Partnerschappen

Dossierbeschrijving

Aan de hand van partnerschappen moet Horizon 2020 de banden aanhalen met nationale en regionale programma’s, particuliere investeringen en in onderzoek en innovatie aanmoedigen en de Europese middelen samenbrengen op Europese uitdagingen. Dit dossier betreft een omschrijving van verschillende partnerschappen, te weten:

 • Artikel 185-initiatieven;
 • Joint Technology Initiatives (artikel 187-initiatieven);
 • Contractuele Publiek-Private Partnerschappen;
 • Joint Programming.
Lees meer

Artikel 185-initiatieven

Artikel 185 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) stelt de Europese Unie in staat om deel te nemen aan gemeenschappelijke onderzoeksprogramma’s van verschillende lidstaten en/of geassocieerde landen. Daarmee zijn initiatieven gebaseerd op dit artikel publiek-publieke partnerschappen (P2P). In artikel 185-initiatieven worden nationale onderzoekagenda’s met elkaar geïntegreerd waarbij er een gezamenlijk onderzoekagenda wordt geformuleerd. De Europese Commissie draagt vervolgens bij aan de implementatie hiervan. De huidige P2P’s zijn:

 • European and Developing Countries Clinical trials Partnership 2;
 • European Metrology Research Programme 2;
 • Eurostars 2;
 • Active and Assisted Living Research and Development Programme 2;
 • Partnership in Research and Innovation in the Mediterranean Area.

Meer informatie
Website Europese Commissie: European Research Area – article 185 initiatives 
Artikel Neth-ER: 22 miljard voor publiek-private partnerschappen
Artikel Neth-ER: EP akkoord met innovatiepartnerschappen 

Joint Technology Initiatives

Het grootste deel van de financiering voor partnerschappen onder Horizon 2020 is bestemd voor Joint Technology Initiatives (JTI’s). Een JTI wordt beheerd als gezamenlijke onderneming en organiseert zelf de onderzoeksagenda. JTI’s zijn actief in een aantal gebieden van strategisch belang voor de EU. Een JTI is een samenwerkingsvorm van publieke en private partijen op basis van artikel 187 van het VwEU. Deze partijen voeren over de landsgrenzen heen gezamenlijk een onderzoeksprogramma uit. In een JTI kunnen het bedrijfsleven, onderzoekgemeenschappen en publieke autoriteiten (zowel nationale overheden als ook de Europese Commissie) dus samenwerken.

Onder Horizon 2020, het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014 - 2020), zijn de volgende zes JTIs geïdentificeerd:

 • Innovative Medicines Initiative (IMI) 2;
 • Clean Sky 2;
 • Fuel Cells and Hydrogen (FCH) 2;
 • Bio-Based Industries (BBI);
 • Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL);
 • Shift 2 Rail (S2R).

Daarnaast bestaat er ook het Single European Sky Air Traffic Management Research (SESAR). Dit is geen JTI zoals de anderen dat wel zijn, maar wordt wel uitgevoerd op basis van artikel 187.

Meer informatie
Website Europese Commissie: Joint Technology Initiatives
Website Cordis: European Technology Platforms 
Publicatie Europese Commissie: Public-private partnerships in Horizon 2020: a powerful tool to deliver on innovation and growth in Europe

Contractuele Publiek-Private Partnerschappen

In tegenstelling tot Joint Technology Initiatives, zijn de contractuele publiek-private partnerschappen (cPPPs) geen onafhankelijke Community Body. cPPPs volgen de Horizon 2020-regels en -procedures terwijl de JTIs eigen structuren en regels kennen. De partners in een cPPP stellen een industrie gedreven onderzoekagenda op die de EC gebruikt om calls te formuleren in werkprogramma’s van Horizon 2020. Deze calls zijn niet exclusief voor de partners in de cPPP, maar staan open voor iedereen. Voor de periode 2014-2020 zijn de volgende cPPPs geïdentificeerd:

 • Factories of the Future;
 • Energy-efficient Buildings;
 • Europeam Green Vihicles Initiative;
 • Sustainable Process Industry;
 • Advanced 5G network infrastructure for the future internet;
 • High Performance Computing;
 • Robotics;
 • Photonics;
 • Big Data Value;
 • Cybersecurity.

Meer informatie
Persbericht Europese Commissie: EU industrial leadership gets boost through eight new research partnerships
Persbericht Europese Commissie: Contractual partnerships with industry in research and innovation

Joint Programming

Joint Programming biedt lidstaten de mogelijkheid om op vrijwillige basis partnerschappen met elkaar aan te gaan. Deze zijn gebaseerd op gedeelde visies en strategische onderzoekagenda’s om de grote maatschappelijke uitdagingen te adresseren. Door het versterken van een gestructureerde samenwerking tussen degenen die onderzoeksprogramma’s ontwikkelen en beheren, hoopt de EC de efficiëntie en de impact van nationale publieke onderzoeksfinanciering te vergroten.

Joint Programming is in 2009 van start gegaan met de pilot Neurodegenerative diseases (including Alzheimer's disease). Vervolgens zijn er in de loop van de jaren verschillende Joint Programming Initiatives (JPIs) opgezet:

 • Agriculture, Food security and Climate Change (FACCE);
 • Cultural Heritage and Global Change;
 • A healthy diet for a healthy life. The microbial challenge - An emerging threat to human health;
 • Connecting Climate Knowledge for Europe (Clik'EU);
 • More Years, Better Lives - The Potential and Challenges of Demographic Change;
 • Urban Europe - Global Challenges, Local Solutions;
 • Water Challenges for a Changing World;
 • Healthy and Productive Seas and Oceans.
 • Alzheimer and other Neurodegenerative Diseases (JPND)

Meer informatie

Website Europese Commissie: European Research Area – Joint Programming
Publicatie Europese Commissie: Voluntary Guidelines on Framework Conditions for Joint Programming in Research
Publicatie Europese Commissie: Partnering in Research and Innovation

Nieuws

Investeer in fundamenteel onderzoek

Nationale overheden zouden meer moeten investeren in fundamenteel en grensverleggend onderzoek. Deze oproep doen verschillende onderzoeksuniversiteiten in het Tokyo Statement, ondertekend...

Lees meer

Baanbrekende innovatie essentieel voor herindustrialisatie

Om herindustrialistatie binnen Europa te realiseren en concurrerend te blijven op het wereldtoneel is fundamentele hervorming van de industriële sector nodig. Deze bevinding komt voort uit de...

Lees meer

EUA: meer focus op widening!

Widening participation, fundamenteel onderzoek en de kennisdriehoek van onderwijs, onderzoek en innovatie worden als prioriteiten gezien voor het Negende kaderprogramma. Dit zijn de belangrijkste...

Lees meer

PRIMA voorstel Mediterrane samenwerking

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor de uitwerking van het Mediterrane samenwerkingsverband PRIMA. Het partnerschap moet via onderzoek en innovatie-activiteiten leiden tot een meer...

Lees meer

Ontwikkeling Urban Agenda stap verder

De Europese Urban Agenda krijgt er vier nieuwe partnerschappen bij na een conferentie van de directeuren-generaal verantwoordelijk voor stedelijke ontwikkeling in Bratislava. De partnerschappen...

Lees meer

Commissie lanceert partnerschap voor cybersecurity

De Europese Commissie heeft, in samenwerking met de industrie, een publiek-privaat partnerschap opgezet om cybersecurity in Europa te verbeteren. Het is de verwachting dat het partnerschap in totaal...

Lees meer

Geef uw mening over het nieuwe Inclusive Smart Cities-manifest

Het European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities nodigt u uit om uw mening te geven over hun nieuwe manifest, Inclusive Smart Cities: a European Manifesto on Citizen Engagement....

Lees meer

Factsheet: interim evaluatie Horizon 2020

Voor het einde van 2017 vindt er een interim evaluatie plaats van Horizon 2020, maar de voorbereidingen hiervan zijn nu al in volle gang. In deze factsheet leest u over de impact, omvang, focus en...

Lees meer

Georgië mag meedoen in Horizon 2020

Onderzoekers en bedrijven uit Georgië kunnen vanaf nu meedoen in Horizon 2020 onder dezelfde voorwaarden als EU-lidstaten en geassocieerde landen. Dit staat in het verdrag dat op 29 april...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.