Gezondheid

Dossierbeschrijving

Onderzoek in Europa op het gebied van gezondheid is bedoeld om de gezondheid van Europeanen te verbeteren, de gezondheidssector meer concurrentievermogen te geven en om mondiale gezondheids(gerelateerde) problemen aan te pakken. EU-landen zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie van hun gezondheidszorg. De EU heeft geen bevoegdheden om hier maatregelen voor te nemen (volgens artikel 168 VwEU).

Lees meer

De beleidsprogramma’s van de EU zijn er steeds meer op gericht om grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, bijvoorbeeld ‘vergrijzing’. Hierbij is het van groot belang dat Europa genoeg goed opgeleid personeel in de gezondheidszorg heeft, maar ook dat onderzoek naar betere gezondheidszorg gedaan wordt, zodat de Europese burger ook nog op oudere leeftijd vitaal door het leven kan gaan. Op het gebied van Europees gezondheidsonderzoek zijn hiervoor verschillende programma’s:

Soort onderzoeksprogramma

Bijbehorend gezondheid gerelateerd programma

ERA-netten

Onder andere ERA-AGE en ERA-AGE2

Joint Programming Initiatives

Neurodegenerative Diseases/Alzheimer's

A healthy diet for a healthy life

More years, better lives

Antimicrobial resistance

 

 

Artikel 185-initiatieven

Active and Assisted Living Research and Development Programme 2 (AAL2)

European and Developing Countries Clinical Trials Partnership 2 (EDCTP2)

The European Metrology Programme for Research and Innovation 2 (EMPIR2)

Joint Technology Initiatives

Innovative Medicines Initiative 2

European Technology Platforms

Nanomedicine

European Innovation Partnership

 

EIT KIC

Active and healthy ageing

 

Innovation for healthy living and active ageing

 

Horizon 2020 en Health for Growth programma

Bovenstaande partnerschappen krijgen (deels) hun financiering uit het Horizon 2020 programma. Naast mogelijkheden voor health research in alle pijlers van Horizon 2020, richt Societal Challenge 1 ‘Health, Demographic Change and Wellbeing’ zich specifiek op gezondheid met een budget van ruim 7 miljard euro voor de periode 2014-2020. Daarnaast heeft ook DG SANTÉ een eigen programma ontwikkeld, genaamd het Health for Growth programma. Het budget van dit programma bedraagt 449,4 miljoen euro voor de periode 2014-2020, en is gericht op: 

  • promote health, prevent diseases and foster supportive environments for healthy lifestyles taking into account the 'health in all policies' principle;
  • protect Union citizens from serious cross-border health threats;
  • contribute to innovative, efficient and sustainable health systems;
  • facilitate access to better and safer healthcare for Union citizens.

Meer informatie
Website Europese Commissie: Health, demographic change and wellbeing

Website Europese Commissie: Health for growth programme
Dossier: Partnerschappen 
Dossier: EIT

Nieuws

Amsterdam nieuwe Europese hoofdstad voor innovatieve medicijnen

Met de komst van het European Medicines Agency (EMA) naar Amsterdam, wordt de stad de nieuwe Europese hoofdstad voor innovatieve medicijnen. Drie stemrondes en een loting in de Raad Algemene Zaken...

Lees meer

Evaluatie derde EU-gezondheidsprogramma overwegend positief

Het derde EU-gezondheidsprogramma vergroot het vermogen van lidstaten om adequaat te reageren op virusuitbraken zoals Ebola. Dit is één van de successen die blijkt uit de mid-term evaluatie van de...

Lees meer

Eerste Horizon 2020 werkprogramma’s 2018-2020 online

De eerste conceptwerkprogramma’s 2018-2020 van Horizon 2020 worden gepubliceerd door de Europese Commissie. Naast het werkprogramma van de European Research Council, is nu ook het concept van het...

Lees meer

Geef u mening over digitale innovatie in de gezondheidszorg

De Europese Commissie wil graag uw mening over hoe digitale innovatie in de gezondheidszorg gepromoot kan worden. Dit is nodig om kosteneffectieve gezondheidszorg van hoge kwaliteit te kunnen bieden...

Lees meer

Ests Voorzitterschap roept op tot actie digital health

Het Ests Voorzitterschap heeft de Digital Health Society Declaration gelanceerd om op te roepen tot actie op het gebied van digital health. Ook is er een publieke consultatie geopend om input te...

Lees meer

Europees Actieplan tegen antimicrobiële resistentie

Om antimicrobiële resistentie (AMR) aan te pakken, moeten onderzoek en innovatie op dit terrein een boost krijgen. Dit staat in het One Health Action Plan van de Europese Commissie. Ook moet Europa...

Lees meer

G20: samenwerken tegen antibioticaresistentie

Antimicrobiële resistentie moet internationaal worden aangepakt. De ministers van gezondheid van de G20-landen hebben dit afgesproken tijdens hun allereerste bijeenkomst in Berlijn. Ze hebben ook...

Lees meer

Op de agenda: april

April zal voornamelijk in het teken staan van discussies over de Brexit, die inmiddels door het Verenigd Koninkrijk in gang is gezet. Verder spreekt het Europees Parlement over medische hulpmiddelen...

Lees meer

Denk mee over het AMR One Health Action Plan

Welke acties en mogelijke activiteiten zouden volgens u in het One Health Action Plan tegen antimicrobiële resistentie meegenomen moeten worden? Door middel van de publieke consultatie van de...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.