Internationale samenwerking

Dossierbeschrijving

De Europese Unie heeft internationale wetenschappelijke samenwerking (International Scientific Cooperation, INCO) hoog in het vaandel staan. Om een wereldspeler te blijven moet de EU zichzelf promoten als een aantrekkelijke plek voor onderzoek en innovatie, en ook succesvol zijn in het binnenhalen van talent. 

Lees meer

Daarom heeft de Europese Commissie een strategie gelanceerd voor internationale samenwerking in onderzoek en innovatie in 2012. In de strategie worden een aantal doelstellingen nagestreefd:

  • strengthening the Union’s excellence and attractiveness in research and innovation as well as its economic and industrial competitiveness;
  • tackling global societal challenges;
  • supporting the Union’s external policies.

De Europese Unie (EU) heeft bilaterale Science & Technology (S&T) overeenkomsten gesloten met een aantal individuele landen en regio’s, zoals Rusland, China, Canada en de Zuid-Mediterrane regio. Deze overeenkomsten vormen een kader om gemeenschappelijke belangen, prioriteiten, beleidsdialogen en de nodige tools te inventariseren voor de S&T samenwerking.

Internationale samenwerking wordt aangemoedigd in Horizon 2020. Het Zevende Kaderprogramma (KP7) richtte zich al op internationale samenwerking op het hele spectrum van KP7-activiteiten. In Horizon 2020 is deelname open voor de hele wereld maar niet elk land zal, zoals in KP7 het geval was, nog automatisch financiering ontvangen. Horizon 2020 biedt toegang tot onder andere kandidaat-lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten, landen geassocieerd met KP7 en geselecteerde derde landen die aan bepaalde criteria voldoen. Instrumenten voor internationale samenwerking in Horizon 2020 zijn onder andere collaborative projects, gezamenlijke initiatieven en netwerken tussen bestaande projecten.

Daarnaast bestaat er sinds 2008 een strategisch forum voor internationale wetenschappelijke en technologische samenwerking (International Science and Technology Cooperation, SFIC). Dit is een partnerschap tussen de EU en lidstaten met het doel om de European strategy for international S&T cooperation te implementeren. Momenteel ontwikkelt SFIC vier initiatieven met China, India, de VS en Brazilië.

Meer informatie 
Website Europese Commissie: Research and Innovation International Cooperation
Website Europese Commissie: Strategic Forum for International Science and Technology Cooperation (SFIC)
Publicatie Europese Commissie: Enhancing and focusing EU international cooperation in research and innovation: A strategic approach

Nieuws

Uw feedback op de EU biodiversiteitsstrategie 2030

De Commissie vraagt uw mening over de Europese biodiversiteitstrategie voor 2030. Op basis van de ingezonden feedback wil de Commissie haar ambities en doelstellingen voor de VN conventie over...

Lees meer

RISE: van onderzoeksuniversiteit naar innovatieuniversiteit

Traditionele onderzoeksuniversiteiten zouden zich meer moeten manifesteren als innoverende, ondernemende instellingen. Dit is een van de aanbevelingen van de RISE-groep, die daarnaast adviezen geeft...

Lees meer

Moedas: Impact van Horizon kun je niet overdrijven

Carlos Moedas, Europees commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, kijkt tevreden terug op zijn ambtstermijn. Moedas ziet vijf mijlpalen, waaronder de EIC en het aanpakken van...

Lees meer

Roemeense voorzitterschap boekt bescheiden resultaat

Roemenië heeft in juni 2019 haar eerste voorzitterschap van de Raad van de EU afgesloten. De Roemenen bereikten onder meer een (tussen)akkoord over Horizon Europe en copyright. Op belangrijke...

Lees meer

Wat betekenen de Europese verkiezingen voor kennis?

Met de Europese verkiezingen achter de rug maakt Neth-ER de balans op: wat betekenen de uitslagen voor de toekomst van de Europese Unie en de rol van kennis hierin? In Nederland is de PvdA van Frans...

Lees meer

Top EU-Japan leidt tot nauwere samenwerking

De Europese Unie en Japan kondigen tijdens hun top nieuwe projecten aan op het gebied van onderwijs en onderzoek. Zo komt er een nieuwe regeling voor nauwere samenwerking tussen onderzoekers van de...

Lees meer

Eind 2019 nieuwe roadmap voor samenwerking tussen China en EU

China en de EU hebben afgesproken om eind 2019 een nieuw concept roadmap voor samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie te presenteren. De randvoorwaarden voor deze roadmap, zoals...

Lees meer

Strategie internationale samenwerking in Horizon Europe moet duidelijker

De strategie voor internationale samenwerking in Horizon Europe moet duidelijker. Dat stelt het Strategic Forum for International S&T Cooperation (SFIC). Daarnaast wil het SFIC de coördinatie...

Lees meer

Meer aandacht nodig voor genderkwesties in internationale samenwerking

EU-lidstaten wordt aangeraden genderkwesties op te nemen in de internationale samenwerking op het gebied van wetenschap. Dit komt naar voren in een advies van het Strategic Forum for International...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.