Internationale samenwerking

Dossierbeschrijving

De Europese Unie heeft internationale wetenschappelijke samenwerking (International Scientific Cooperation, INCO) hoog in het vaandel staan. Om een wereldspeler te blijven moet de EU zichzelf promoten als een aantrekkelijke plek voor onderzoek en innovatie, en ook succesvol zijn in het binnenhalen van talent. 

Lees meer

Daarom heeft de Europese Commissie een strategie gelanceerd voor internationale samenwerking in onderzoek en innovatie in 2012. In de strategie worden een aantal doelstellingen nagestreefd:

  • strengthening the Union’s excellence and attractiveness in research and innovation as well as its economic and industrial competitiveness;
  • tackling global societal challenges;
  • supporting the Union’s external policies.

De Europese Unie (EU) heeft bilaterale Science & Technology (S&T) overeenkomsten gesloten met een aantal individuele landen en regio’s, zoals Rusland, China, Canada en de Zuid-Mediterrane regio. Deze overeenkomsten vormen een kader om gemeenschappelijke belangen, prioriteiten, beleidsdialogen en de nodige tools te inventariseren voor de S&T samenwerking.

Internationale samenwerking wordt aangemoedigd in Horizon 2020. Het Zevende Kaderprogramma (KP7) richtte zich al op internationale samenwerking op het hele spectrum van KP7-activiteiten. In Horizon 2020 is deelname open voor de hele wereld maar niet elk land zal, zoals in KP7 het geval was, nog automatisch financiering ontvangen. Horizon 2020 biedt toegang tot onder andere kandidaat-lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten, landen geassocieerd met KP7 en geselecteerde derde landen die aan bepaalde criteria voldoen. Instrumenten voor internationale samenwerking in Horizon 2020 zijn onder andere collaborative projects, gezamenlijke initiatieven en netwerken tussen bestaande projecten.

Daarnaast bestaat er sinds 2008 een strategisch forum voor internationale wetenschappelijke en technologische samenwerking (International Science and Technology Cooperation, SFIC). Dit is een partnerschap tussen de EU en lidstaten met het doel om de European strategy for international S&T cooperation te implementeren. Momenteel ontwikkelt SFIC vier initiatieven met China, India, de VS en Brazilië.

Meer informatie 
Website Europese Commissie: Research and Innovation International Cooperation
Website Europese Commissie: Strategic Forum for International Science and Technology Cooperation (SFIC)
Publicatie Europese Commissie: Enhancing and focusing EU international cooperation in research and innovation: A strategic approach

Nieuws

Strategie internationale samenwerking in Horizon Europe moet duidelijker

De strategie voor internationale samenwerking in Horizon Europe moet duidelijker. Dat stelt het Strategic Forum for International S&T Cooperation (SFIC). Daarnaast wil het SFIC de coördinatie...

Lees meer

Meer aandacht nodig voor genderkwesties in internationale samenwerking

EU-lidstaten wordt aangeraden genderkwesties op te nemen in de internationale samenwerking op het gebied van wetenschap. Dit komt naar voren in een advies van het Strategic Forum for International...

Lees meer

Internationale samenwerking bevordert impact wetenschap

Internationale samenwerking en mobiliteit van onderzoekers vergroten de impact van wetenschappelijk werk. Dit is een bevinding van het Joint Research Centre. Het loont dus voor landen om te...

Lees meer

Commissie wil onderzoeksinfrastructuren in Europa verbeteren

Pan-Europese onderzoeksinfrastructuren zijn essentieel voor de Europese kennis- en innovatieontwikkeling. Dit stelt de Commissie in haar rapport over duurzame onderzoeksinfrastructuren. Met het...

Lees meer

EP over O&I-samenwerking na Brexit

Een geassocieerde status in het kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie (O&I) zou voor het Verenigd Koninkrijk een gunstig scenario zijn voor na de Brexit. Geassocieerd lidmaatschap van de...

Lees meer

Samenwerking EU en China moet beter

De EU moet meer samenwerkingsverbanden met China aangaan om haar toekomst als onderzoeks- en innovatieleider te beschermen, aldus de Europese denktank Bruegel. Samenwerkingsverbanden noodzakelijk...

Lees meer

EU en China intensiveren samenwerking O&I

De Europese Unie en China willen intensiever gaan samenwerken op het gebied van onderzoek en innovatie middels een pakket van flagship-initiatieven. Er is onder Horizon 2020 een focus op groene...

Lees meer

Nederlandse wetenschapsdiplomatie kan beter!

Nederland moet meer inzetten op diplomatie voor internationalisering van wetenschap, technologie en innovatie (WTI). Dat is het advies van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (...

Lees meer

Nauwere samenwerking EU-Afrika voor onderwijs en O&I

Europa en Afrika willen een sterker strategisch partnerschap opbouwen op het gebied van onderzoek, innovatie en onderwijs, staat in een Mededeling van de Europese Commissie. Met de...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.