Science with and for society

Dossierbeschrijving

Het doel van het Horizon 2020-subprogramma Science with and for Society is om effectieve samenwerking tussen wetenschap en de samenleving op te bouwen, om nieuw talent te werven voor de wetenschap en om wetenschappelijke excellentie te koppelen aan sociaal bewustzijn en verantwoordelijkheid.

Lees meer

Het subprogramma zal instrumenteel zijn in de aanpak van Europese maatschappelijke uitdagingen binnen Horizon 2020, capaciteit opbouwen en het ontwikkelen van innovatieve manieren van vertalen van wetenschap naar de samenleving. Het programma moet de wetenschap als sector aantrekkelijk maken (met name voor jonge mensen) en meer onderzoek- en innovatieactiviteiten mogelijk maken.

Het programma maakt het mogelijk voor alle maatschappelijke actoren (onderzoekers, burgers, beleidsmakers, bedrijfsleven, organisaties in de dienstensector, enz.) om samen te werken gedurende het hele onderzoeks- en innovatieproces.  

Responsible Research and Innovation

Onderdeel van de aandacht voor samenwerking tussen de maatschappij en de wetenschap, is de benadering van Responsible Research and Innovation (RRI). Dit is een inclusieve aanpak van onderzoek en innovatie (O&I), om ervoor te zorgen dat maatschappelijke actoren betrokken zijn bij het proces van O&I. Het gaat erom te anticiperen op mogelijke implicaties voor en verwachtingen van de maatschappij over O&I.

Meer informatie

Website Europese Commissie: Science with and for Society

Nieuws

Hoe kan de Europese Commissie burgers betrekken bij Horizon Europe?

Om burgers bij de implementatie van Horizon Europe te betrekken, moet de Europese Commissie de ideeën en ervaringen van burgers gedurende het hele proces meenemen. Dat staat in het adviesverslag van...

Lees meer

Responsible Research and Innovation onvoldoende bekend bij onderzoekers

Er is nog een lange weg te gaan om het Responsible Research and Innovation (RRI)-concept bekend te maken onder onderzoekers. Dat stelt de Europese Commissie in een rapport waarin de bekendheid van...

Lees meer

Sociale innovatie versterkt bijdrage SSH aan maatschappij

Sociale- en geesteswetenschappen (SSH) dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Sociale innovatie-onderzoek versterkt deze disciplines, maar moet voldoen aan drie voorwaarden:...

Lees meer

RISE bevestigt belang 3 O’s van Moedas

De concepten Open Science en Open Innovation vergroten de economische en sociale impact van onderzoek en innovatie, aldus een rapport van de expertgroep die Europees commissaris Moedas ondersteunt....

Lees meer

Impact vergroten van H2020-aanvragen?

De Europese Commissie geeft aan dat onderzoekers rekening zouden kunnen houden met Responsible Research and Innovation bij Horizon 2020-voorstellen om zo de impact van de...

Lees meer

Budget Societal Challenges moet beschermd worden!

Het is van groot belang om het budget van de Societal Challenges-pijler binnen Horizon 2020 te beschermen. Dit is één van de aanbevelingen die naar voren komt uit een rapport van het Europees...

Lees meer

LERU: slagingspercentage H2020 moet omhoog!

De lage slagingspercentages in Horizon 2020 zijn de grootste pijnpunten in het onderzoeksprogramma volgens LERU. In het paper draagt de Europese koepelorganisatie oplossingen aan voor het verhogen...

Lees meer

EARTO: meer impact KP9

Impact moet centraal staan in het negende kaderprogramma. Dit staat in een paper van EARTO waarin aanbevelingen worden gedaan over de grote lijnen van de opvolger van Horizon 2020. Het paper werd...

Lees meer

Moedas’s kernwaarden KP9

Carlos Moedas, Europees commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, heeft aangegeven welke kernwaarden een rol zouden moeten spelen in het toekomstige Europese onderzoeksprogramma....

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.