Gezondheid

Dossierbeschrijving

Gezondheid is een belangrijk thema in de Europese gezondheidsfinanciering en richt zich op het verbeteren van de gezondheid van Europeanen, de meer concurrentievermogen voor de gezondheidssector en het aanpakken van mondiale gezondheidsproblemen. Daarnaast zijn ook andere gezondheidsinitiatieven op Europees niveau relevant voor het kennisveld. Onder Ursula von der Leyen lijkt gezondheid op Europese niveau zelfs aan gewicht gewonnen te hebben.

Lees meer

Gezondheidsonderzoek

De Europese programma’s zijn er steeds meer op gericht om grote maatschappelijk uitdagingen aan te pakken zoals vergrijzing of vergroening. Dat geldt ook voor Horizon Europe. Het grootste deel van de Europese financiering voor gezondheidsonderzoek komt uit pijler 2 van het kaderprogramma. De Commissie wil 7,7 miljard euro uittrekken voor het cluster ‘Gezondheid’ in deze pijler, dat zes actiegebieden kent:

 1. Gezondheid gedurende de hele levensloop
 2. Niet-overdraagbare en zeldzame ziekten
 3. Instrumenten, technologieën en digitale oplossingen voor de gezondheids- en zorgsector, met inbegrip van gepersonaliseerde geneesmiddelen
 4. Sociale en milieugezondheidsdeterminanten
 5. Infectieziekten, waaronder armoedegerelateerde en verwaarloosde ziekten
 6. Gezondheidszorgstelsels

Een deel van het geld in dit cluster wordt verdeeld door reguliere oproepen tot het indienen van voorstellen. Ook draagt het cluster bij aan één van de vijf missies: kanker. Tenslotte plant de Commissie, samen met partners uit de private en publieke sector, acht partnerschappen op het gebied van gezondheid die tussen 2021-2024 van start moeten gaan:

 1. Innovative Health Initiative
 2. EU-Africa Global Health Partnership
 3. European partnership for chemicals risk assessment
 4. Health and Care Systems Transformation
 5. Personalised Medicine
 6. Rare Diseases
 7. One Health AMR
 8. Fostering an ERA for health research

Gezondheidsprogramma

De Europe Commissie beschikt over een specifiek gezondheidsbudget in het nieuwe meerjarig financieel kader (2021-2027). De Commissie wil 413 miljoen euro uittrekken voor deze actielijn (“health strand”), die valt onder het grotere Europees Sociaal Fonds+. De actielijn heeft vier doelen:

 1. Versterking van de crisisparaatheid, -beheersing en -respons.
 2. Versterking van de gezondheidsstelsels, door te investeren in onder meer preventie, digitalisering, delen van informatie en nationale hervormingen.
 3. Steun voor EU-gezondheidswetgeving op onder meer geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, evaluatie van gezondheidstechnologie, stoffen van menselijke oorsprong, tabak en grensoverschrijdende gezondheidszorg.
 4. Steun voor Europese samenwerkingen, waaronder de Europese referentienetwerken, de evaluatie van gezondheidstechnologie en structurele innovatie, met name op het gebied van de volksgezondheid.

Voor veel belangenorganisaties in Brussel was de nieuwe actielijn een teleurstelling en beperking ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting, omdat het 3rd Health Programme toen nog een losstaand programma was. De health strand vormt echter maar een klein deel van de Europese investeringen in gezondheid, naast Horizon Europe, Digital Europe en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Nieuwe ambities

De Europese Commissie lijkt op gezondheidsgebied een stuk ambitieuzer onder Ursula von der Leyen dan onder haar voorganger Jean-Claude Juncker, van wie werd gezegd dat hij weinig interesse in gezondheidsbeleid had. Von der Leyen is daarentegen een gediplomeerd arts en ook haar keuze als Europees commissaris voor gezondheid, Stella Kyriakides, is als voormalig borstkankerpatiënt een stuk ambitieuzer. Daarbij wordt de Commissie wel enigszins teruggehouden door haar beperkte bevoegdheid op het vlak van gezondheid. Voor de periode 2020-2024 heeft de Commissie een aantal prioriteiten aangekondigd, waaronder:

 • Europe’s Beating Cancer Action Plan, waar ook de bovengenoemde kankermissie uit Horizon Europe aan moet bijdragen;
 • E-Health en een bijbehorende health data space waarbinnen gezondheidsdata gemakkelijk gedeeld kunnen worden;
 • Toegang tot betaalbare medicijnen;
 • Wetgevend kader voor medische apparatuur;
 • Antimicrobiële resistentie;
 • Vaccinaties.

Meer informatie

Website Commissie: Health policies in the future EU budget (2021-2027)
Factsheet Commissie: EU Health Budget for the future

Nieuws

Op de agenda: april

De corona-epidemie heeft naast de maatregelen van de lidstaten en de EU ook grote invloed op de werking van de instellingen. Alle medewerkers werken noodgedwongen vanuit thuis en fysieke...

Lees meer

Corona noodmaatregelen goedgekeurd, herziening MFK-voorstel in de maak

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie, waarbij drie noodmaatregelen de Europese bevolking en bedrijven moeten ondersteunen in de...

Lees meer

Nieuwe Europese expertgroep geeft advies COVID-19

Een nieuw team van medische experts zal de Commissie wetenschappelijk advies geven over het coronavirus. Het team van epidemiologen en virologen zal helpen bij het opstellen van gezamenlijke...

Lees meer

Commissie opent consultaties voor Europe’s Beating Cancer Plan

De Europese Commissie heeft het consultatieproces geopend voor het Europe's Beating Cancer Plan. Dit plan moet de basis vormen voor een gezamenlijke Europese strijd tegen kanker. Dit werd...

Lees meer

Wat doet de Commissie in 2020

In 2020 gaat de Europese Commissie aan de slag met de Europese onderzoeks- en onderwijsruimtes, de Skills Agenda en de Horizon-missies. Ook is er veel aandacht voor een groen, digitaal en...

Lees meer

Het Active and Assisted Living programma opent consultatie

Het Active and Assisted Living (AAL) programma heeft een consultatie geopend over de toekomst van gezond ouder worden. Met de consultatie wil AAL input verzamelen voor een mogelijk partnerschap in...

Lees meer

Draag bij aan de strategische agenda voor het Innovative Health partnerschap

De private gezondheidssector, onder aanvoering van vijf koepelorganisaties, nodigt u uit om uw mening te geven over de strategische agenda van het Innovative Health partnerschap, dat onderdeel gaat...

Lees meer

Twee Nederlandse nominaties voor Horizon Impact Awards

Twee Nederlandse projecten zijn genomineerd voor de Horizon Impact Awards, heeft de Europese Commissie bekendgemaakt in een persbericht. De Vrije Universiteit van Amsterdam en de Nederlandse food...

Lees meer

Commissie zoekt eHealth experts

De Commissie is op zoek naar experts voor de eHealth Stakeholder Group 2019-2022. De groep moet bijdragen aan de implementatie van Europees eHealth beleid. Aanmelden kan tot 27 september 2019....

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.