Internationale samenwerking

Dossierbeschrijving

De Europese Unie heeft internationale wetenschappelijke samenwerking (International Scientific Cooperation, INCO) hoog in het vaandel staan. Om een wereldspeler te blijven moet de EU zichzelf promoten als een aantrekkelijke plek voor onderzoek en innovatie, en ook succesvol zijn in het binnenhalen van talent. 

Lees meer

Daarom heeft de Europese Commissie een strategie gelanceerd voor internationale samenwerking in onderzoek en innovatie in 2012. In de strategie worden een aantal doelstellingen nagestreefd:

  • strengthening the Union’s excellence and attractiveness in research and innovation as well as its economic and industrial competitiveness;
  • tackling global societal challenges;
  • supporting the Union’s external policies.

De Europese Unie (EU) heeft bilaterale Science & Technology (S&T) overeenkomsten gesloten met een aantal individuele landen en regio’s, zoals Rusland, China, Canada en de Zuid-Mediterrane regio. Deze overeenkomsten vormen een kader om gemeenschappelijke belangen, prioriteiten, beleidsdialogen en de nodige tools te inventariseren voor de S&T samenwerking.

Internationale samenwerking wordt aangemoedigd in Horizon 2020. Het Zevende Kaderprogramma (KP7) richtte zich al op internationale samenwerking op het hele spectrum van KP7-activiteiten. In Horizon 2020 is deelname open voor de hele wereld maar niet elk land zal, zoals in KP7 het geval was, nog automatisch financiering ontvangen. Horizon 2020 biedt toegang tot onder andere kandidaat-lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten, landen geassocieerd met KP7 en geselecteerde derde landen die aan bepaalde criteria voldoen. Instrumenten voor internationale samenwerking in Horizon 2020 zijn onder andere collaborative projects, gezamenlijke initiatieven en netwerken tussen bestaande projecten.

Daarnaast bestaat er sinds 2008 een strategisch forum voor internationale wetenschappelijke en technologische samenwerking (International Science and Technology Cooperation, SFIC). Dit is een partnerschap tussen de EU en lidstaten met het doel om de European strategy for international S&T cooperation te implementeren. Momenteel ontwikkelt SFIC vier initiatieven met China, India, de VS en Brazilië.


Meer informatie 
Website: Research and Innovation International Cooperation
Website: SFIC
Publicatie: Enhancing and focusing EU international cooperation in research and innovation: A strategic approach
Artikel Neth-ER: EC: Maatschappelijke uitdagingen aanpakken door internationale R&I samenwerking

Nieuws

Nauwere samenwerking EU-Afrika voor onderwijs en O&I

Europa en Afrika willen een sterker strategisch partnerschap opbouwen op het gebied van onderzoek, innovatie en onderwijs, staat in een Mededeling van de Europese Commissie. Met de...

Lees meer

Hoe kan participatie van derde landen aan H2020 vergroot worden?

Betere informatievoorziening en passende fondsen zijn nodig om internationale samenwerking in onderzoek en innovatie te vergroten, aldus het Strategic Forum for International S&T Cooperation (...

Lees meer

Hoe gaat KP9 eruit zien?

Defensie, veiligheid, gezondheid en energie zijn enkele onderwerpen die genoemd worden met het oog op het volgende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (KP9) tijdens een conferentie van...

Lees meer

Geassocieerd lidmaatschap H2020 in zicht voor Zwitserland

Voor Zwitserland komt een volledig geassocieerd lidmaatschap aan het Horizon 2020-programma weer in zicht. Dit is het geval nadat het Zwitsers Parlement heeft besloten om de immigratiewetten...

Lees meer

EU4Innovation

De Europese Unie heeft een nieuw initiatief, genaamd EU4Innovation, in het leven geroepen om de samenwerking op het gebied van innovatie met de landen van het Oostelijk Partnerschap te versterken....

Lees meer

Baanbrekende innovatie essentieel voor herindustrialisatie

Om herindustrialistatie binnen Europa te realiseren en concurrerend te blijven op het wereldtoneel is fundamentele hervorming van de industriële sector nodig. Deze bevinding komt voort uit de...

Lees meer

FET Flagships verbinden onderzoek en industrie

De twee FET Flagships, het Human Brain Project en het Graphene Flagship, zijn waardevolle verbindingen tussen de industrie en onderzoek. Dit is één van de conclusies van een evaluatie van de...

Lees meer

PRIMA voorstel Mediterrane samenwerking

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor de uitwerking van het Mediterrane samenwerkingsverband PRIMA. Het partnerschap moet via onderzoek en innovatie-activiteiten leiden tot een meer...

Lees meer

Excellentie: dé prioriteit binnen H2020

Excellentie moet het belangrijkste aandachtspunt zijn van Europese kaderprogramma’s voor onderzoek, dus ook van Horizon 2020. Daarnaast is de coördinatie van de Excellence Science pijler met de...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.