Industriebeleid

Dossierbeschrijving

De kern van het Europees industriebeleid is om de industrie concurrerend te houden en de duale transitie naar klimaatneutraliteit en digitaal leiderschap te begeleiden. In maart 2020 presenteerde de Europese Commissie de nieuwe Industriestrategie. De strategie valt binnen het industriebeleid en heeft, in lijn met de ambities van Von der Leyen, als streven om de Europese industrie te vergroenen en digitaliseren. De industriestrategie maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen die het concurrentievermogen van de Europese economie moet versterken, naast de mkb-strategie en het actieplan voor de interne markt. Dit wordt ook wel het ‘maart pakket’ genoemd, omdat het pakket is opgeleverd in maart 2020.

Lees meer

Belang voor het kennisveld

De nieuwe industriestrategie is eigenlijk ook een industriële innovatiestrategie, zo stelt de Commissie. Zonder innovatie kan de industrie niet concurreren op het wereldtoneel, nog de benodigde vergroening- en digitaliseringsslag maken. De industriestrategie verbindt programma’s voor industrie, interne markt, onderzoek & innovatie, digitalisering en milieu. Door middel van innovatie en technologische ontwikkeling zal de EU een wereldleider moeten worden in belangrijke nieuwe sectoren, zoals sleuteltechnologieën.

Om de ambities ten uitvoer te brengen is een belangrijke rol weggelegd voor het kennisveld. Een groot onderdeel van de strategie richt zich op het versterken van de ecosystemen in het algemeen, omdat cruciale industriële activiteiten zich vaak concentreren op één plek. Via ecosystemen worden belangrijke spelers uit waardenketens gecentraliseerd, zoals bedrijven, onderzoeksinstellingen en opleidingscentra. Place-based innovation and experimentation moet het mkb en de bevolking uit Europese regio’s beter betrekken bij deze ecosystemen.

Tevens worden sectoren gevraagd om industriële allianties te vormen, waaronder waterstof, digitale clouds en grondstoffen. De actieplannen voor deze allianties wil de Commissie ondersteunen met partnerschappen in Horizon Europe. Andere punten die worden genoemd in de strategie zijn de nieuwe Pact for Skills die het proces van om- en bijscholen in goede banen moet leiden. Ook wil de Commissie extra letten op het aantal vrouwen dat een STEM-opleiding volgt (Science, Technology, Engineering and Mathematics), passend bij de nieuwe gendergelijkheidstrategie en de update van het Digital Education Action Plan.

Tijdlijn

De nieuwe industriële strategie volgt op een eerder plan uit 2017 en verbindt het Europese industriebeleid met twee hoofddoelstellingen van de Commissie Von der Leyen: de Green Deal en digitalisering. Tevens komt de Commissie met de strategie tegemoet aan het verzoek van de Europese Raad uit maart 2019 voor een langetermijnvisie. De Commissie richt naar verwachting in september 2020 een Industrial Forum op, waarin bedrijven, sociale partners, lidstaten én kennisinstellingen in gesprek gaan over de risico’s en behoeftes van industriële ecosystemen. Bovendien neemt de Commissie de staatssteunregels onder de loep en bekijkt zij de mogelijkheden voor Important Projects of Common European Interest (IPCEI’s).

Meer informatie

Publicatie Commissie: A New Industrial Strategy for Europe
Artikel Neth-ER: Dossierbeschrijving bedrijven en MKB
Artikel Neth-ER: Partnerschappen in 2020, de stand van zaken
Artikel Neth-ER: Van Engelshoven positief over onderwijsopdrachten Gabriel
Artikel Neth-ER: Commissie presenteert nieuwe strategie voor een gendergelijk Europa
Artikel Neth-ER: EU-strategie voor industriebeleid: innovatie speelt hoofdrol
Artikel Neth-ER: De zes ambities van Von der Leyen
Artikel Neth-ER: Regeringsleiders willen sterkere EU op het wereldtoneel
Artikel Neth-ER: Zes sectoren voor het industriebeleid

Geüpdatet op: 19/06/2020

Nieuws

EARTO vraagt om een Europese strategie voor technologische infrastructuren

Onderzoek en innovatie zijn essentieel voor de groene en digitale transitie. Om deze optimaal te kunnen benutten, is er volgens EARTO een Europese strategie voor technologische infrastructuren nodig...

Lees meer

Geef feedback op strategie voor offshore hernieuwbare energiebronnen

De Europese Commissie heeft een consultatie geopend over de roadmap en strategie voor offshore hernieuwbare energiebronnen. Zij publiceerde een roadmap die de verschillende stappen beschrijft van...

Lees meer

Geef uw mening over het onderzoeksprogramma Research Fund for Coal and Steel

Tot 10 september heeft u de kans om uw mening te geven over aanpassingen die worden gemaakt in de grondslagen van het onderzoeksprogramma Research Fund for Coal and Steel. Het onderzoeksprogramma,...

Lees meer

Wat vindt u van slim transport

Bent u een expert op het gebied van duurzame en slimme mobiliteit? Dan vraagt de Commissie om uw input voor een consultatie over de Sustainable & Smart Mobility Strategy. Ter voorbereiding van...

Lees meer

Update van Skills Agenda moet Europese vaardighedenrevolutie teweeg brengen

De Europese Commissie roept alle lidstaten en private en publieke belanghebbenden op een ware vaardighedenrevolutie teweeg te brengen. Publiek-private samenwerking, innovatie, aanpak van...

Lees meer

Grote rol onderwijs & onderzoek in prioriteiten Duits voorzitterschap

De Duitse regering voorziet een grote rol voor onderwijs, onderzoek & innovatie in het antwoord op de crisis. Duitsland presenteert in haar programma de prioriteiten voor het voorzitterschap van...

Lees meer

Neth-ER webinar: “Collaboration is the key to an innovative EU industrial strategy”

Is the EU industrial strategy still fit for purpose, six months after the start of the corona crisis? That was the question posed to the European Commission by Neth-ER in its first-ever webinar....

Lees meer

Neth-ER webinar: “Knowledge and the European Industrial Strategy”

Neth-ER nodigt u van harte uit voor haar webinar ‘Knowledge and the European Industrial Strategy’. De webinar vindt plaats op 10 juni van 10.00 tot 11.30. Neem deel aan een gesprek over de nieuwe...

Lees meer

Geef uw mening over innovatiesupport voor mkb

De Commissie probeert in kaart te brengen hoe innovatie in het mkb effectiever en efficiënter ondersteund kan worden. Via een consultatie kunt u uw input geven over bestaande of juist gewenste...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.