Science with and for society

Dossierbeschrijving

Het doel van het Horizon 2020-subprogramma Science with and for Society is om effectieve samenwerking tussen wetenschap en de samenleving op te bouwen, om nieuw talent te werven voor de wetenschap en om wetenschappelijke excellentie te koppelen aan sociaal bewustzijn en verantwoordelijkheid.

Lees meer

Het subprogramma zal instrumenteel zijn in de aanpak van Europese maatschappelijke uitdagingen binnen Horizon 2020, capaciteit opbouwen en het ontwikkelen van innovatieve manieren van vertalen van wetenschap naar de samenleving. Het programma moet de wetenschap als sector aantrekkelijk maken (met name voor jonge mensen) en meer onderzoek- en innovatieactiviteiten mogelijk maken.

Het programma maakt het mogelijk voor alle maatschappelijke actoren (onderzoekers, burgers, beleidsmakers, bedrijfsleven, organisaties in de dienstensector, enz.) om samen te werken gedurende het hele onderzoeks- en innovatieproces.  

Responsible Research and Innovation

Onderdeel van de aandacht voor samenwerking tussen de maatschappij en de wetenschap, is de benadering van Responsible Research and Innovation (RRI). Dit is een inclusieve aanpak van onderzoek en innovatie (O&I), om ervoor te zorgen dat maatschappelijke actoren betrokken zijn bij het proces van O&I. Het gaat erom te anticiperen op mogelijke implicaties voor en verwachtingen van de maatschappij over O&I.

Meer informatie

Website Europese Commissie: Science with and for Society

Nieuws

Geef uw mening over de Europese Sociale Pijler

Tot 30 november kunt u uw mening geven de implementatie van de Europese Sociale Pijler. De Commissie vraagt burgers, academici, belangenorganisaties en overheidsinstanties hoe de implementatie moet...

Lees meer

Musea willen Horizon Europe mee promoten

Europese musea en wetenschapsorganisaties kunnen spilfiguren zijn bij het bekend maken van Horizon Europe bij het grote publiek. Daarvoor is wel steun vanuit het kaderprogramma nodig, schrijft het...

Lees meer

‘Géén SSH-intensieve partnerschappen is onacceptabel!’

Het is onacceptabel dat partnerschappen met een grote nadruk op de sociale- en geesteswetenschappen niet terugkomen in Horizon Europe, vinden de European Alliance for Social Sciences and Humanities...

Lees meer

Laatste kans om zichtbaar te zijn op het Euroscience Open Forum 2020

U heeft nog tot aan 15 juni om onderdeel uit te maken van het programma van het Euroscience Open Forum (ESOF) 2020. ESOF is de grootste wetenschappelijke conferentie van Europa en zal gehouden...

Lees meer

Commissie zoekt experts voor mission boards

De Commissie roept experts op om zich aan te melden voor een positie in de mission boards. Missie-gedreven onderzoek vormt een nieuwigheid in Horizon Europe, met als doel oplossingen te vinden voor...

Lees meer

“Ondernemerschap spreekt nog niet alle studenten en personeelsleden aan”

Universiteiten in Europa zouden een ondernemerscultuur moeten creëren, bijvoorbeeld door ondernemerschap onderdeel te laten uitmaken van onderwijsprogramma’s, aldus LERU in een rapport op basis van...

Lees meer

Responsible Research and Innovation onvoldoende bekend bij onderzoekers

Er is nog een lange weg te gaan om het Responsible Research and Innovation (RRI)-concept bekend te maken onder onderzoekers. Dat stelt de Europese Commissie in een rapport waarin de bekendheid van...

Lees meer

Sociale innovatie versterkt bijdrage SSH aan maatschappij

Sociale- en geesteswetenschappen (SSH) dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Sociale innovatie-onderzoek versterkt deze disciplines, maar moet voldoen aan drie voorwaarden:...

Lees meer

RISE bevestigt belang 3 O’s van Moedas

De concepten Open Science en Open Innovation vergroten de economische en sociale impact van onderzoek en innovatie, aldus een rapport van de expertgroep die Europees commissaris Moedas ondersteunt....

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.