European Institute of Innovation and Technology

Dossierbeschrijving

Het European Institute of Innovation and Technology (EIT) werd opgericht in 2008 met als doel om de innovatiecapaciteiten binnen de EU te verbeteren door samenwerkingen tussen hogeronderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven te stimuleren en te faciliteren. Het EIT zou door de specifieke focus op de kennisdriehoek een oplossing moeten bieden voor de zogenaamde European Paradox; thema’s waarvoor Europa een sterke onderzoeksbasis heeft, maar deze niet kan omzetten naar innovatieve projecten en commerciële opportuniteiten.

Lees meer

Het EIT was het eerste Europese initiatief dat zich specifiek richt op de kennisdriehoek en daarmee op de gehele innovatieketen: van onderwijs tot en met de toepassing op de markt via het bedrijfsleven.

EIT KIC’s

Kenmerkend voor het EIT zijn de Knowledge and Innovation Communities (KICs) of innovatiegemeenschappen; geïntegreerde lange-termijnpartnerschappen tussen onderwijsinstituten, onderzoekscentra en bedrijven. Elke innovatiegemeenschap is gericht op het vinden van oplossingen voor een specifieke wereldwijde uitdaging. Er zijn op dit moment acht KICs, namelijk: Climate-KIC, Digital, Food, Health, InnoEnergy, RawMaterials, Urban Mobility en Manufacturing. De KIC’s worden momenteel grotendeels gefinancierd door het EIT, maar zouden  op termijn financieel autonoom moeten kunnen opereren. 

Elke KIC is georganiseerd rond zogenaamde Innovation Hubs of colocatiecentra (CLC’s); geografische knooppunten die de kennisdriehoek in de praktijk integreren en zo zorgen voor verankering in de regionale innovatiecontext. Innovation Hubs bouwen voort op de samenwerkingen tussen bestaande labs, kantoren of campussen van de KIC’s kernpartners.

EIT in Horizon Europe

Het EIT valt onder DG EAC. Sinds 2013 maakt het onderdeel uit van Horizon 2020. Onder Horizon Europe zal het EIT onder de derde pijler - ‘Innovative Europe’ komen te vallen. Het Horizon Europe programma voorziet in de financiering van het EIT en beschrijft haar bezigheden in grote lijnen. Het EIT blijft echter een onafhankelijke dienst en kent daarom een aparte verordening waarin de activiteiten en de wettelijke basis van het instituut verder staan uitgeschreven.

In het Commissievoorstel voor de nieuwe EIT Strategic Innovation Agenda 2021-2027 (SIA) wordt een ambitieuzere taak voor het EIT weggelegd met een groter mandaat, betere regionale verankering en een groter budget. De Commissie zet hierbij in op drie specifieke doelstellingen, namelijk:

  1. Het verhogen van de regionale impact van de KIC’s, onder meer door het verplicht opnemen van het Regional Innovation Scheme in elk KIC-meerjarenplan en een betere aansluiting bij slimme specialisatiestrategieën.
  2. Het stimuleren van innovaties in het hoger onderwijs, door extra financiering, begeleiding en expertise voor de bij de EIT betrokken hogeronderwijsinstellingen, waardoor deze beter geïntegreerd zullen worden in het lokale innovatie-ecosysteem.
  3. Het oprichten van twee nieuwe KIC’s; één rond Culturele en Creatieve Industrieën (CCI) in 2022 en één rond een nog nader te bepalen thema in 2025.

Onder Horizon Europe wil de Commissie meer en betere synergieën tussen de EIT, de verschillende EIT-KIC’s onderling en met andere EU-programma’s en financieringskanalen stimuleren.

De lidstaten kwamen in februari 2020 tot een algemene gedeeltelijke oriëntatie over de SIA. De Raad wijst erop dat de KIC’s opener en transparanter moeten worden en stelt een gesimplificeerd en performance-based financieringsmodel voor.

Widening en internationalisering

Vanaf 2021 moeten alle EIT-KIC’s het Regional Innovation Scheme (RIS) verplicht opnemen in hun meerjarenplan. Dankzij het RIS moeten de KIC’s meer nieuwe partners aantrekken en in het bijzonder de innovatiecapaciteit in minder sterke innovatieregio’s binnen de EU en het nabuurschap stimuleren. Het voorziene budget voor de RIS-activiteiten is minstens 10% en maximaal 15% van de totale EIT financiering voor de KIC’s.

Buiten de EU heeft EIT in het kader van het EIT Global Outreach programma twee EIT Hubs; één in Tel Aviv, Israël en een in Silicon Valley, VS. Daarnaast zijn er plannen voor een kantoor in Beijing, China.

Meer informatie

Website EIT: European Institute on Innovation & Technology
Website EIT: EIT Strategy 2021 - 2027
Website Commissie: The European Institute of Innovation and Technology (EIT)
Publicatie Commissie: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Institute of Innovation and Technology (recast)
Publicatie Commissie: ANNEX to the Proposal for a Decision of the European Parliament and of Council on the Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) 2021-2027: Boosting the Innovation Talent and Capacity of Europe
Neth-ER artikel: Toekomst van EIT: focus op regionale impact en hoger onderwijs
Neth-ER artikel: Raad bereikt overeenstemming over EIT
Neth-ER artikel: Verdere verkenning van synergieën tussen EIT en structuurfondsen

Geüpdatet op: 05/05/2020

Nieuws

OESO: "Nog veel ontbrekende data voor vergelijking beroepsonderwijssystemen"

Er zijn nog veel ontbrekende gegevens in verzamelde data voor de vergelijking van beroepsonderwijssystemen. In een recent gepubliceerd rapport geeft de OESO een aanzet tot beter vergelijkbare...

Lees meer

OESO neemt de maat op van digitalisering in het onderwijs

De OESO-landen zien het belang in van verdere digitalisering in het onderwijs. De meesten passen strategieën toe om digitalisering in het onderwijs te ondersteunen, of hebben deze verwerkt in een...

Lees meer

Experts pleiten voor inclusief taalonderwijs

Er is een inclusievere benadering nodig voor taalbeleid. Om meertaligheid te bevorderen en ondersteunen is er op scholen in Europa meer aandacht nodig voor de waarde die talen hebben in het...

Lees meer

Nederlandse universiteiten behouden positie in THE World University en Shanghai rankings

Met zeven Nederlandse universiteiten in de top 100 Times Higher Education World University Rankings 2021 en vier in de top 100 Shanghai Ranking, doet Nederland het nog steeds goed in de...

Lees meer

3%-doelstelling nog lang niet in zicht: meer investeringen nodig in R&D

De R&D-intensiteit in de Europese Unie is de laatste jaren slechts langzaam opgevoerd, wat ervoor zorgt dat de EU 2020-doelstelling om minstens 3% van het BBP in R&D te investeren nog lang...

Lees meer

Burgers vinden EU-investeringen in onderzoek & onderwijs belangrijk

Europese burgers hechten belang aan Europese investeringen in onderzoek & onderwijs. Dit blijkt uit een enquête van het Europees Parlement waarin meer dan 25.000 burgers werden ondervraagd op...

Lees meer

OESO: “Nauwe samenwerking sociale partners en beroepsonderwijs belangrijk”

Nauwe samenwerking tussen sociale partners en het beroepsonderwijs is cruciaal om structurele veranderingen en de risico’s van automatisering het hoofd te bieden, zo stelt de OESO in haar jaarlijkse...

Lees meer

Nederlandse kennisinstellingen behalen goed rapport op Shanghai vakranking

Nederlandse kennisinstellingen zijn veelvuldig te vinden in de Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2020. Zo blijkt de Wageningen Universiteit de nummer 1 van de wereld op het...

Lees meer

Nederland behoort opnieuw tot Europese leiders in digitalisering

Nederland behoort opnieuw tot de Europese leiders op het gebied van digitalisering, zo blijkt uit de 2020 Digital Economy and Society Index van de Europese Commissie. Hoewel alle Europese lidstaten...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.