Missies

Dossierbeschrijving

De missies zijn een nieuw instrument in Horizon Europe. De missies moeten richting geven aan Europees onderzoek en daarmee impact garanderen. Bovendien moeten de doelen van de missies tot de verbeelding van de burger spreken.

Lees meer

Missie-gedreven aanpak

In Horizon Europe introduceert de Commissie een missie-gedreven aanpak in pijler 2. Een missie geeft richting aan Europees onderzoek, zodat de resultaten direct bijdragen aan Europese doelstellingen. De missies moeten het publiek aanspreken en indien nodig aanmoedigen om actief deel te nemen. Deze doelstellingen worden daarom vormgegeven in samenspraak met burger, belanghebbenden, de lidstaten en het Europees Parlement. Bovendien zijn de doelstellingen ambitieus maar tijdsgebonden en haalbaar. De missie-gedreven aanpak volgt op een advies van Mariana Mazzucato uit februari 2018. In een vervolgrapport werkte zij uit hoe de missies uitgerold moeten worden.

Vijf missiegebieden

In overleg met het Europees Parlement en de Raad werden vijf missiegebieden vastgelegd:

  1. Cancer
  2. Adaptation to Climate Change, including Societal Transformation
  3. Healthy Oceans, Seas, Coastal and Inland Waters
  4. Climate-Neutral and Smart Cities
  5. Soil Health and Food

Later werden de missies ook gelinkt aan nieuwe prioriteiten in de Commissie Von der Leyen. Zo werd de missie kanker onderdeel van het Europe’s Beating Cancer Plan en moeten de andere vier bijdragen aan de Green Deal.

Meer informatie

Artikel Neth-ER: Missies in 2020, de stand van zaken
Artikel Neth-ER: Commissie opent consultaties voor Europe’s Beating Cancer Plan
Artikel Neth-ER: Wat betekent de Green Deal voor het kennisveld?
Artikel Neth-ER: Mazzucato: Vijf criteria voor missies in KP9
Artikel Neth-ER: Mazzucato: missie-gedreven onderzoek vraagt om andere manier van denken

Geüpdatet op: 11/03/2020

Nieuws

3%-doelstelling nog lang niet in zicht: meer investeringen nodig in R&D

De R&D-intensiteit in de Europese Unie is de laatste jaren slechts langzaam opgevoerd, wat ervoor zorgt dat de EU 2020-doelstelling om minstens 3% van het BBP in R&D te investeren nog lang...

Lees meer

Burgers vinden EU-investeringen in onderzoek & onderwijs belangrijk

Europese burgers hechten belang aan Europese investeringen in onderzoek & onderwijs. Dit blijkt uit een enquête van het Europees Parlement waarin meer dan 25.000 burgers werden ondervraagd op...

Lees meer

OESO: “Nauwe samenwerking sociale partners en beroepsonderwijs belangrijk”

Nauwe samenwerking tussen sociale partners en het beroepsonderwijs is cruciaal om structurele veranderingen en de risico’s van automatisering het hoofd te bieden, zo stelt de OESO in haar jaarlijkse...

Lees meer

Nederlandse kennisinstellingen behalen goed rapport op Shanghai vakranking

Nederlandse kennisinstellingen zijn veelvuldig te vinden in de Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2020. Zo blijkt de Wageningen Universiteit de nummer 1 van de wereld op het...

Lees meer

Nederland behoort opnieuw tot Europese leiders in digitalisering

Nederland behoort opnieuw tot de Europese leiders op het gebied van digitalisering, zo blijkt uit de 2020 Digital Economy and Society Index van de Europese Commissie. Hoewel alle Europese lidstaten...

Lees meer

Negen Nederlandse universiteiten in de top 200 QS-Ranking

Negen Nederlandse universiteiten staan in de top 200 van de QS World University ranking 2021. De TU Delft en de Universiteit van Amsterdam staan net als vorig jaar in de top 100. De hoeveelheid...

Lees meer

U-Multirank 2020: Nederlandse instellingen zijn internationaal en regionaal geëngageerd

Het Nederlands hoger onderwijs doet het zeer goed in de U-Multirank 2020. Instellingen scoren goed op internationale oriëntatie, maar laten ook verbondenheid met de regio zien. Zo blinken...

Lees meer

Commissie: volgsystemen afgestudeerden onderbenut

De meeste lidstaten volgen hun afgestudeerden, maar de potentie van deze systemen blijft vaak onvoldoende benut. Landen zonder systeem moeten grote stappen zetten om aan de Europese afspraken te...

Lees meer

Expertgroep wil Europese indicatoren voor het meten van kennisoverdracht

Publiek gefinancierde onderzoeksinstellingen kunnen in de toekomst wellicht gebruik gaan maken van statistieken die de impact van kennis transfer meten. Een expertgroep aangesteld door het Joint...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.