Industrial Leadership

Dossierbeschrijving

De tweede pijler van Horizon 2020, Industrial Leadership, is gericht op het aantrekkelijker maken van Europa als plaats om te investeren in onderzoek en innovatie door het bevorderen van activiteiten waarbij bedrijven de agenda opstellen. Dit onderdeel van Horizon 2020 levert grote investeringen in belangrijke industriële technologieën (KET’s), maximaliseert het groeipotentieel van Europese bedrijven door hen te voorzien van een adequaat financieringsniveau en helpt het innovatieve mkb om uit te groeien tot toonaangevende bedrijven.

Lees meer

De pijler Industrial Leadership bestaat uit drie onderdelen:

  • Leadership in Enabling and Industrial Technology (LEIT)
    • ICT
    • Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology (KET's)
    • Space
  • Access to Risk Finance;
  • Innovation in SME’s.

Dit deel van Horizon 2020 is gericht op nieuwe en doorbraak technologieën. Hiermee draagt het bij aan de versterking van de concurrentiekracht, het creëren van banen en de ondersteuning van (economische) groei. 

 

Meer informatie
Dossier: Horizon 2020
Website: Industrial Leadership

 

 

Nieuws

Nieuw initiatief innovatieve ondernemers

Betere toegang tot financiering, een vereenvoudiging van het belastingsysteem en tweede kansen voor failliete ondernemers moeten bijdragen aan innovatief ondernemerschap in Europa. Dit staat in het...

Lees meer

Baanbrekende innovatie essentieel voor herindustrialisatie

Om herindustrialistatie binnen Europa te realiseren en concurrerend te blijven op het wereldtoneel is fundamentele hervorming van de industriële sector nodig. Deze bevinding komt voort uit de...

Lees meer

FET Flagships verbinden onderzoek en industrie

De twee FET Flagships, het Human Brain Project en het Graphene Flagship, zijn waardevolle verbindingen tussen de industrie en onderzoek. Dit is één van de conclusies van een evaluatie van de...

Lees meer

Budget Societal Challenges moet beschermd worden!

Het is van groot belang om het budget van de Societal Challenges-pijler binnen Horizon 2020 te beschermen. Dit is één van de aanbevelingen die naar voren komt uit een rapport van het Europees...

Lees meer

LERU: slagingspercentage H2020 moet omhoog!

De lage slagingspercentages in Horizon 2020 zijn de grootste pijnpunten in het onderzoeksprogramma volgens LERU. In het paper draagt de Europese koepelorganisatie oplossingen aan voor het verhogen...

Lees meer

EARTO: meer impact KP9

Impact moet centraal staan in het negende kaderprogramma. Dit staat in een paper van EARTO waarin aanbevelingen worden gedaan over de grote lijnen van de opvolger van Horizon 2020. Het paper werd...

Lees meer

Moedas’s kernwaarden KP9

Carlos Moedas, Europees commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, heeft aangegeven welke kernwaarden een rol zouden moeten spelen in het toekomstige Europese onderzoeksprogramma....

Lees meer

EUA: een strategische rol voor EIC

De European Innovation Council (EIC) moet volgens de European University Association (EUA) een adviserende en coördinerende rol aannemen en geen financieringsorgaan worden. Dit staat in de...

Lees meer

Factories of the Future, wat is uw visie?

Wat moeten de prioriteiten zijn voor Europese industrie? En op welke manier kan hun concurrentiepositie worden versterkt? De European Factories of the Future Research Association is een publieke...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.