Missies

Dossierbeschrijving

De missies zijn een nieuw instrument in Horizon Europe. De missies moeten richting geven aan Europees onderzoek en daarmee impact garanderen. Bovendien moeten de doelen van de missies tot de verbeelding van de burger spreken.

Lees meer

Missie-gedreven aanpak

In Horizon Europe introduceert de Commissie een missie-gedreven aanpak in pijler 2. Een missie geeft richting aan Europees onderzoek, zodat de resultaten direct bijdragen aan Europese doelstellingen. De missies moeten het publiek aanspreken en indien nodig aanmoedigen om actief deel te nemen. Deze doelstellingen worden daarom vormgegeven in samenspraak met burger, belanghebbenden, de lidstaten en het Europees Parlement. Bovendien zijn de doelstellingen ambitieus maar tijdsgebonden en haalbaar. De missie-gedreven aanpak volgt op een advies van Mariana Mazzucato uit februari 2018. In een vervolgrapport werkte zij uit hoe de missies uitgerold moeten worden.

Vijf missiegebieden

In overleg met het Europees Parlement en de Raad werden vijf missiegebieden vastgelegd:

  1. Cancer
  2. Adaptation to Climate Change, including Societal Transformation
  3. Healthy Oceans, Seas, Coastal and Inland Waters
  4. Climate-Neutral and Smart Cities
  5. Soil Health and Food

Later werden de missies ook gelinkt aan nieuwe prioriteiten in de Commissie Von der Leyen. Zo werd de missie kanker onderdeel van het Europe’s Beating Cancer Plan en moeten de andere vier bijdragen aan de Green Deal.

Meer informatie

Artikel Neth-ER: Missies in 2020, de stand van zaken
Artikel Neth-ER: Commissie opent consultaties voor Europe’s Beating Cancer Plan
Artikel Neth-ER: Wat betekent de Green Deal voor het kennisveld?
Artikel Neth-ER: Mazzucato: Vijf criteria voor missies in KP9
Artikel Neth-ER: Mazzucato: missie-gedreven onderzoek vraagt om andere manier van denken

Geüpdatet op: 11/03/2020

Nieuws

Impact van indicatoren in het hoger onderwijs beperkt

Het gebruik van indicatoren voor het hoger onderwijs is niet altijd even effectief. De European Universities Association licht het gebruik van indicatoren in het hoger onderwijs toe en benoemt...

Lees meer

EU 2020-doelstelling voor hoger onderwijs op het nippertje behaald

Met het oog op de Europa 2020-strategie heeft de EU op het nippertje haar benchmark van 40 procent behaald als het gaat om het aandeel volwassenen tussen de 30-34 jaar dat een opleiding in het hoger...

Lees meer

Vier Nederlandse universiteiten in tweede editie THE University Impact Ranking

Er zijn dit jaar vier Nederlandse universiteiten opgenomen in de University Impact Ranking van Times Higher Education. De Vrije Universiteit Amsterdam,...

Lees meer

Nederland scoort gemiddeld op European Skills Index

The European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) heeft een update van de European Skills Index (ESI) gepubliceerd. Deze index maakt aan de hand van drie pijlers...

Lees meer

Druk op Nederlands hoger onderwijs blijft hoog

Het aantal studenten in Nederland blijft ook weer in 2019 toenemen, maar de rijksbijdrage kon deze opnieuw niet bijhouden. Dit blijkt uit de Public Funding Observatory 2019 van de European...

Lees meer

Mobiliteitsscorebord 2019 gepubliceerd - Hoe scoort Nederland?

Over het algemeen scoort Nederland gemiddeld tot goed op het mobiliteitsscorebord voor hoger onderwijs van Eurydice. Zo zijn vooral de erkenning van leeruitkomsten en de mogelijkheid om...

Lees meer

ESU: Universiteiten verantwoordelijk voor duurzaamheid

Hogeronderwijsinstellingen dragen een grote verantwoordelijkheid voor een duurzame samenleving. De European Students Union betoogt dat duurzaamheid meer aandacht moet krijgen in het onderwijs van...

Lees meer

Leesvaardigheid onder Nederlandse vijftienjarigen daalt hard

Het aandeel Nederlandse vijftienjarigen dat ondermaats presenteert op het gebied van lezen is fors toegenomen ten opzichte van 2015. Dit blijkt uit het OESO-rapport over de laatste PISA scores...

Lees meer

Ontwikkelingen Europees onderwijsbeleid 2018-2019

Een nieuw Eurydice-rapport toont de voortgang in het Europese onderwijsbeleid. De indicatoren dienen als input voor de Europese Onderwijs- en Opleidingsmonitor. Voor het eerst wordt ingegaan op...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.