IPR *

Intellectuele eigendomsrechten

Dossierbeschrijving

Op 11 december 2012 heeft het Europees Parlement ingestemd met het ‘patent package’. Dit pakket bestaat uit twee wetgevende voorstellen die een Europees eenheidsoctrooi mogelijk maken. Daarnaast is er ook goedkeuring verleend aan een het Unified Patent Court. Een Europees octrooi wordt door deze aanpak in 25 lidstaten erkent en beschermd. Italië en Spanje doen hier vooralsnog niet aan mee. Een belangrijk onderdeel van het ‘patent package’ is de verordening betreft vertaling van het octrooi dat stelt dat men het octrooi enkel in het Frans, Engels of Duits hoeft aan te leveren. Dit, en het niet meer hoeven te betalen van jaarlijks honorarium in elk land waar het octrooi van toepassing is, moet een significante kostenbesparing opleveren voor de aanvrager. 

Lees meer

De hervormingen creëren een nieuw soort octrooi, namelijk het European Patent with Unitary Effect, of Europees eenheidsoctrooi. De nationale octrooien en traditionele Europese octrooien blijven wel bestaan.

 

Op 20 januari 2013 werd de nieuwe verordening betreft het Europese eenheidsoctrooi van kracht. Het eenheidsoctrooi kan echter pas toegepast worden zodra het Unified Patent Court geratificeerd is door de lidstaten. De verwachting is dat dit eind 2015 het geval zal zijn.  

 

Intellectueel eigendom in Horizon 2020
Om kennisinstellingen en MKB te helpen bij het managen van intellectueel eigendom (IP) en gerelateerd recht (IPR) in onderzoek en innovatie, is de Europese Commissie in 1998 de IPR Helpdesk gestart. Deze helpdesk richt zich specifiek op IP-zaken die betrekking hebben op door de Europese Commissie gefinancierd onderzoek, zoals Horizon 2020. De diensten van de helpdesk zijn gratis beschikbaar.

 

Meer informatie
Website Europese Commissie: Unified Patent Court – Ratification Process
Website European Patent OfficeEuropean Patent Office
Website Unified Patent Court: Unified Patent Court 
Artikel Neth-ER: Unified Patent Court komt dichterbij
Overeenkomst Europese Raad: Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht
Verordening Europese Raad en Europees Parlement: Verordening tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming
Verordening Raad van de Europese Unie: Verordening betreffende de toepasselijke vertaalregelingen

Nieuws

Patentenwoede staat innovatie in de weg

Innovatie wordt bemoeilijkt door de grote hoeveelheid ‘zwakke patenten’ die in Europa aanwezig zijn. Deze patenten leiden tot extra kosten binnen het innovatie ecosysteem, omdat ze zorgen voor...

Lees meer

Nieuw initiatief innovatieve ondernemers

Betere toegang tot financiering, een vereenvoudiging van het belastingsysteem en tweede kansen voor failliete ondernemers moeten bijdragen aan innovatief ondernemerschap in Europa. Dit staat in het...

Lees meer

Uitzonderingen copyright voor onderzoekers en docenten

Onderzoekers kunnen in de toekomst makkelijker gebruik maken van Text and Data Mining. Ook komt er een uitzondering voor onderwijsinstellingen om gebruik te maken van materiaal met auteursrecht voor...

Lees meer

Nieuwe website voor ondersteuning IP-beleid

Universiteiten en onderzoeksinstellingen kunnen nu gebruik maken van een nieuwe website die ondersteuning biedt in het opzetten van IP-beleid. Deze website is opgezet door de World Intellectual...

Lees meer

Commissie wil datamining verduidelijken

De regels voor tekst- en datamining moeten worden toegestaan voor publieke onderzoekers bij de herziening van het auteursrecht. Wetgeving hiervoor moet in het voorjaar van 2016 gepresenteerd worden...

Lees meer

Europa in 2050: open en flexibel

Om competitief te blijven moet Europa inzetten op open kennis, experimentele innovatie en Europese samenwerking. Dat zijn de drie hoofdconclusies van ‘The Knowledge Future: Intelligent policy...

Lees meer

‘Richt investeringen op geavanceerde productietechnologieën’

Een investeringsstrategie gericht op geavanceerde productietechnologieën heeft de voorkeur boven een strategie die zich richt op alle key enabling technologies (KET’s). Die boodschap staat in een...

Lees meer

In 16 stappen naar een digitale interne markt

Om tot een volwaardige Europese digitale interne markt te komen, heeft de Europese Commissie de Digital Single Market Strategy gepresenteerd. Onder de 16 nieuwe initiatieven vallen plannen...

Lees meer

Gebruik van IP rechten bij open innovation

Open Innovation wordt steeds vaker toegepast als model om tot nieuwe innovatieve oplossingen te komen. Daarom heeft de IPR Helpdesk een factsheet uitgebracht, die aanwijzingen geeft aan bedrijven en...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.