Partnerschappen

Dossierbeschrijving

Aan de hand van partnerschappen moet Horizon 2020 de banden aanhalen met nationale en regionale programma’s, particuliere investeringen en in onderzoek en innovatie aanmoedigen en de Europese middelen samenbrengen op Europese uitdagingen. Dit dossier betreft een omschrijving van verschillende partnerschappen, te weten:

 • Artikel 185-initiatieven;
 • Joint Technology Initiatives (artikel 187-initiatieven);
 • Contractuele Publiek-Private Partnerschappen;
 • Joint Programming.
Lees meer

Artikel 185-initiatieven

Artikel 185 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) stelt de Europese Unie in staat om deel te nemen aan gemeenschappelijke onderzoeksprogramma’s van verschillende lidstaten en/of geassocieerde landen. Daarmee zijn initiatieven gebaseerd op dit artikel publiek-publieke partnerschappen (P2P). In artikel 185-initiatieven worden nationale onderzoekagenda’s met elkaar geïntegreerd waarbij er een gezamenlijk onderzoekagenda wordt geformuleerd. De Europese Commissie draagt vervolgens bij aan de implementatie hiervan. De huidige P2P’s zijn:

 • European and Developing Countries Clinical trials Partnership 2;
 • European Metrology Research Programme 2;
 • Eurostars 2;
 • Active and Assisted Living Research and Development Programme 2;
 • Partnership in Research and Innovation in the Mediterranean Area.

Meer informatie
Website Europese Commissie: European Research Area – article 185 initiatives 
Artikel Neth-ER: 22 miljard voor publiek-private partnerschappen
Artikel Neth-ER: EP akkoord met innovatiepartnerschappen 

Joint Technology Initiatives

Het grootste deel van de financiering voor partnerschappen onder Horizon 2020 is bestemd voor Joint Technology Initiatives (JTI’s). Een JTI wordt beheerd als gezamenlijke onderneming en organiseert zelf de onderzoeksagenda. JTI’s zijn actief in een aantal gebieden van strategisch belang voor de EU. Een JTI is een samenwerkingsvorm van publieke en private partijen op basis van artikel 187 van het VwEU. Deze partijen voeren over de landsgrenzen heen gezamenlijk een onderzoeksprogramma uit. In een JTI kunnen het bedrijfsleven, onderzoekgemeenschappen en publieke autoriteiten (zowel nationale overheden als ook de Europese Commissie) dus samenwerken.

Onder Horizon 2020, het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014 - 2020), zijn de volgende zes JTIs geïdentificeerd:

 • Innovative Medicines Initiative (IMI) 2;
 • Clean Sky 2;
 • Fuel Cells and Hydrogen (FCH) 2;
 • Bio-Based Industries (BBI);
 • Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL);
 • Shift 2 Rail (S2R).

Daarnaast bestaat er ook het Single European Sky Air Traffic Management Research (SESAR). Dit is geen JTI zoals de anderen dat wel zijn, maar wordt wel uitgevoerd op basis van artikel 187.

Meer informatie
Website Europese Commissie: Joint Technology Initiatives
Website Cordis: European Technology Platforms 
Publicatie Europese Commissie: Public-private partnerships in Horizon 2020: a powerful tool to deliver on innovation and growth in Europe

Contractuele Publiek-Private Partnerschappen

In tegenstelling tot Joint Technology Initiatives, zijn de contractuele publiek-private partnerschappen (cPPPs) geen onafhankelijke Community Body. cPPPs volgen de Horizon 2020-regels en -procedures terwijl de JTIs eigen structuren en regels kennen. De partners in een cPPP stellen een industrie gedreven onderzoekagenda op die de EC gebruikt om calls te formuleren in werkprogramma’s van Horizon 2020. Deze calls zijn niet exclusief voor de partners in de cPPP, maar staan open voor iedereen. Voor de periode 2014-2020 zijn de volgende cPPPs geïdentificeerd:

 • Factories of the Future;
 • Energy-efficient Buildings;
 • Europeam Green Vihicles Initiative;
 • Sustainable Process Industry;
 • Advanced 5G network infrastructure for the future internet;
 • High Performance Computing;
 • Robotics;
 • Photonics;
 • Big Data Value;
 • Cybersecurity.

Meer informatie
Persbericht Europese Commissie: EU industrial leadership gets boost through eight new research partnerships
Persbericht Europese Commissie: Contractual partnerships with industry in research and innovation

Joint Programming

Joint Programming biedt lidstaten de mogelijkheid om op vrijwillige basis partnerschappen met elkaar aan te gaan. Deze zijn gebaseerd op gedeelde visies en strategische onderzoekagenda’s om de grote maatschappelijke uitdagingen te adresseren. Door het versterken van een gestructureerde samenwerking tussen degenen die onderzoeksprogramma’s ontwikkelen en beheren, hoopt de EC de efficiëntie en de impact van nationale publieke onderzoeksfinanciering te vergroten.

Joint Programming is in 2009 van start gegaan met de pilot Neurodegenerative diseases (including Alzheimer's disease). Vervolgens zijn er in de loop van de jaren verschillende Joint Programming Initiatives (JPIs) opgezet:

 • Agriculture, Food security and Climate Change (FACCE);
 • Cultural Heritage and Global Change;
 • A healthy diet for a healthy life. The microbial challenge - An emerging threat to human health;
 • Connecting Climate Knowledge for Europe (Clik'EU);
 • More Years, Better Lives - The Potential and Challenges of Demographic Change;
 • Urban Europe - Global Challenges, Local Solutions;
 • Water Challenges for a Changing World;
 • Healthy and Productive Seas and Oceans.
 • Alzheimer and other Neurodegenerative Diseases (JPND)

Meer informatie

Website Europese Commissie: European Research Area – Joint Programming
Publicatie Europese Commissie: Voluntary Guidelines on Framework Conditions for Joint Programming in Research
Publicatie Europese Commissie: Partnering in Research and Innovation

Nieuws

Wat staat er nu al vast over Horizon Europe?

Net op tijd voor de Europese Parlementsverkiezingen bereikten het Parlement en de Raad een tussenakkoord voor zowel het kaderprogramma als het specifiek programma van Horizon Europe. Dat is mooi,...

Lees meer

‘Géén SSH-intensieve partnerschappen is onacceptabel!’

Het is onacceptabel dat partnerschappen met een grote nadruk op de sociale- en geesteswetenschappen niet terugkomen in Horizon Europe, vinden de European Alliance for Social Sciences and Humanities...

Lees meer

ERAC pleit voor systematische aanpak en betere communicatie partnerschappen in Horizon Europe

Er is een nieuwe, systematische blik op onderzoeks- en innovatiepartnerschappen nodig, die alle partnerschappen van de EU met lidstaten, geassocieerde landen, derde landen en belanghebbenden omvat....

Lees meer

ERAC: optimalisering partnerschappen vereist rationalisering op drie niveaus

Rationalisering van partnerschappen moet plaatsvinden op drie niveaus: in het Europees O&I beleidskader, in de benadering van de partnerschappen en op thematisch niveau. Dit stelt de ad hoc...

Lees meer

JPIs hebben meer potentie, maar politieke steun vereist

Joint Programming Initiatives (JPIs) hebben de potentie om meer te bereiken en zich te ontwikkelen tot belangrijke spelers binnen het Joint Programming Process als zij meer politieke steun krijgen....

Lees meer

ERAC: criteria O&I partnerschappen niet voldoende voor coherentie en impact

De huidige criteria voor de selectie van partnerschappen zijn voldoende voor de selectieprocedure, maar zorgen niet voor coherentie en impact. Dit staat in een rapport van de European Research Area...

Lees meer

Onderwijsraad: meer aandacht voor mobiliteit en universiteitspartnerschappen

De EU moet inzetten op het bevorderen van mobiliteit voor studenten en verdere samenwerking tussen universiteiten. Daarnaast dient de opvolger van Erasmus+ uitgebreider en inclusiever te zijn om...

Lees meer

Europese Commissie wil investeren in supercomputers

De Europese Commissie heeft een voorstel gepubliceerd om te investeren in supercomputers middels een Joint Undertaking. Door het verwerven van supercomputers moet het voor wetenschappers en...

Lees meer

Evaluatie Horizon 2020: focus op impact O&I

Europa moet de impact van onderzoek en innovatie vergroten en de successen van Horizon 2020 voortzetten. Dit blijkt uit de interim evaluatie van Horizon 2020 van de Europese Commissie. De Commissie...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.