Open Access moet worden gepubliceerd en de data van onderzoek optimaal hergebruikt moet kunnen worden. 

 

Meer informatie
WebsiteDG Research and Innovation – Open Access in Horizon 2020
PublicatieGuidelines on Data Managementin Horizon 2020
ConsultatieOn scientific information in the digital age
Mededeling : Towards better access to scientific information: Boosting the benefits of public investments in research (juli 2012)
Rapport: Towards a European standard for open access
Artikel: FAQ open access in Horizon 2020 beschikbaar
Artikel Neth-ER:  Raadsconclusies over Open Science, KP7 en innovatieprincipe

 

Nieuws

Meer aandacht voor fundamenteel onderzoek in KP9!

Fundamenteel onderzoek en de relatie tussen onderzoek en onderwijs zijn twee van de onderwerpen waar het negende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie zich volgens het universiteitsnetwerk the...

Lees meer

Veel H2020-publicaties zijn Open Access

De eerste beschikbare data laten zien dat een groot aantal publicaties van Horizon2020-onderzoek gepubliceerd werden in Open Access, aldus een rapport van de Europese Commissie. 61% van de...

Lees meer

The Netherlands Publishes National Plan for Open Science

The Netherlands has published a National Plan for Open Science which was initiated by ten Dutch research organisations and Sander Dekker, the State Secretary for Education, Culture and Research....

Lees meer

Neth-ER: 15% of the EU-budget should be dedicated to R&I

At least 15% of the EU budget should be dedicated to the research and innovation framework programme, with an absolute budget of at least 15 billion euro’s per programme year. This is one of the six...

Lees meer

Denk mee over de Europese dataeconomie!

Er is een publieke consultatie geopend door de Europese Commissie over een Europese dataeconomie waarin data vrij zou moeten kunnen bewegen. Onder andere het uitwisselen van onderzoeksdata is hier...

Lees meer

Richt Open Science-beleid meer op jonge onderzoekers!

Open Science­-beleid moet zich meer richten op jonge onderzoekers, in plaats van op beleidsmakers of onderzoekers halverwege hun loopbaan. Dit blijkt uit een onderzoek van Sparc Europe naar het...

Lees meer

OESO: minder publieke O&I uitgaven

Publieke uitgaven aan onderzoek en innovatie (O&I) in overheid- en hoger onderwijsinstellingen in OESO-landen zijn de laatste jaren verder gedaald. Dit is één van de conclusies van de OESO in...

Lees meer

Meer coördinatie nodig in onderzoek naar energie

De European University Association heeft een Roadmap gepubliceerd om de coördinatie van de activiteiten van universiteiten op het gebied van energie en klimaat te bevorderen. De Roadmap roept onder...

Lees meer

EUA: meer focus op widening!

Widening participation, fundamenteel onderzoek en de kennisdriehoek van onderwijs, onderzoek en innovatie worden als prioriteiten gezien voor het Negende kaderprogramma. Dit zijn de belangrijkste...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.