Cooperation*

Dossierbeschrijving

Het programma Cooperation maakt met een budget van zo’n 32 miljard EUR het grootste onderdeel uit van het Zevende kaderprogramma (KP7). Met Cooperation wordt beoogd een betere afstemming van het Europese onderzoek te bereiken, om zo – met privaat, nationaal en Europees geld -  de leiding te krijgen en/of te behouden op belangrijke wetenschappelijke en technologische gebieden. De gedachte is dat de meerwaarde van het Europese niveau niet primair ligt bij het subsidiëren van projecten, maar in het verbinden en op een hoger niveau brengen van al op nationaal niveau uitgevoerde activiteiten.

Lees meer

Cooperation moedigt onderzoek in grensoverschrijdende samenwerking binnen Europa en partnerlanden aan door middel van de financiering van gezamenlijke onderzoeks- en technologieprojecten, waarin kennisinstellingen, universiteiten, industrie en mkb samenwerken.

Onderzoek wordt aangemoedigd in tien thematische gebieden:

  • Gezondheid;
  • Voeding, landbouw en visserij, biotechnologie;
  • Informatie- en communicatietechnologieën;
  • Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen en nieuwe productietechnologieën;
  • Energie;
  • Milieu (inclusief klimaatverandering);
  • Transport (inclusief luchtvaart);
  • Sociaal-economische wetenschappen en geesteswetenschappen
  • Ruimtevaart;   
  • Veiligheid.

Voor ieder thema bepaalt de Commissie in de comitologie welke onderwerpen in de jaarlijkse werkprogramma’s aan de orde komen, en op welke thema’s projectaanvragen ingediend kunnen worden. Het komt er op neer dat de werkprogramma’s van elk thematisch gebied afzonderlijk in nauw overleg met vertegenwoordigers van de lidstaten tot stand komen, in comités waarin voor Nederland vertegenwoordigers van ministeries en inhoudelijke experts (vaak van Agentschap NL en NWO) zitting hebben.


Meer informatie
Website: DG Research and Innovation: Cooperation in FP7

Nieuws

Meer coördinatie nodig in onderzoek naar energie

De European University Association heeft een Roadmap gepubliceerd om de coördinatie van de activiteiten van universiteiten op het gebied van energie en klimaat te bevorderen. De Roadmap roept onder...

Lees meer

Minstens 500 miljoen EU defensiefonds

Het Europees Parlement roept op tot meer samenwerking op het gebied van defensie, voor de formatie van multinationale troepen en voor de oprichting van een EU operationeel hoofdkwartier. Het is...

Lees meer

Impact vergroten van H2020-aanvragen?

De Europese Commissie geeft aan dat onderzoekers rekening zouden kunnen houden met Responsible Research and Innovation bij Horizon 2020-voorstellen om zo de impact van de...

Lees meer

Startschot voor SAM

Het Scientific Advice Mechanism (SAM) is officieel begonnen met haar werk en heeft haar eerste wetenschappelijke rapport gepresenteerd aan Carlos Moedas, Europees commissaris voor onderzoek,...

Lees meer

Grotere rol voor defensieonderzoek

Defensieonderzoek moet in de toekomst een grotere rol spelen om de militaire capaciteit van Europa te versterken en hier moet budget voor worden vrijgemaakt. Dit is één van de conclusies van de Raad...

Lees meer

Onderzoeksinformatiesystemen moeten efficiënter!

Flexibiliteit, openheid, hergebruik van data en FAIRness zijn kernprincipes voor efficiëntere onderzoeksinformatiesystemen. Dit staat in een Position Statement van ScienceEurope....

Lees meer

Investeer in fundamenteel onderzoek

Nationale overheden zouden meer moeten investeren in fundamenteel en grensverleggend onderzoek. Deze oproep doen verschillende onderzoeksuniversiteiten in het Tokyo Statement, ondertekend...

Lees meer

EU ruimtevaartbeleid wordt innovatiever

De hernieuwde Space Strategy for Europe van de Europese Commissie focust op lange termijn onderzoek en ontwikkeling (O&O) en ontwrichtende innovatie in ruimtevaarttechnologie. De...

Lees meer

Hoe maak je de stap naar open innovatie 2.0?

De paradigmaverschuiving naar open innovatie 2.0 is vindt nu echt plaats, blijkt uit het ‘Open Innovation 2.0 Yearbook 2016’. In dit jaarboek worden trends, impact en praktijkvoorbeelden uiteengezet...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.