Gezondheid

Dossierbeschrijving

Onderzoek in Europa op het gebied van gezondheid is bedoeld om de gezondheid van Europeanen te verbeteren, de gezondheidssector meer concurrentievermogen te geven en om mondiale gezondheids(gerelateerde) problemen aan te pakken. EU-landen zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie van hun gezondheidszorg. De EU heeft geen bevoegdheden om hier maatregelen voor te nemen (volgens artikel 168 VwEU).

Lees meer

De beleidsprogramma’s van de EU zijn er steeds meer op gericht om grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, bijvoorbeeld ‘vergrijzing’. Hierbij is het van groot belang dat Europa genoeg goed opgeleid personeel in de gezondheidszorg heeft, maar ook dat onderzoek naar betere gezondheidszorg gedaan wordt, zodat de Europese burger ook nog op oudere leeftijd vitaal door het leven kan gaan. Op het gebied van Europees gezondheidsonderzoek zijn hiervoor verschillende programma’s:

Soort onderzoeksprogramma

Bijbehorend gezondheid gerelateerd programma

ERA-netten

Onder andere ERA-AGE en ERA-AGE2

Joint Programming Initiatives

Neurodegenerative Diseases/Alzheimer's

A healthy diet for a healthy life

More years, better lives

Antimicrobial resistance

 

 

Artikel 185-initiatieven

Active and Assisted Living Research and Development Programme 2 (AAL2)

European and Developing Countries Clinical Trials Partnership 2 (EDCTP2)

The European Metrology Programme for Research and Innovation 2 (EMPIR2)

Joint Technology Initiatives

Innovative Medicines Initiative 2

European Technology Platforms

Nanomedicine

European Innovation Partnership

 

EIT KIC

Active and healthy ageing

 

Innovation for healthy living and active ageing

 

Horizon 2020 en Health for Growth programma

Bovenstaande partnerschappen krijgen (deels) hun financiering uit het Horizon 2020 programma. Naast mogelijkheden voor health research in alle pijlers van Horizon 2020, richt Societal Challenge 1 ‘Health, Demographic Change and Wellbeing’ zich specifiek op gezondheid met een budget van ruim 7 miljard euro voor de periode 2014-2020. Daarnaast heeft ook DG SANTÉ een eigen programma ontwikkeld, genaamd het Health for Growth programma. Het budget van dit programma bedraagt 449,4 miljoen euro voor de periode 2014-2020, en is gericht op: 

  • promote health, prevent diseases and foster supportive environments for healthy lifestyles taking into account the 'health in all policies' principle;
  • protect Union citizens from serious cross-border health threats;
  • contribute to innovative, efficient and sustainable health systems;
  • facilitate access to better and safer healthcare for Union citizens.

Meer informatie
Website Europese Commissie: Health, demographic change and wellbeing

Website Europese Commissie: Health for growth programme
Dossier: Partnerschappen 
Dossier: EIT

Nieuws

Factsheet: eHealth in Europa

Digitalisering in de gezondheidszorg is een belangrijk thema in de EU, vooral in de context van de Digital Single Market strategie en Horizon 2020. Volgens de Europese Commissie kan regulering op...

Lees meer

Commissie wil het delen van gezondheidsdata verbeteren

Het delen van gezondheidsdata moet makkelijker gemaakt worden. Dit is het doel van de Mededeling van de Europese Commissie over e-health, wat onderdeel is van een groter digitaliseringspakket. Ook...

Lees meer

NFU: FP9 to achieve sustainable health throughout Europe

The future framework programme (FP9) should contribute to accomplish sustainable, affordable, patient-centred health in Europe by 2030. Therefore, FP9 should be founded on excellence, open science...

Lees meer

Commissie: meer samenwerking Health Technology Assessment

Lidstaten moeten hechter samenwerken bij de beoordeling van gezondheidstechnologieën (Health Technology Assessment). Dit staat in een nieuw wetsvoorstel van de Europese Commissie, dat als doel heeft...

Lees meer

Gezondheidswerkprogramma 2018 gepubliceerd

De Europese Commissie heeft het gezondheidswerkprogramma voor 2018 gepubliceerd. Met een budget van 62 miljoen euro zet de Commissie in op onderwerpen als zeldzame ziektes, promotie van gezondheid,...

Lees meer

Raad wil meer uitwisseling gezondheidsdata

Lidstaten moeten de internationale toegankelijkheid en kwaliteit van gezondheidsdata garanderen en beter benutten voor doelgerichte, geïntegreerde en veilige gezondheidszorg. Dat staat in de...

Lees meer

Neth-ER: ‘Europe’s need for knowledge’

During its annual networking event Neth-ER brought together high-level representatives of the Dutch knowledge community and the Brussels’ network of stakeholders in the field of education, research...

Lees meer

Amsterdam nieuwe Europese hoofdstad voor innovatieve medicijnen

Met de komst van het European Medicines Agency (EMA) naar Amsterdam, wordt de stad de nieuwe Europese hoofdstad voor innovatieve medicijnen. Drie stemrondes en een loting in de Raad Algemene Zaken...

Lees meer

Evaluatie derde EU-gezondheidsprogramma overwegend positief

Het derde EU-gezondheidsprogramma vergroot het vermogen van lidstaten om adequaat te reageren op virusuitbraken zoals Ebola. Dit is één van de successen die blijkt uit de mid-term evaluatie van de...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.